Du søgte efter Platon

Viser 41-60 af 100

 1. attisk

  græsk dialekt, der i antikken taltes i Attika. Attisk kendes fra et stort indskriftmateriale og var den dominerende græske litteraturdialekt; fx er den græs... Læs mere

 2. Euklid fra Megara

  (gr. Eukleides), ca. 450-380 f.Kr., græsk filosof; elev af Sokrates. Euklid, som ... ... Læs mere

 3. pythagoræisme

  filosofisk retning grdl. i 500-t. f.Kr. af Pythagoras, if. hvilken alt kan beskrives ved proportioner mellem tal. Læren indeholdt tillige religiøse elementer... Læs mere

 4. Kratylos

  ca. 400 f.Kr., græsk filosof, yngre samtidig af Sokrates. Kratylos, der nævnes som 'lærer' for Platon, var tilhænger af en radikal (og forenklet) version... Læs mere

 5. Vincenzo Cuoco

  1770-1823, italiensk patriot og forfatter til Essay om revolutionen i Napoli 1799, der druknede i et blodbad. Fra sit eksil i Norditalien påpeger Cuoco de rev... Læs mere

 6. verdenssjæl

  (lat. anima mundi), verden som besjælet. For Platon var ... ... Læs mere

 7. Sofron fra Syrakus

  ca. 470-400 f.Kr., græsk mimedigter. Platon skal have bragt bøger af ham med sig hjem fra sit besøg på Sicilien. Der er kun bevaret en række titler og ... Læs mere

 8. Lykaon

  (gr., kan tolkes som 'ulvemanden', af lykos 'ulv'), i græsk mytologi Arkadiens første konge, far til ... ... Læs mere

 9. fænomen

  ifølge Platon det, der 'kommer til syne' for sansningen, den fysiske ting. Den er sammensat, ufuldkommen og foranderlig, men 'afspejler' eller 'participerer... Læs mere

 10. dialog

  Dialog indgår i flere litterære genrer, særlig dominerende i drama, men udgør også en genre for sig. Som sådan fik dialogen sin klassiske form gennem d... Læs mere

 11. Damaskios

  ca. 460-ca. 540, senantik filosof af nyplatonsk observans. Damaskios var den sidste leder af ... ... Læs mere

 12. Menonparadokset

  I Platons dialog Menon spørger titelpersonen, hvordan man kan spørge om eller søge efter noget, man ikke ved: For man ved jo, hvad man spørger om. Sokrates... Læs mere

 13. Prodikos fra Keos

  ca. 470-400 f.Kr., græsk sofist, som spillede en vigtig rolle i det intellektuelle liv i samtidens Athen.  Prodikos optræder flere gange i Platons dialo... Læs mere

 14. Faleas

  Faleas fra Kalchedon, 400-t. f.Kr., græsk filosof. Fra Aristoteles' kritiske gennemgang i 2. bog af Statslæren kendes Faleas' teori om det retfærdige... ... Læs mere

 15. Agathon

  ca. -445-ca. -400, græsk tragediedigter, vandt 1. tragediepris (se tragedie) første gang i Athen 416, emigrerede ca. 410 til Makedonien, hvor han døde. Ha... Læs mere

 16. deskriptionsteori

  (af latin descriptio 'beskrivelse', af de- og scribere 'skrive'), i filosofien en teori om forholdet mellem egennavnes mening og deres reference. Et egennavns ... Læs mere

 17. platoniske legemer

  (1. ord af gr. Platonikos, efter Platon), andet navn for de regulære polyedre. ... Læs mere

 18. det ene

  metafysisk grundprincip hos Platon (hér hedder det dog ideer, Eidos (gr.)) og i platonisk tradition, på linje med det gode og — delvis — det skønne. ... Læs mere

 19. Hans Ræder

  1869-1959, dansk klassisk filolog. Hans første studier gjaldt den oldkirkelige biskop Theodoretos; hans disputats herom (1900) var den sidste danske disputats... Læs mere

 20. Ananke

  (gr. 'tvang, nødvendighed'), personifikation af naturnødvendigheden i den del af den græske teologi og filosofi, der var præget af orfisk religion (se orfi... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki