Du søgte efter Ravnstrup

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. Ravnstrup

  hovedgård 10 km nord for Næstved. Den har været kendt siden 1396, hvor den tilhørte slægten Krumpen. Hovedbygningen, opført for ... ... Læs mere

 2. Ravnstrup Kirke

  ca. 7 km V for Viborg, Viborg Stift, bygget i 1100-tallet. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. ...... Læs mere

 3. Daa

  sønderjysk uradelsslægt, der tidligst kendes med Eler Daa i 1315. Slægtens stamrække begynder med ridderen Henrik Daa (nævnt 1388 ... ... Læs mere

 4. von der Maase

  dansk, oprindelig borgerlig mecklenburgsk slægt med navnet Masius. Slægten, der kan føres tilbage til 1600-t., kom til Danmark i 1670 med senere hofprædika... Læs mere

 5. Krumpen

  Uradel i Jylland. Der er ret stor usikkerhed om slægtskabet mellem en række personer, som vides enten at føre et møllehjul i våbenet eller benytte navn... Læs mere

 6. Fritz Wedel Jarlsberg

  Frederik Christian Wedel Jarlsberg,  7.2.1757-31.8.1831, baron, godsejer, teaterdirektør, forfatter. Født i Kbh. (Garn.), død på Luderupgård, begravet i ... Læs mere

 7. Eggert Christopher Knuth

   20.10.1722-26.2.1776, stiftamtmand, lensgreve. Født på Knuthenborg, død i Kbh. (Holmens), begravet i Hunseby k. K. der 1733 indtrådte i hæren som meni... Læs mere

 8. kvindefredslejr

  forsamling af kvindelige fredsaktivister. Lejrene opstod i forbindelse med fredsbevægelsens aktiviteter i 1980'erne, fx uden for Greenham C... ... Læs mere

 9. Niels de Hofman

   15.9.1717-8.6.1785, amtmand. Født i Nebsager, død på Bøttigersholm, begravet i Norup. H. udnævntes 1750 til landsdommer på Sjælland og Møn og blev 17... Læs mere

 10. Frederik Wedel Jarlsberg

  Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg,  7.3.1724-22.2.1790, baron, deputeret, forfatter. Død i Kbh., begravet i Herlufmagle k. W. J. gik i skole i Halle og læste... Læs mere

 11. Caspar v. Wessel

   1.11.1693-9.9.1768, søofficer. Født i Trondhjem, død i Nyborg, begravet i Gudme. v. W. gik til søs 1704, kun 11 år gammel. Han fortsatte sin koffardifar... Læs mere

 12. Claus Daa

   10.8.1579-30.3.1641, rigsråd, rigsadmiral. Født på Ravnstrup, død på Fraugdegård, begravet i Herlufmagle k. D. kom 1587 i Sorø skole. 1591 blev han se... Læs mere

 13. Georg Grüner

  Johan Georg Røebye Grüner,  26.10.1817-16.11.1890, godsejer. Født på Førslevgård, død på Ravnstrup, begravet i Herlufmagle. G. blev student 1836 fra S... Læs mere

 14. Hector Gottfried Masius

   13.4.1653-20.9.1709, teolog. Født i Schlagsdorf i Mecklenburg, død på Ravnstrup, begravet i Gunderslev k. M. gik i skole i Lübeck og kom ca. 1668 som stu... Læs mere

 15. Conrad Danneskiold-Samsøe

  Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe,  11.6.1774-6.6.1823, amtmand. Født i Kbh. (Holmens), død på Gisselfeld, begravet sst. D.-S. fik 1785 den sener... Læs mere

 16. Lille Svenstrup

  herregård 4 km nordvest for Ringsted. Som kongeligt ... ... Læs mere

 17. Næstved Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Sydsjælland, bestående af de tidligere primærkommuner Fuglebjerg i Vestsjællands Amtskommune og Fladså, Holmegaard, Næstved og S... Læs mere

 18. Fællesskabets landsbyer

  Men lad os nu vende blikket mod de nordlige egne af Europa i tiden efter 500 f.Kr., den periode, som vi her har valgt at kalde den keltiske jernalder, fordi ... Læs mere

 19. G.A. Horneman

  Georg Alexis Horneman,  3.12.1870-5.6.1939, industridrivende. Født i Køge, død på Nørlund, Ravnstrup sg., Ålborg amt, urne nedsat i Nørlund skov. H. bl... Læs mere

 20. Niels Skave

  d. 12. el. 15.11.1500, biskop. Begravet i Roskilde domk. S. forekommer 1470 som kannik i Roskilde, og 1483 blev han provst i Viborg og kongens kansler. 1485 bl... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki