Du søgte efter Pufendorf

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. Esaias von Pufendorf

  1628-1689, tyskfødt svensk og dansk diplomat. Præstesønnen Pufendorf kom som ung i svensk tjeneste. Han fik mange vigtige diplomatiske poster og blev adlet ... Læs mere

 2. Samuel von Pufendorf

  8.1.1632-26.10.1694, tysk jurist og hovedskikkelse i den ældre naturretsskole (se naturret). Han skrev sit første større værk, Elementorum iurisprudentia... Læs mere

 3. Christian Reitzer

   3.10.1665-29.2.1736, professor juris, bogsamler, mæcen. Født i Kbh, død i Flensborg, begravet i Børglum. R. hørte gennem' sin far til det kbh.ske embeds... Læs mere

 4. Den kritiske fornuft - Ludvig Holberg

  Ludvig Holberg (1684-1754) blev født i Bergen, på den tid en driftig søfarts- og handelsstad med mangfoldige kontakter til omverdenen. Selv kom han fra en... Læs mere

 5. Naturretten

  Et paradigme for dette spor, der førte fra ydre til indre autoritet, fandt tiden i det samfunds- og menneskebillede, der lå udfoldet i den filosofiske retn... Læs mere

 6. naturtilstand

  betegner i naturretslig og politisk-filosofisk sammenhæng en tilstand forud for en egentlig statsdannelse. Hos Epikur-eleven Lukrets og senere hos Thomas Hobb... Læs mere

 7. den skotske skole

  ...den skotske oplysning, skotsk filosofi i oplysningstiden, især den del, der udsprang af Francis Hutchesons moralfilosofi, og som fra Hutcheson over David H... Læs mere

 8. folk

  befolkningen i et bestemt geografisk område. Begrebet rummer dog flere betydninger: en politisk, hvor folket er synonymt med borgerne i en given stat, en nati... Læs mere

 9. Josua Schwartz

  Josua Czernetsky,  5.2.1632-6.1.1709, generalsuperintendent. Født i Waldau i Pommern, død i Rendsborg, begravet sst. Efter at have gået i skole i Stolp stu... Læs mere

 10. naturret

  en ret, der ikke hviler på vilkårlig menneskelig fastsættelse, men er overordnet den af mennesket fastsatte positive ret. Naturret kan føres tilbage til ... Læs mere

 11. Den Preussiske Landret

  Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, ALR, tysk lov af 1794 gældende for de fleste af de områder, som hørte under den preussiske krone. Ini... Læs mere

 12. Thomas Hobbes

  1588-1679, engelsk filosof. Efter studier i Oxford blev Thomas Hobbes huslærer hos en adelsfamilie og hovmester for slægtens unge på dannelsesrejser til ... Læs mere

 13. retsfilosofi

  gren inden for filosofi og ... ... Læs mere

 14. Ludvig Holberg

  3.12.1684-28.1.1754, forfatter. Ludvig Holberg, som fornyede vor nationale litteratur, var, såvel ved sine forudsætninger som ved sine resultater, europæe... Læs mere

 15. Johan Georg v. Holstein

   16.2.1662-26.12.1730, geheimestatsminister. Født på Mollenhagen, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Frue k.). H. blev opdraget i et hjem stærkt præget a... Læs mere

 16. En livsbane finder sin retning

  Den Holberg, vi møder ved hjemkomsten til København, er en mand midt i tyverne, der synes at have fundet sin livsbane. Til målrettetheden og den voksende se... Læs mere

 17. retsvidenskab

  den videnskab, der beskriver den gældende retsorden. Retsvidenskab kaldes ofte retsdogmatik i modsætning til ... ... Læs mere

 18. Hermann Høpfner v. Cronstedt

  d. 16.7.1683, gottorpsk kansler. Født i Hannover. Død i Hamburg. H. v. C. skal have været i svensk tjeneste (måske i Bremen), blev kansler først hos grev ... Læs mere

 19. Hans Lauremberg

  Hans Willumsen Lauremberg,  26.2.1590-28.2.1658, digter, matematiker, kartograf. Født i Rostock, død i Sorø, begravet i Sorø k. L. blev indskrevet ved uni... Læs mere

 20. Andreas Hojer

  Andreas Høyer,  18.5.1690-28.8.1739, jurist og historiker. Født i Karlum ved Tønder, død i Slesvig, begravet i Tønder. Efter at være blevet undervist hj... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki