Du søgte efter Population

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. population

  (af lat. populatio, af populus 'folk, befolkning'), i astronomi en gruppe stjerner med fælles egenskaber, se stjernepopulation. ... Læs mere

 2. population

  i økologien en gruppe individer af samme art, der i et bestemt tidsrum findes i et afgrænset område, fx gedder i en sø, natugler i en skov og græshoppe... Læs mere

 3. United Nations Population Fund

  se UNFPA. ... Læs mere

 4. depopulation

  (lat. de- + population), affolkning. ... Læs mere

 5. International Planned Parenthood Federation

  ...IPPF, international paraplyorganisation for familieplanlægningsorganisationer, dannet i 1952. I 2004 havde IPPF medlemmer i over 180 lande, i Danmark ...... Læs mere

 6. Peter Lotharius Oxholm

   10.7.1753-27.7.1827, officer, godsejer. Født i Kbh. (Holmens), død på Frederiksdal, begravet i Kbh. (Garn.). O. fik en landmilitær uddannelse. 1763 blev ... Læs mere

 7. A.C. Teilmann

  Andreas Charles Teilmann, ved dåben Carl,  1723-27.7.1790, godsejer, økonomisk forfatter. Født på Skrumsager, Sønder Bork sg (døbt 7.3.1724), død på N... Læs mere

 8. ekstinktion

  (af lat. ex(s)tinctio 'udelukkelse', af extinguere 'slukke'), i biologien uddøen af arter eller bestande (populationer) af planter og dyr. Se også population... Læs mere

  Tags:

 9. repræsentationssystem

  systemteoretisk generel betegnelse for demokratisk repræsentation af en population som i et repræsentativt demokrati, hvor befolkningen vælger repræsentant... Læs mere

 10. kohorte

  (af ko- og lat. hortus 'indelukke, gård, have', senere om separat opstillede grupper), i biologien en gruppe individer af samme alder i en population eller in... Læs mere

 11. stjernepopulation

  gruppe af stjerner karakteriseret ved fælles fordeling og bevægelsesmønster i en ... ... Læs mere

 12. bestand

  ...population, en gruppe individer af samme dyre- eller planteart, der i et bestemt tidsrum lever sammen i et afgrænset område. Harer på en ø, rådyr i e... Læs mere

 13. UNFPA

  ...United Nations Population Fund, indtil 1987 United Nations Fund for Population Activities, FNs befolkningsfond med hovedkvarter i New York, oprettet 1967 me... Læs mere

 14. demografi

  inden for økologi beskrivelse af omsætningen i en population af dyr eller planter; dødelighed og frugtbarhed i forskellige aldersklasser vurderes, og det fo... Læs mere

 15. økologisk effektivitet

  mål for, hvor stor en del af den energi, et individ eller en population modtager, der bliver bundet som biomasse. Væksteffektivitet er et mål for et voksent... Læs mere

 16. diskriminantanalyse

  ...kontrolleret klassifikation, fællesbetegnelse for en række statistiske metoder til at fordele objekter i nogle på forhånd kendte populationer eller klas... Læs mere

 17. logistisk vækst

  simpel matematisk model for væksten af en population (fx af bakterier). Hvis en population har ubegrænset adgang til føde og ingen dødelighed, vil dens ... Læs mere

 18. allopatrisk

  (af gr. allo- og patris 'fædreland, hjemsted'), i biogeografi og evolutionslære om slægter, arter eller populationer af dyr og planter, som har ikke-overlap... Læs mere

 19. kønskvotient

  den relative andel af et køn i en population; i demografien og biologien mere specifikt blandt en gruppes eller et individs afkom, oftest udtrykt som antal ha... Læs mere

 20. Alfred Sauvy

  31.10.1898-30.10.1990, fransk demograf og økonom. Sauvy, der var direktør for Institut national d'études démographiques 1945-62 og professor ved flere un... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki