Du søgte efter Muldbjerg

Viser 1-19 af 19

 1. Muldbjerg

  boplads, udgravet 1952-53 i Åmosen, Vestsjælland, af ... ... Læs mere

 2. Muldbjerg gravfund

  velbevaret mandsgrav, udgravet i 1883 i en høj fra ældre bronzealder ved Ringkøbing. Den afdøde lå i en egekiste iført sin dragt, kofte, kappe og ha...... Læs mere

 3. Muldhøje

  fundsted ved Muldbjerg 16 km NØ for Ringkøbing. Det består af fire oldtidshøje, hvoraf de to største er bygget sammen til en... ... Læs mere

 4. egekistegrav

  jordfæstegrav, hvori den døde er lagt i en kiste, der er dannet af en flækket og udhulet egestamme. Gravlæggelse i stammekiste er et vidt udbredt fænomen;... Læs mere

 5. Bevaret i årtusinder

  ... Læs mere

 6. De første bønder

  Både pollenanalyserne og kendskabet til udviklingen af primitive landbrug kan således vise, at det var med ilden, at mennesket begyndte sit første angreb ... Læs mere

 7. Hugget og skåret i træ

  På bopladserne fra bondestenalderen finder man næsten altid store mængder simple flintredskaber. Flintskrabere er nogle af de almindeligste, men de er ogs... Læs mere

 8. Nye vilkår

  Omkring 11.800 f.Kr. blev leveforholdene i Norden igen gunstige. Sommertemperaturen begyndte at stige, og gennem mere end et halvt årtusinde fortsatte denne... Læs mere

 9. Korn og kvæg

  Med landbrugets indførelse var korn blevet en del af menneskets føde, men i begyndelsen tilsyneladende kun i ganske ringe omfang. Pollen af korn er fundet ... Læs mere

 10. En sommerdag i året 1370 f.Kr.

  En uvurderlig kilde til viden om bronzealderens mennesker er egekisterne. Og tilsyneladende uudtømmelig. Da man i begyndelsen 1800-tallet udgravede de førs... Læs mere

 11. Mændene

  Vi kan nu vende os til flokken af mænd, som de kom til os fra egekistegravene. Der er fire af dem. To af dem ser ud til at være i deres bedste alder. Det e... Læs mere

 12. Øksen

  Den slebne flintøkse var frem for noget det redskab, der lå bag de første bønders landnam. Effektiv var den, det har efterlignende forsøg vist – og et... Læs mere

 13. De første århundreder

  Gennem en lang række iagttagelser kan vi konstatere, at landbrugsprodukter allerede tidligt i det 4. årtusinde f.Kr. begyndte at indgå i oldtidsbefolkning... Læs mere

 14. De forunderlige egekister

  Men lad os vende tilbage til de danske bronzealdergravhøje. Det er først og fremmest dem, der bringer os nær på bronzealderens mennesker. Ikke blot fordi... Læs mere

 15. Holocæn

  Med Yngre Dryas sluttede istiden, og med starten af Holocæn for 11.700 år siden begyndte vores nuværende varmetid, der muligvis også er en mellemistid (s... Læs mere

 16. Alfred Sørensen

  Henry Vilhelm Alfred Sørensen, 6.10.1857-4.5.1927, jurist. Alfred Sørensen voksede op under beskedne kår i Ringkøbing hvor faderen havde et væveri og se... Læs mere

 17. Litteratur: Fra istid til og med jægerstenalder

  Nørrevang, A. Og J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur. Bind 1. Landskabernes opståen. – Politikens Forlag, København. Aaby, B. 1976. Cyclic climatic v... Læs mere

 18. Litteratur

  Forkortelser: AUD = Arkæologiske Undersøgelser i Danmark....Aaby, Bent 1985: Norddjurslands landskabsudvikling gennem 7000 år. Belyst ved pollenanalyse og b... Læs mere

  Tags:

 19. Afsked med utopien - Det forjættede Land

  Siden udgivelsen af Sandinge Menighed havde Pontoppidan haft planer om at skrive en større version af historien om de politiske og religiøse brydninger ind... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki