Du søgte efter Nordsøen

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Nordsøen

  Vesterhavet, et ca. 572.000 km2 stort randhav til det nordlige Atlanterhav beliggende mellem Jylland og Storbritannien. Dybden varierer mellem 50 m og 100... Læs mere

 2. Nordsøen Oceanarium

  akvarium og oplevelsescenter i Hirtshals, oprettet 1982 under navnet Nordsømuseet. ... ... Læs mere

 3. Nordsøen Forskerpark

  forskningscenter for fiskeri og akvakultur, grundlagt 1979 i Hirtshals under navnet Nordsøcentret. ... ... Læs mere

 4. Skagerrak og Nordsøen

  Det udstrømmende vand fra Østersøen bevæger sig både øst og vest om Læsø op i Skagerrak. Nord for Læsø samles det udstrømmende vand over mod den sve... Læs mere

 5. Nordsøen (Kulturgeografi)

  Nordsøen er stærkt trafikeret, og kystlinjen er tæt besat med havnebyer, som bl.a. havde stor betydning for kyststaternes industrialisering. Nu har jernba... Læs mere

 6. Nordsøen (Havret)

  Nordsøen består rent havretligt ikke mere af åbent hav, men er opdelt mellem kyststaterne i fiskerizoner og såkaldte eksklusive økonomiske zoner (EEZ). ... Læs mere

 7. Nordsøen (Biologi)

  Fiskeriet i Nordsøen er meget intensivt, og der fastsættes årlig kvoter for de vigtigste fiskearter. I Nordsøen fiskes især sild, makrel, torsk og røds... Læs mere

 8. Nordsøen (Historie)

  Menneskets udnyttelse af Nordsøen som sejlbart hav var og er begrænset af de stærke vinde og den lave havdybde, som skaber korte, men kraftige bølger. Is... Læs mere

 9. Nordsøen (Forurening)

  Med sin beliggenhed mellem højt industrialiserede lande og lande med intensivt landbrug og med en meget tæt skibstrafik samt omfattende olieudvinding er No... Læs mere

 10. Miocæn og Pliocæn i Nordsøen

  I Danmark har man endnu ikke fundet aflejringer fra Pliocæn på land, og der mangler måske op til 400 m sedimenter fra Sen Miocæn. Sedimenterne har sandsy... Læs mere

 11. Nordsøen (Den geologiske udvikling)

  Nordsøen udgør den havdækkede del af det større geologiske bassin Nordsøbassinet. I dag er vanddybd... ... Læs mere

 12. Nordsøen (Olie og gas)

  Under Nordsøens bund findes ca. 2% af verdens kendte naturgasreserver (2004) og en lidt mindre andel af ... ... Læs mere

 13. Noordwijk aan Zee

  meget besøgt badested i det hollandske klitbælte langs Nordsøen; 24.450 indb. (2004). Hovedsæde for ESAs European Space Research and Technology Centre, EST... Læs mere

  Tags:

 14. Vesterhavet

  dansk betegnelse for Nordsøen, især den del, der ligger langs den jyske vestkyst. Vesterhavet er det nærmeste, man i Danmark kommer på egentligt oceanis... Læs mere

 15. Oosterschelde

  ca. 50 km lang og op til 10 km bred fjord i SV-Holland. Farvandet har bevaret sin natur og sine rekreative og erhvervsmæssige funktioner, fx kystfiskeri og ... Læs mere

 16. aftrækkerfisk

  ...Balistidae, familie af havfisk, der lever i de varmere dele af alle oceaner. Ved fare rejser aftrækkerfisken pigstrålen og kan herved låse sig fast i spr... Læs mere

 17. Dee

  flod i Skotland, der udspringer i Cairngorm Mountains og løber ud i Nordsøen ved Aberdeen ca. 100 km længere mod øst. ... Læs mere

 18. bihav

  bugtagtig udvidelse af et større havområde. Nordsøen er eksempelvis et bihav til Nordatlanten, mens Det Okhotske Hav er bihav til Stillehavet. ... Læs mere

 19. Nieuwe Waterweg

  30 km lang kanal fra Rotterdams havn til Nordsøen ved Hoek van Holland, åbnet i 1872. Denne sejlrute for oceangående skibe betød et afgørende skub fremad... Læs mere

 20. Langeoog

  tysk østfrisisk ø i Nordsøen ud for Niedersachsens kyst; 17,2 km2, 2033 indb. (2006). Den 14 km lange og 2,5 km brede ø er bilfri og har talrige kur- ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki