Du søgte efter Omkostninger

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. omkostninger

  det i penge vurderede forbrug af produktionsfaktorer (resurser) ved produktion af varer eller tjenesteydelser. Virksomhedens omkostninger, som behandles her... Læs mere

 2. faste omkostninger

  se omkostninger. ... Læs mere

 3. indirekte omkostninger

  omkostninger, som ikke direkte kan henføres til den enkelte vare eller enkelte afdeling mv., fx omkostninger ved bygninger og anlæg samt administrationsudgif... Læs mere

 4. direkte omkostninger

  omkostninger, der umiddelbart og med sikkerhed kan henføres til et bestemt aktivitetselement. Det kan være alt fra en enkelt vareenhed til en hel fabriksenhe... Læs mere

 5. kalkulation - omkostninger

  beregning, overslag; inden for driftsøkonomi beregning af omkostninger, som er medgået ved produktion af enkelte dele af en virksomheds produktsortiment. Ved... Læs mere

 6. fordelingsnøgle

  inden for driftsøkonomi en metode, som bruges ved fordeling af en produktions indirekte omkostninger på produktionens enkelte bestanddele. Alternativt anvend... Læs mere

 7. driftsomkostninger

  se omkostninger og fradragsberettigede omkostninger. ... Læs mere

 8. bidragsregnskab

  resultatopgørelse, hvori omkostningerne er delt op i variable og faste omkostninger. Fradrages de variable omkostninger i salgsindtægterne, fremkommer dækni... Læs mere

 9. lønsomhed

  økonomisk fordelagtighed. En aktivitet er lønsom, hvis den opnåede meromsætning er større end den herved forårsagede meromkostning, se også dækningsbid... Læs mere

 10. dækningsbidrag

  ...DB, det beløb, som et produkt eller en tjenesteydelse bidrager med til dækning af virksomhedens faste omkostninger og overskud. Dækningsbidraget udregnes... Læs mere

 11. H.Chr. Riis

  Hans Christian Riis,  12.7.1878-8.6.1938, økonom. Født i Kbh. (Jac), død sst., begravet sst. (Vestre). Som handelsskolepædagog ydede R. en stor ind-, sats... Læs mere

 12. totalomkostninger

  en produktionsvirksomheds samlede omkostninger, se omkostninger. ... Læs mere

 13. omkostningsbærer

  inden for driftsøkonomi produkt eller ordre, hvortil man i et internt regnskab fordeler indirekte omkostninger. ... Læs mere

 14. franco di spese

  (it.), fri for omkostninger. ... Læs mere

 15. detractis expensis

  (lat.), efter fradrag af omkostninger. ... Læs mere

 16. stykomkostninger

  ...variable enhedsomkostninger, variable omkostninger pr. produceret mængdeenhed, se omkostninger. ... Læs mere

 17. generalomkostninger

  en virksomheds omkostninger i almindelighed ud over omkostninger ved produktion og salg. ... Læs mere

 18. delebil

  carsharing, ordning, hvor flere bilister deles om en bil i modsætning til en privatejet bil. En delebilsordning kan organiseres på flere måder, bl.a. genn... Læs mere

 19. gebyr

  betaling for tjenesteydelse fra en privat virksomhed, fx kontoudskrift fra et pengeinstitut, eller for myndighedsudøvelse e.l. fra det offentlige, fx regist... Læs mere

 20. BlackRock

  amerikansk kapitalforvalter, grdl. 1988 i New York som Blackstone Financial Management under Blackstone Group. BlackRock blev et selvstændigt selskab i 1992... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki