Du søgte efter Randbøl Hede

Viser 1-20 af 20

 1. Randbøl Hede

  ca. 7,5 km2 stort hedeområde 8 km sydøst for Billund. Området ligger syd for rute 176 på den øvre del af Grindsted Hedeslette og er stærkt... ... Læs mere

 2. Randbølstenen

  runesten på Randbøl Hede fra 900-t., som bryden Tue rejste efter sin kone, Thorgun. Stenen står på sin oprindelige plads, en lav høj med en formentlig sam... Læs mere

 3. Fra lynghede til græshede

  Græsserne blåtop og bølget bunke er som nævnt almindelige på heden. Når en tæt vegetation af dværgbuske dækker heden, vokser græsserne enkelte sted... Læs mere

 4. Billund Indsander

  område med indlandsklitter omkring Billund.Billund Indsander er enmoderne geologisk betegnelse som omfatter Randbøl Hede... ... Læs mere

 5. Beskyttelse og pleje

  Beskyttelse Mange af de store og vigtige hedeområder i Danmark er fredede eller i offentlig eje. De plejes aktivt for at hindre, at de forsvinder eller ænd... Læs mere

 6. fredningsforening

  forening, der har til formål at fremme fredning af natur, af landskaber og af fortidsminder og bygninger. I årene efter Naturfredningslovens vedtagelse i 191... Læs mere

 7. kartoffeltyskere

  folkelig betegnelse for de ca. 290 tyske familier, som 1759-60 blev kaldt til Danmark overvejende fra ... ... Læs mere

 8. Fra hedelynghede til revlinghede

  Udviklingen mod græshede har imidlertid ikke fundet sted på de fleste vestjyske heder. Forsøg på Hjelm Hede antyder, at den langsomme indvandring af græss... Læs mere

 9. Godsejere og forpagtere

  Vort kendskab til jordbesiddelse i vikingetiden beror mest på runeindskrifter. Der er ikke mange klare henvisninger til jordejere. En indskrift fra Skårby ... Læs mere

 10. hede

  plantesamfund på næringsfattig, sandet jord. Grunden under Danmarks heder opstod som sandede smeltevandsflader i slutningen af sidste istid. Heden er fatt... Læs mere

 11. Tyge W. Böcher

  Tyge Wittrock Böcher,  25.10.1909-15.3.1983, botaniker. Født i Kbh. (Chr.), død i Gentofte (Jægersborg), begravet Gilleleje kgd. B.s interesse for planter... Læs mere

 12. Lynghederne

  Hedens historie Ordet „hede“ betyder egentlig blot et fladt, skovløst landskab. Et område som Heden sydvest for København, som langt tilbage i histori... Læs mere

 13. Levevilkår på heden

  Klima Lynghederne findes i områder med kølige, fugtige somre og milde vintre. Lokalt kan klimaet på hederne være barsk, da det lave plantedække ikke tag... Læs mere

 14. Litteratur: Lynghederne

  Abrahamsen, S. E. 1972. Danske Gravehvepse. – Natur og Museum, 15, 2. Naturhistorisk Museum, Århus. Barclay-Estrup P. 1970. The description and interpreta... Læs mere

 15. Billund Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Midtjylland; kommunen består af de tidligere primærkommuner Billund og Grindsted og hører til Region Syddanmark. Området svarer st... Læs mere

 16. Vejle Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Østjylland, landets sjettestørste. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Børkop, Egtved (undtagen Vester Nebel Sogn, in... Læs mere

 17. Trusler mod hederne

  Fragmentering Opdyrkning og tilplantning har indskrænket hedearealerne drastisk. De tilbageværende arealer er ofte små (tabel 6-1) og omgivet af det moder... Læs mere

 18. Et landsbysamfund i forvandling

  I Danmark bød tiden efter ca. 200 e.Kr. på dybtgående forandringer af oldtidssamfundet. Havde man dengang besøgt nogle af de bebyggelser, der i stort tal... Læs mere

 19. naturbeskyttelse

  love og regler, der skal hindre, at vore omgivelser ødelægges eller forandres på en uacceptabel måde. Den omfattende lovgivning om ... ... Læs mere

 20. Litteratur: Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land

  Agger, P. m.fl. 1986. Udviklingen i agerlandets småbiotoper i Østdanmark. – Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr. 48.... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki