Du søgte efter Markedsføringsloven

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste
 1. Markedsføringsloven

  lov, der tilsigter at give de erhvervsdrivende retsbeskyttelse mod illoyal konkurrence og give forbrugerne et retsværn mod vildledende reklame og andre krit... Læs mere

 2. telemarketing

  systematisk anvendelse af kommunikationsteknologi i varetagelsen af en virksomheds kunderelationer. Afstanden såvel fysisk som psykologisk mellem kunde og vir... Læs mere

 3. navneret

  den juridiske betegnelse for retten til sit eget navn. Mht. personnavne er der ud over Navnelovens beskyttelse mod en andens ubeføjede brug af navnet beskytte... Læs mere

 4. markedsforstyrrelse

  forstyrrelse af en erhvervsdrivendes forhold til kunderne, eksempelvis ved at en konkurrent taler nedsættende om virksomhedens produkter eller markedsfører u... Læs mere

 5. erhvervshemmelighed

  fortrolige forhold vedrørende erhvervsudøvelse, dels fabrikshemmeligheder som oplysninger om en virksomheds fremstillingsmåder, recepter og andre tekniske f... Læs mere

 6. rabat

  (af fr. rabattre 'slå ned, bukke om', af re- og lat. abattere, af ab- og batt(u)ere 'slå'), prisnedslag, der gives i nær forbindelse med et køb... ... Læs mere

 7. tilgift

  biydelse, der følger med ved købet af en hovedydelse og som regel er 'gratis', dvs. ikke særskilt prissat. Den danske Markedsføringslov forbød i mange år... Læs mere

 8. erhvervsspionage

  ...industrispionage, uberettiget opsøgning eller brug af erhvervshemmeligheder, dvs. viden om produktion, indkøb og salg af særlig betydning for konkurrence... Læs mere

 9. god markedsføringsskik

  begreb indført med Markedsføringsloven, se redelig forretningsskik. ... Læs mere

 10. misrekommandering

  juridisk betegnelse for nedsættende omtale i erhvervsforhold. Nedsættende omtale af en konkurrents varer eller forretningsforhold i øvrigt, der er utilbørl... Læs mere

 11. varefalsk

  omsætning af forfalskede eller eftergjorte varer, straffes som bedrageri efter Straffeloven. Brug af genstande, hvor lovligt stempel, mærke eller betegnelse ... Læs mere

 12. generalklausul

  lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt. En sådan lovformulering s... Læs mere

 13. vildledende reklame

  reklameudsagn, der kan give forbrugerne et forkert indtryk af den omhandlede vare eller tjenesteydelse, ofte ved at få forbrugeren til at antage, at varen har... Læs mere

 14. produktefterligning

  fremstilling og salg af varer, der er en nøje efterligning af en konkurrents. Som udgangspunkt er det lovligt at efterligne konkurrenternes varer, medmindre v... Læs mere

 15. Forbrugerstyrelsen

  se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ... ... Læs mere

 16. illoyal konkurrence

  erhvervsmæssig adfærd, der skader konkurrenterne ved anvendelse af forretningsmetoder, som strider mod god markedsføringsskik, navnlig anvendelse af urigtig... Læs mere

 17. markedsret

  den del af retssystemet, der regulerer den kommercielle afsætning af varer og tjenesteydelser. Markedsrettens hovedformål er at sikre en fri, effektiv og loy... Læs mere

 18. knowhow

  ... (eng., ordret 'vide hvordan'), kendskab til en sum af praktiske færdigheder og erfaringer, der sætter en person i stand til at fabrikere et bestemt produ... Læs mere

 19. spam

  internetslang for handling, hvor en bruger sender elektroniske ... ... Læs mere

 20. Forbrugerombudsmanden

  statsansat jurist, der fører tilsyn med, at bl.a. Markedsføringsloven overholdes, især ud fra hensynet til ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki