Du søgte efter Nyköping

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste
 1. Nyköping

  svensk industri- og havneby ved Østersøen 90 km sydvest for Stockholm; 29.891 indb. (2011). Byen ligger ved malmbanen fra ... ... Læs mere

 2. Jean-Jacques Baruël

   17.7.19232010, arkitekt. Født i Århus. B. blev uddannet på kunstakademiets arkitektskole og fik afgang herfra 1947. Han var derefter på tegnestuen hos Al... Læs mere

 3. Håtunaleken

  sammensværgelse, der berettes om i det svenske middelalderdigt Erikskrönikan. Hertugerne Erik og Valdemar Magnusson fængslede i 1306 deres bror kong ... ... Læs mere

 4. Jens Due

  d. ca. 1420, hofmester. Levede endnu 9.7.1419. D. nævnes tidligst 1370. En mand af dette navn forekommer 1378 blandt de danske adelige der støttede hertug Al... Læs mere

 5. Mattias Kettilmundsson

  d. 1326, svensk ridder, drost og rigshøvedsmand. Mattias var født i Finland og muligvis i slægt med kong Birger Jarl. Det væsentligste kildemateriale om ... Læs mere

 6. Margrete

  d. 1341, dronning af Sverige 1298-1318, datter af Erik 5. Klipping. Margrete blev 1298 gift med kong ... ... Læs mere

 7. Pahr

  slægt af bygmestre i 1500-t., der kom fra Norditalien og virkede i Nordtyskland og Sverige, hvor de var blandt de første, der arbejdede med renæssancestil... Læs mere

 8. Margrete

  d. 2.3.1341, dronning af Sverige. Begravet i Ringsted klosterkirke. Endnu medens faderen levede blev det aftalt at M. skulle ægte den svenske konge Magnus Lad... Læs mere

 9. Kaos i den nordiske politik 1318-19

  Nu var det Christoffer der var Erik Menveds hovedmodstander, og kongens position var tydeligt nok ikke præget af svaghed. Men sin politiske og militære magt ... Læs mere

 10. Erik Axelsen Thott

   1415-.1481, svensk rigsforstander. Død på Viborg. Som søn af en gammel unionstilhænger var T. tidligt kommet til sin mors fædreland Sverige hvor han imi... Læs mere

 11. Valdemar Magnusson

  ca. 1284-1318, svensk hertug, søn af Magnus Ladelås. Valdemar, der i 1302 blev hertug af Finland, sluttede sig sammen med sin... ... Læs mere

 12. Philippus Axelsen Thott

  d. 4.11.1464, rigsråd. Død på Visborg, begravet i St. Hans k. i Visby. T. nævnes som umyndig 1447. 1456 var han hofsinde og fik da Tranekær slot med hele ... Læs mere

 13. Nyköpings Gästabud

  begivenhed i 1317, hvor den svenske konge, Birger Magnusson, som hævn for Håtunaleken lod sine brødre, hertug Erik og hertug Valdemar, fængsle.... ... Læs mere

 14. Erik

  ca. 1282-1318, svensk hertug, søn af kong Magnus Ladelås og Helvig af Holsten. Erik blev hertug som toårig og fik efterhånden vidtstrakte områder i sin... Læs mere

 15. Birger Magnusson

  ca. 1280-1321, svensk konge 1290-1318, søn af kong Magnus Ladelås. I begyndelsen af Birger Magnussons regeringstid rådede rolige forhold, men der blev ur... Læs mere

 16. Niels Lauridsen Abildgaard

  d. 1314 (eller senere), landsdommer. A. blev af Erik Menved gjort til ridder og landsdommer i Jylland hvor han forlenedes med 3 herreder. 1309 deltog han i ade... Læs mere

 17. Niels Jensen Svarteskaaning

  d. mellem 21.5 og 1.7.1410, rigsråd. S. nævnes 1381 blandt de danske, hvem hansestæderne beskyldte for at drive sørøveri; dette har dog næppe været helt... Læs mere

 18. Claus Rønnow

  d. .1486, til Hvidkilde, rigsråd, marsk. Begravet i Odense Skt. Hans k. R. var 1435 væbner og beseglede då freden i Vordingborg. 1439 tiltrådte han opsigel... Læs mere

 19. Eggert Frille

  Eggert Christiernsen Frille,  ca. 1400-5.2.1470, rigsråd, kammermester. Begravet i Skt. Hans k. i Odense. Slægten Frille var før F.s tid slesvigsk lavadel.... Læs mere

 20. Aage Axelsen Thott

  til Hjuleberg, d. 1.5..1477, rigsråd. T. næxnes som voksen 1421. Fra 1432 skrives han til Hjuleberg, et hallandsk herresæde som hans mor havde bragt som med... Læs mere

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki