Du søgte efter Population

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. population

  ... (af lat. populatio, af populus 'folk, befolkning'), i økologien en gruppe individer af samme art, der i et bestemt tidsrum findes i et afgrænset område,... Læs mere

 2. population

  (af lat. populatio, af populus 'folk, befolkning'), i astronomi en gruppe stjerner med fælles egenskaber, se stjernepopulation. ... Læs mere

 3. population (Alderssammensætning)

  Den aldersmæssige fordeling (aldersstrukturen) af individerne i en population er af stor betydning for populationsvæksten, idet fødselshyppighed og dødsrat... Læs mere

 4. population (Kønsfordelingen)

  påvirker populationsvæksten. Ved fødslen eller udklækningen er der ofte lige mange hanner og hunner, men kønsfordelingen ændrer sig i mange tilfælde i l... Læs mere

 5. population (Rumlig fordeling)

  Organismernes rumlige fordeling i naturen kan principielt følge tre mønstre: jævn (regelmæssig), tilfældig (random) eller klumpet (aggregeret). Ved jævn ... Læs mere

 6. population (Fødselshyppighed, dødelighed og populationsstørrelse)

  En population vokser som følge af fødsler og indvandring af individer (immigration), mens dødsfald og udvandring (emigration) reducerer populationsvæksten.... Læs mere

 7. United Nations Population Fund

  se UNFPA. ... Læs mere

 8. depopulation

  (lat. de- + population), affolkning. ... Læs mere

 9. International Planned Parenthood Federation

  ...IPPF, international paraplyorganisation for familieplanlægningsorganisationer, dannet i 1952. I 2004 havde IPPF medlemmer i over 180 lande, i Danmark ...... Læs mere

 10. Peter Lotharius Oxholm

   10.7.1753-27.7.1827, officer, godsejer. Født i Kbh. (Holmens), død på Frederiksdal, begravet i Kbh. (Garn.). O. fik en landmilitær uddannelse. 1763 blev ... Læs mere

 11. A.C. Teilmann

  Andreas Charles Teilmann, ved dåben Carl,  1723-27.7.1790, godsejer, økonomisk forfatter. Født på Skrumsager, Sønder Bork sg (døbt 7.3.1724), død på N... Læs mere

 12. ekstinktion

  (af lat. ex(s)tinctio 'udelukkelse', af extinguere 'slukke'), i biologien uddøen af arter eller bestande (populationer) af planter og dyr. Se også population... Læs mere

  Tags:

 13. kohorte

  (af ko- og lat. hortus 'indelukke, gård, have', senere om separat opstillede grupper), i biologien en gruppe individer af samme alder i en population eller in... Læs mere

 14. repræsentationssystem

  systemteoretisk generel betegnelse for demokratisk repræsentation af en population som i et repræsentativt demokrati, hvor befolkningen vælger repræsentant... Læs mere

 15. stjernepopulation

  gruppe af stjerner karakteriseret ved fælles fordeling og bevægelsesmønster i en ... ... Læs mere

 16. UNFPA

  ...United Nations Population Fund, indtil 1987 United Nations Fund for Population Activities, FNs befolkningsfond med hovedkvarter i New York, oprettet 1967 me... Læs mere

 17. demografi

  inden for økologi beskrivelse af omsætningen i en population af dyr eller planter; dødelighed og frugtbarhed i forskellige aldersklasser vurderes, og det fo... Læs mere

 18. økologisk effektivitet

  mål for, hvor stor en del af den energi, et individ eller en population modtager, der bliver bundet som biomasse. Væksteffektivitet er et mål for et voksent... Læs mere

 19. diskriminantanalyse

  ...kontrolleret klassifikation, fællesbetegnelse for en række statistiske metoder til at fordele objekter i nogle på forhånd kendte populationer eller klas... Læs mere

 20. bestand

  ...population, en gruppe individer af samme dyre- eller planteart, der i et bestemt tidsrum lever sammen i et afgrænset område. Harer på en ø, rådyr i e... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki