Du søgte efter Mejlgård

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste
 1. Mejlgård

  herregård, se Meilgård. ... Læs mere

 2. Mejlgård køkkenmødding

  affaldsdynge fra ældre stenalder (yngre Ertebølle-kultur), dateret til 4460-3980 f.Kr. beliggende ved nordkysten ... ... Læs mere

 3. køkkenmødding

  ...affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og mu... Læs mere

 4. Palle Krag

   6.7.1657-20.7.1723, officer, stiftamtmand. Død på Katholm, begravet i Ålsø. K. var 1676 løjtnant i livregiment (livgarden) til fods, blev såret ved ind... Læs mere

 5. Jacob Holm

   25.3.1543 (1547?)-29.5.1609, biskop. Født i Viborg, død i Ålborg, begravet sst. (Budolfi k.). Fra Viborg skole blev H. immatrikuleret i Kbh. 1563. Siden r... Læs mere

 6. Axel Juul

   1503-10.8.1577, landsdommer. Død i Viborg, begravet i Astrup k. Tilhørende en lidet kendt midtjysk adelsslægt havde J. en ikke alt for gunstig start. Han ... Læs mere

 7. Th. Philipsen

  Theodor Esbern Philipsen, 10.6.1840-3.3.1920, dansk maler. Som traditionsbevidst viderefører af arven efter sit store forbillede, ... ... Læs mere

 8. Menneskene og naturen

  I årene fra 1826 til 1844 udgav Det kongelige danske Landhusholdningsselskab i alt 19 bind, der amt for amt gav, som det hed, „Bidrag til Kundskaber om de... Læs mere

 9. Havets rigdomme

  Mennesket er, hvad det spiser, siger man. Det gælder ikke mindst de mennesker, som levede i Danmark i jægerstenalderens sidste del. De var nemlig ikke blot... Læs mere

 10. Ertebøllefolkets land

  Omkring midten af det 6. årtusinde f.Kr. var Kongemosejægernes tid ude, Ertebøllejægernes tid begyndte. Det blev dem, der drev det årtusindgamle jæger-... Læs mere

 11. Ertebølle-kulturen

  sydskandinavisk stenalderkultur fra slutningen af ældre stenalder, 5400-3900 f.Kr., opkaldt efter en ... ... Læs mere

 12. Meilgård

  Mejlgård, hovedgård (sædegård) 17 km nordvest for ... ... Læs mere

 13. Peter Kaasbøll

   19.12.1689-12.2.1767, officer, genealog. Født i Trondhjem, død i Præstø, begravet i Præstø k. Som ganske ung var K. 'Tjener' (skriver?) hos chefen for ... Læs mere

 14. Gregers Juel

   26.1.1667-26.12.1731, officer, godsejer. Født i Viborg, død i Kbh., bisat i Holmens k.s kapel. J. blev 1688 fændrik i marineregimentet i Norge (under Fran... Læs mere

 15. Litteratur

  Forkortelser: AUD = Arkæologiske Undersøgelser i Danmark....Aaby, Bent 1985: Norddjurslands landskabsudvikling gennem 7000 år. Belyst ved pollenanalyse og b... Læs mere

  Tags:

 16. Køkkenmøddinger og specialpladser

  Også i Jylland er der områder, hvor man gennem store udgravninger har søgt at bestemme den sene jægerstenalders bosættelsesmønster. Et af dem er landsk... Læs mere

 17. Caspar P. Rothe

  Caspar Peter Rothe,  6.5.1724-27.12.1784, historisk forfatter. Født i Randers, død på Urup, begravet i Østbirk. R. blev student 1742 fra Slagelse og jurid... Læs mere

 18. Laurids de Thurah

  Laurids Lauridsen de Thurah,  4.3.1706-5.9.1759, arkitekt. Født i Århus, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Trin. k.). Mens han endnu fik privat undervisni... Læs mere

 19. Norddjurs Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Region Midtjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Grenaa, Rougsø, Nørre Djurs samt den østlige del af Sønderha... Læs mere

 20. Otte Krumpen

   1480-29.6.1569, rigsmarsk. Begravet i Mariager k. Der vides intet om K.s ungdom; men det ligger nær at antage han har været knyttet til tronfølgeren Chris... Læs mere

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki