Du søgte efter Musikkens

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. musikkens former

  udvalgte eksempler de ydre skikkelser, hvori musikken fremtræder. De musikalske former, der kan beskrives som 'klingende arkitektur', følger mere eller min... Læs mere

 2. Musikkens Hus

  kulturbygning i Aalborg, omfattende bl.a. fire koncertsale - den største med 1298 pladser - øvelokaler for ... ... Læs mere

 3. musik (Musikkens funktion)

  Uanset alle filosofiske og videnskabelige forsøg på at beskrive musikkens væsen og egenart står det klart, at den er i stand til at opfylde en række funda... Læs mere

 4. musik (Musikkens bestanddele)

  Al musik er sammensat af en række enkeltelementer, hvis indbyrdes relationer skaber det musikalske udsagn. På detailplan kan man skelne mellem tone, der bete... Læs mere

 5. Finland (Musik - Musikkens institutioner)

  Sibelius-Akademiet i Helsingfors (Helsinki) er den højeste musiklæreanstalt blandt yderligere 7 musikvidenskabelige og akustiktekniske afdelinger ved flere... Læs mere

 6. musik (Musik som sprog)

  Også Kierkegaard har gjort sig overvejelser om musikkens sproglighed og om forholdet mellem musik og sprog. I Enten-Eller (1843) beskriver han musikken som 'd... Læs mere

 7. musikalsk analyse

  inden for musikvidenskab og -pædagogik den disciplin, der har til formål at adskille, beskrive og vurdere musikkens elementer (rytme, klang, melodi, harmoni ... Læs mere

 8. formlære

  inden for musikken læren om musikstykkers opbygning (se også musikkens former). Oprindelig var formlæren en vejledning i komposition, men i 1800-t. blev den... Læs mere

 9. Peder Gram

  Peder Jørgensen Gram,  25.11.1881-4.2.1956, komponist, dirigent, pædagog. Født i Kbh. (Johs.), død i Frbg. tennishal, begravet Mariebjerg kgd., Lyngby. G.... Læs mere

 10. Nordkraft

  Nordkraft i Aalborg — kraftcenter for kultur og fritid, kulturhus i Aalborg, indviet i 2009. Nordkraft er indrettet i et stort tidligere kraftværk ved ...... Læs mere

 11. Bengt Johnsson

  Bengt Gustaf Johnsson, 17.7.1921-13.9.2013, pianist, organist. Barndomshjemmet var musikinteresseret, og som halvvoksen begyndte Bengt Johnsson at få system... Læs mere

 12. Per Lange

   30.8.1901-9.7.1991, forfatter. L. voksede op i et hjem præget af interesse for ældre og nyere litteratur. Gennem faderen er han i slægt med bl.a. Fr. Pa... Læs mere

 13. semiotik (Musik)

  Anvendt på musik interesserer semiotikken sig for den betydning, musikkens tegn (fraser) får, når de sammenstilles i musikalske strukturer. Se også musikæ... Læs mere

 14. Nils Schiørring

   8.4.1910-3.10.2001, musikhistoriker. Født i Kbh. S. stammer fra en slægt der i mere end 200 år har været med til at præge dansk musikliv. Blandt sine fo... Læs mere

 15. etnomusikologi

  ...ethnomusicology, i Danmark oftest kendt under betegnelsen musiketnologi. Disciplinen omfatter studiet af ikke-europæisk musik og europæisk folkemusik, oft... Læs mere

 16. International Music Council

  ...IMC, upolitisk organisation oprettet af UNESCO i 1949. IMC støtter gennem nationale komitéer og internationale organisationer musikkens skabere, udøvere ... Læs mere

 17. Musik

  Klassisk musik og jazz, folkemusik, rock, funk og rap, musikere, komponister og bands, musikinstrumenter, pladeselskaber m.m. beskrives i tusindvis af artikl... Læs mere

 18. musik

  betegnede Goethe som “symbolik for øret”. Ordet “musik” stammer fra græsk og betyder “musernes kunst”, oprindelig brugt om alle kunstarter knyt... Læs mere

 19. musiker

  (ty. Musiker), person, der dyrker musik som levevej. ... Læs mere

  Tags:

 20. musik

  oprindelig en fællesbetegnelse for alle de kunstarter, som ifølge den græske mytologi stod under musernes beskyttelse (jf. adj. musisk); i dag benyttes o... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki