Du søgte efter Rantzau

Viser 61-80 af 100

 1. Christopher Knoff

  Christopher Knopf, d. 17.12.1611, hofpræst. Født i Friedland i Preussen. Død i Roskilde, begravet sst. (domk.). K. gik i skole i Königsberg og studerede fr... Læs mere

 2. Løvenholm

  hovedgård (sædegård) midt mellem Randers og Grenaa; i 1440'erne klostergods med navnet Gjesingholm, ca. 1530 ejet af slægten Banner, 1609-1700 af slægte... Læs mere

 3. Christian Holm

  1803-1846, dansk maler. Som elev af C.D. Gebauer på Kunstakademiet (1814-28) specialiserede Holm sig som bataljemaler og viste også evner inden for dyremaler... Læs mere

 4. Ørslev Kloster

  hovedgård 12 km nordøst for Skive. Et nonnekloster, nævnt første gang 1275, overgik efter Reformationen til kronen og blev 1584 herregård. Klostrets byg... Læs mere

 5. Skipper Clement

  d. 1536, dansk oprørsleder. Som tilhænger af Christian 2. førte Skipper Clement fra 1525 sin egen søkrig mod kongens fjender. Und... ... Læs mere

 6. Mores

  ...Mors, Mörs, tysk guldsmedefamilie. Jakob d.æ. (ca. 1540-1609) blev uddannet i Braunschweig, mester i Hamburg 1579 og oldermand smst. 1599. Han arbejdede f... Læs mere

 7. Meinert van Ham

  Meinrich van Ham, levede 1536, landsknægtoberst, visedigter. v.H. var i 1530'erne og -40'erne en meget søgt landsknægtfører, således 1531-32 i Christian I... Læs mere

 8. Hans Christoph v. Schönfeldt

   24.8.1651-13.8.1727, officer. Død i eller ved Kiel, begravet i Kiel (Nicolai). S. var febr. 1676 kaptajn i et af hans farbror Gregor Allard v. S. til dansk ... Læs mere

 9. Christian Fursman

   formentlig ca. 1660-15.2.1712, officer. Død i Kremper marsk, begravet i Vejle k. F. blev 1689 løjtnant ved det i Ålborg liggende dragonregiment der fra 16... Læs mere

 10. Parsberg

  dansk adelsslægt, der havde sit udspring i den bayerske uradel og blev introduceret i Danmark, da ... ... Læs mere

 11. Christoph von Dohna

  1539-1584, dansk officer. Von Dohna indvandrede fra Preussen, førte efter Daniel Rantzaus død den danske hær 1569-70 og var hofmarska... ... Læs mere

 12. von Baudissin

  Bauditz. Tysk uradel. ... ... Læs mere

 13. Rastorf

  herregård i Holsten ca. 10 km øst for Kiel. Hovedbygningen er opført 1805-08 efter tegninger af ... ... Læs mere

 14. Trøjborg

  hovedgård ved Visby 12 km nordvest for ... ... Læs mere

 15. En besværlig krig

  Det var således langtfra en sikker dansk fæstning, kongen forlod, da han den 1. maj rykkede fra Christianopel ind i Sverige og gav sig til at belejre den s... Læs mere

 16. Iven Reventlow

  Iven Reventlow til Rixdorf,  ca. 1495-ca. 25.10.1569, landmarskal. Begravet i Lebrade k. R. var ridder allerede 1523 da han i foråret hyldede Frederik I på ... Læs mere

 17. Henrik Blome

   2.8.1685-9.4.1736, gehejmeråd. Født på Farve, død i Itzehoe, begravet i Norddorf ved Wilster. B. blev student 1702, konferensråd 1722, s.å. ligesom fad... Læs mere

 18. Bertram Ahlefeldt

   1508-16.4.1571, statholder i hertugdømmerne. Død på Ryd kloster. Første gang man hører om A. er da han 1534 ved Nyborgs overrumpling tillige med den øv... Læs mere

 19. Christian v. Levetzow

  Christian Frederik v. Levetzow (Levetzau),  13.12.1682-17.4.1756, greve, officer, godsejer. Født på Oksholm, begravet i Sønderholm k. L. indtrådte 1697 i ... Læs mere

 20. Mikkel Pedersen Gønge

  Mikkel Pedersen Gynge (Gjønge), d. 1587, høvedsmand. G. der stammede fra Gønge herred i Skåne, tjente i sin ungdom Gustaf Vasa, men forlod på grund af riv... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki