Du søgte efter Politisk

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. politisk

  (af ty. politisch, af lat. politicus, af gr. politikos, til politeia el. polites), vedr. politik. ... Læs mere

 2. politisk kandestøberi

  (se politisk), politiske drømme uden rod i virkeligheden og fremsat af ukyndige personer. ... Læs mere

 3. politisk forbrydelse

  (se politisk), forbrydelse, der er rettet mod staten el. statsforfatningen. ... Læs mere

 4. politisk antropologi

  gren af antropologien, der studerer politiske systemer og processer. Traditionelt har det antropologiske studium af politik fokuseret på samfund uden stat og ... Læs mere

 5. politisk korrekthed

  (efter am. political correctness, ofte forkortet pc), en bevægelse el. retning, som er opstået i USA, og som stræber efter at beskytte mennesker (især farv... Læs mere

 6. politisk union

  en form for international organisation, som indebærer et integreret politisk samarbejde mellem de deltagende nationalstater, dvs. at de enkelte stater afgiv... Læs mere

 7. politisk deltagelse

  ... Læs mere

 8. politisk videnskab

  se politologi. ... Læs mere

 9. politisk flygtning

  se flygtning og asyl. ... Læs mere

 10. politisk parti

  sammenslutning af personer med fælles idéer og formål, der har fået offentlig tilladelse til at deltage i konkurrencen om og kontrollen med regeringsmagten... Læs mere

 11. politisk teater

  som regel en betegnelse for teater i tydelig opposition til magthaverne og kritisk over for samfundets tilstand. Men eftersom teater handler om menneskers rela... Læs mere

 12. politisk teori

  den systematiske refleksion over politik og politisk styre, herunder statens rolle. Ofte skelnes der mellem empirisk og normativ politisk teori, men distinktio... Læs mere

 13. politisk aritmetik

  tidligere anvendt betegnelse for kvantitativ samfundsanalyse. Begrebet blev skabt af bl.a. W. Petty i 1600-t. som betegnelse for de første spæde forsøg på ... Læs mere

 14. politisk kultur

  de subjektive eller meningsbærende elementer i politik, dvs. aktørernes politiske holdninger, orientering og identitet. Begrebet blev introduceret i 1950'ern... Læs mere

 15. politisk klerikalisme

  det forhold, at kirken og gejstligheden spiller en selvstændig og vigtig rolle i et lands politiske system. Betegnelsen vandt udbredelse under og især efter ... Læs mere

 16. politisk direktør

  højtstående medarbejder i Udenrigsministeriet, ansvarlig for koordineringen af danske positioner relateret til EUs fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FU... Læs mere

 17. politisk korrekthed

  udtryk, der opstod i sidste halvdel af 1980'erne for bestræbelse i retning af ligeværdig, ikke-diskriminerende behandling af fx handicappede og etniske og ... Læs mere

 18. politisk beslutningsteori

  ... Læs mere

 19. politisk psykologi

  tværfaglig forskningsretning, der, overvejende med anvendelse af psykologiens begreber og metoder, søger forståelse af psykologiske forholds betydning for i... Læs mere

 20. politisk system

  inden for den politiske videnskab i bred forstand et udtryk for staten og andre politiske aktører, fx partier og interesseorganisationer, og deres forhold til... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki