Du søgte efter Rantzausholm

Viser 1-17 af 17

 1. Rantzausholm

  tidligere navn på herregården Brahetrolleborg. ... Læs mere

 2. Anna Cathrine

   10.8.1618-20.8.1633, grevinde til Slesvig og Holsten. Født på Fr.borg, død sst., begravet i Roskilde domk. A. C. blev opfostret og opdraget på Dalum klos... Læs mere

 3. Peder Nielsen Juul

   ca. 1636-1700/01, digter, sognedegn. J. blev student ca. 1656, deltog i Københavns forsvar 1658, men forlod tidligt byen, muligvis i forbindelse med faderen... Læs mere

 4. Breide Rantzau

  1556-1618, dansk rigsråd. Som næstældste søn af Henrik Rantzau blev Breide Rantzau udset til en karriere i kongeriget. Han arvede i 1... ... Læs mere

 5. Brahetrolleborg

  sædegård 10 km nordvest for Faabor... ... Læs mere

 6. Peter Jørgensen Børting

   8.3.1626-13.6.1702, ridefoged, herremand, jernværksejer. Født i Trondhjem, død på Fossum jernværk, begravet i Gjerpen k. Om B.s slægt og ungdom vides i... Læs mere

 7. Søren Kornerup

  Søren Hansen Kornerup,  1624-25.3.1674, generalfiskal. Født i Kornerup, død i Glostrup, begravet i kirken sst. K. dimitteredes 1648 fra Roskilde skole; kor... Læs mere

 8. Frands Lykke

   1590-ca. 15.9..1655, godsejer. Begravet s.å. i Køge. L. afsluttede sin adelige uddannelse med en rejse sammen med broderen Jørgen (død 1616) og præcepto... Læs mere

 9. Christoffer Gabel

   6.1.1617-13.10.1673, rentemester, statholder i Kbh. Født i Glückstadt, begravet i Kbh. (Petri k.). G.s baggrund var et borgerligt tysk embedsmandsmiljø i ... Læs mere

 10. Henrik Rantzau

   11.3.1526-31.12.1598, statholder i hertugdømmerne. Født på Steinburg i Holsten, død på Breitenburg, begravet i Itzehoe (St. Laurentius k.). Efter underv... Læs mere

 11. Kaj Lykke

  skrev selv: Kæje,  ca. 1625-8.7.1699, oberst, lensmand. Død på Bramminge, begravet sst. Efter ophold i udlandet 1640-45 (i Strasbourg 1643, s.å. imm. i Pa... Læs mere

 12. Breide Rantzau

   13.10.1556-10.1.1618, rigsråd, statholder i Kbh. Født på Segeberg, død i Kbh., begravet i Brahetrolleborg. 1568-73 var R. på den traditionelle udenlands... Læs mere

 13. Faaborg-Midtfyn Kommune

  fra 1.1.2007 kommune på Midt- og Sydfyn i ... ... Læs mere

 14. Anne Lykke

   30.4.1595-.1641, adelsdame. Født på Vordingborg. Efter faderen arvede L. Hverringe (Bjerge herred) som ved hendes forste ægteskab forenedes med det store ... Læs mere

  Tags:

 15. Laurids Ulfeldt

   24.1.1605-9.7.1659, landkommissær, lensmand. Født på Hindsgavl, død i Odense, begravet i Kværndrup k. U. studerede sammen med andre af sine brødre ved ... Læs mere

 16. Frants Rantzau

   1604-5.11.1632, rigshofmester. Død i Kbh. R. var som dreng i flere år page hos den udvalgte prins Christian og studerede derefter bl.a. ved universiteterne... Læs mere

 17. Tage Thott, f. 1580

  Tage Ottesen Thott,  27.5.1580-14.2.1658, rigsråd. Født på Eriksholm i Skåne, død på Börringe kloster, begravet i Malmö. På sin udlandsrejse 1599–1... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki