Du søgte efter Oldenburg

Viser 41-60 af 100

 1. Staten

  Af nationale grunde har det indtil de seneste år været vanskeligt at beskæftige sig med den gamle helstat, og en helheds-fremstilling savnes stadig. Et be... Læs mere

 2. Jürgen Wullenwever

  ca. 1492-1537, borgmester i Lübeck. Efter en længere periode med magtkampe blev den lutherske Wullenwever i 1533 borgmester i Lübeck. Byens magtstilling ... Læs mere

 3. Gustav Adolph v. Baudissin

   okt.1629-10.4.1695, officer. Født i Elbing, død i Aurich i Østfriesland, begravet i Aurich k. B. besøgte formentlig siden 1638 skolen i Sorø og trådte ... Læs mere

 4. Conrad Ahlefeldt

  Conrad Vilhelm Ahlefeldt,  21.9.1707-26.7.1791, greve,officer. Født i Kbh. (Slotsk.), død i Rendsborg, begravet sst. A. blev kadet i livgarden til fods, sek... Læs mere

 5. Johan Ulrich Røhl

   ca. 1675-28.11.1754, sandflugtinspektør. Født antagelig i Oldenburg, død i Helsingør, begravet i Marie k. R. var klosterforvalter i Oldenburg da Frederik... Læs mere

 6. Jep Nielsen

  d. efter 7.1.1538, borgmester i Malmø. N. var rådmand i Malmø 1508 og blev 1517 borgmester. Som sådan blev han en ivrig støtte for gennemførelsen af den ... Læs mere

 7. Christoph Ernst v. Beulwitz

   14.2.1695-17.4.1757, gehejmeråd. Født på Löhma i Württemberg, død i Glückstadt, begravet i Sorø. B. studerede 1712–15 i Jena og havde derefter fors... Læs mere

 8. Martin Boekel

  Martin Böekel, adlet von Boekeln (Böekeln),  23.6.1610-2.9.1688, gottorpsk kansler. Født i Güstrow i Mecklenburg, død i Hamburg. B. hvis slægt efter tra... Læs mere

 9. Diderik Pining

  levede 1480, søfarer. Oplysningerne om P. er så få og til dels indbyrdes modstridende at meget lidt vides med sikkerhed. Han synes at være født i Hildeshe... Læs mere

 10. J.F. Ramus

  Joachim Frederik Ramus,  10.9.1685 (efter andre 3.7.1686)-4.1.1769, matematiker. Født i Trondhjem, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Frue). Efter faderens d... Læs mere

 11. Henrik Blome

   1616-.1676, amtmand, gehejmeråd. Født på Hagen. B. studerede 1632 ved universitetet i Leiden, 1633 i Oxford og 1639 var han immatrikuleret i Padua og Rom.... Læs mere

 12. Cornelius Wleugel

   16.10.1764-22.1.1833, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev volontær kadet 1770, kadet 1778, månedsløj... Læs mere

 13. Christian Friderich Hermann Peymann

   22.5.1732-27.4.1817, officer, vandbygningsingeniør. Født i Rotenburg ved Bremen, død i Rendsborg, begravet sst. P. blev 1749 werkbas ved holstenske fortif... Læs mere

 14. Joachim Heinrich Bülow

   29.8.1650-6.4.1724, hofembedsmand. Født i Hannover, død sst. B. studerede 1669 jura i Helmstedt, var 1678 i London i en diplomatisk sendelse for hoffet i H... Læs mere

 15. Amalie Münster

  Amalie Isabella Johanne Charlotte Münster,  31.10.1767-3.9.1814, grevinde. Død på Frbg., begravet sst. M., hvis mor var overhofmesterinde hos dronning Caro... Læs mere

 16. Frederik Wedel Jarlsberg

  Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg,  7.3.1724-22.2.1790, baron, deputeret, forfatter. Død i Kbh., begravet i Herlufmagle k. W. J. gik i skole i Halle og læste... Læs mere

 17. Hinrich von Hatten

   1580-12.6.1655, landkansler, kgl. og hertugelig råd. Født i Segeberg, død i Rendsborg. v. H. studerede i Wittenberg og blev dr. jur. i Rostock. 1615–32 ... Læs mere

 18. Charlotte

  Louise Charlotte,  30.10.1789-28.3.1864, prinsesse. Charlotte indtog under Christian VIII som den regerende konges søster og den til hvis descendens kongen... Læs mere

 19. Anders Glob

  d. 21.2.1546, rentemester. Begravet i Gamborg k. Første gang man hører om mester G. (der antagelig har erhvervet magistergraden ved et udenlandsk universitet... Læs mere

 20. Carl Peter Ulrich

   21.2.1728-17.7.1762, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp, kejser af Rusland under navnet Peter III (Feodorovitsj). Født i Kiel, død på Ropsja ved St. Peters... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki