Du søgte efter Nørrejylland

Viser 21-40 af 99

 1. Henrik

  Henrik Valdemarsen, d. 25.9.1375, hertug af Sønderjylland. Da H. ved faderens død 1364 arvede hans lande var det kun et lille område af hertugdømmet, hvoro... Læs mere

 2. Mogens Bille

  d. 5.4.1538, rigsråd. Død på et skib i Ebeltoft vig, begravet i Århus domk. B. der allerede 1502 skal have deltaget i en pilgrimsrejse til Jerusalem blev v... Læs mere

 3. Gottlieb Bruun

  Gottlieb Franciscus Schønheyder Bruun,  13.12.1825-11.1.1901, landmand, landmåler. Født på Asmild kloster ved Viborg, død sst., begravet i Asmild. B. ble... Læs mere

 4. Konrad Barner

   26.10.1836-13.8.1903, toldembedsmand, personalhistoriker. Født på Eskilstrup ved Ringsted, død i Wiesbaden, begravet i Bülow i Mecklenburg. B. blev stude... Læs mere

 5. Niels Morville

   7.7.1743-11.11.1812, landmåler. Født i Lejrskov, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). Ugift. M. blev 1760 student fra Horsens, og efter at have hørt ... Læs mere

 6. J.P. Dalsgaard

  Jens Peter Jensen Dalsgaard,  31.3.1853-10.12.1923, politiker. Født i Roslev, Salling, død på Frbg., begravet i Roslev. D. besøgte 1872-80 Gedved, Skovgå... Læs mere

 7. Aage Gjessing

   21.3.1861-6.2..1932, kredit- og hypotekforeningsdirektør. Født i Tønder, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). G.s barndomsår i Tønder hvor faderen havde ... Læs mere

 8. M.P. Bruun

  Mads Pagh Bruun,  5.9.1809-23.9.1884, politiker. Født i Fredericia, død på Jægergården ved Århus, begravet i Fredericia. B. blev student fra Fredericia ... Læs mere

 9. Mændene om tronens fod

  Kongen i et skakspil er en brik der bevæger sig langsommere end alle spillets andre brikker, men til gengæld i alle retninger. Skakspillet afspejler væsen... Læs mere

 10. Mogens Munk

  d. 1558, dansk landsdommer, bror til Iver Munk. Mogens Munk havde fra 1500 Volstrup i forlening af sin bror. 1521 blev h... ... Læs mere

 11. Kongeåen

  vandløb med udløb i Vadehavet, danner grænse mellem Sønderjylland og det øvrige Jylland. Åen udspringer ca. 5 km sydøst for ... ... Læs mere

 12. Valdemar 3. Eriksen

   ca. 1315-1364, hertug (Valdemar V) af Sønderjylland og konge af Danmark. V. arvede hertugdømmet Sønderjylland ved sin fars død 1325 og tiltrådte dermed ... Læs mere

 13. Hans H. Worsøe

  Hans Holten Worsøe, f. 11.11.1932, landsarkivar. Født i Randers (Skt. Mortens landsg.). W. blev student 1951 (Randers), cand.mag. i tysk og latin 1958 (År... Læs mere

 14. landsarkiv

  den danske (og nordiske) betegnelse for en arkivinstitution, som inden for et regionalt afgrænset område opbevarer arkivalier fra den offentlige lokalforv... Læs mere

 15. Claus Limbek

  Nicolaus (Niels) Limbek, kaldet Mulerch, d. 1368, drost. L. kom ind i Danmark med grev Gert (Gerhard) der brugte ham som en slags underbefalingsmand for hele N... Læs mere

 16. Henrik Tagesen Reventlow

  d. 12.6.1441, godsejer. Henrettet . Død i Ålborg. R. stammede fra en på Fyn etableret gren af sin slægt; såvel faderen som farfaderen var riddere. R. selv... Læs mere

 17. Martin Hertz

   14.10.1817-21.1.1879, politiinspektør. Født i Assens, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). H. blev uddannet som væver men blev 1847 ansat som betjent... Læs mere

 18. Karen Gyldenstierne

   18.7.1544-20.4.1613, adelsdame. Født på Iversnæs, død i Horsens klosterk., senere vistnok overført til Uth k. Endnu ikke 24 år gammel ægtede G. den da... Læs mere

 19. Hærvejen

  gammel vej ned gennem Jylland. Ordet hærvej var oprindelig en almindelig betegnelse for en hovedfærdselsåre (se hærveje), og e... ... Læs mere

 20. Sidsel Ulfstand

  d. 1575, godsejer. 20.6.1552 blev U. enke med syv børn der dog alle var ude over den første barndom. Man skulle tro at hun nu havde nok at gøre med at passe... Læs mere

Viser 21-40 af 99

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki