Du søgte efter Retten

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Retten i Første Instans

  domstol i EU, som træffer afgørelse i sager, der er anlagt af borgere eller virksomheder, dvs. navnlig konkurrencesager og statsstøttesager. Sager anlagt ... Læs mere

 2. falsk forklaring for retten

  forbrydelse, som består i, at en person giver urigtige oplysninger i retten; forbrydelsen er beskrevet i Straffeloven §§ 158-160. Strafansvaret omfatter vid... Læs mere

 3. Retten til Islands historie

  Islands løsrivelse fra den koloniale fortid var foregået etapevis. Under 2. verdenskrig var der kun personalunionen tilbage. I 1944 opsagde regeringen i Re... Læs mere

 4. Retten og magten

  En lensinstruks fra 1557 indskærpede, at bøndernes retssikkerhed og rettigheder skulle respekteres ubetinget. Lensmændene måtte kun indsætte ærlige og ... Læs mere

 5. Rom og retten

  I 1492 var det bispens tur til at stævne en nyvalgt sorøabbed for den pavelige domstol Rotaen. Som sagfører anvendte bispen adelsklerken Morten Olufsen fr... Læs mere

 6. plædere - retten

  forsvare en sag, især for retten. ... Læs mere

  Tags:

 7. mened

  ... se edsbevis og falsk forklaring for retten.... ... Læs mere

 8. formaldelikt

  (2. led af lat. delictum, af delinquere 'forbryde sig, forse sig'), korrelatforbrydelse, strafferetlig betegnelse for en forbrydelse, der straffes som fuldbyrd... Læs mere

 9. sandhedsformaning

  inden for retsplejen dommerens formaning til parter i borgerlige sager og vidner i alle retssager, inden de afgiver forklaring i retten, om pligten til at tale... Læs mere

 10. generaladvokat

  medlem af EF-Domstolen, som i hver enkelt sag udarbejder et begrundet forslag til sagens afgørelse. Generaladvokaten bistår således dommerne, som afgør s... Læs mere

 11. urigtig forklaring

  forbrydelse, der begås ved at give oplysninger på tro og love eller i tilfælde, hvor der er pligt til at give oplysninger til en offentlig myndighed. Strafb... Læs mere

 12. EU-Personaleretten

  egl. Retten for EU-personalesager, har som første instans kompetence til at afgøre personalesager mellem EU og dets ansatte. Personaleretten er oprettet me... Læs mere

 13. retsformand

  dommer, der fører ordet på rettens vegne i sager, hvori der medvirker flere dommere, fx i Højesteret, i ... ... Læs mere

 14. EU - EU-Domstolen

  består i 2012 af 27 dommere, én fra hvert medlemsland, og er ligesom EU-Kommissionen en uafhængig fællesskabsinstitution. Dommerne udpeges af medlemsland... Læs mere

 15. tiltale

  anklagemyndighedens beslutning om, at en domstol skal afgøre, om der er begået et strafbart forhold, og om der skal fastsættes en sanktion. Politidirektøre... Læs mere

 16. gyros

  i Grækenland navn på retten shawarma. ... ... Læs mere

 17. döner kebap

  tyrkisk navn på retten shawarma. ... ... Læs mere

  Tags:

 18. straffeproces

  regler for behandling af sager, hvor der er formodning om, at der er begået et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Reglerne findes i Retspl... Læs mere

 19. EU - Den dømmende myndighed

  tilkommer inden for Maastrichttraktatens 1. søjle EF-Domstolen og Retten i Første Instans. Domstolen har enekompetence til i sidste ende at fortolke Trakta... Læs mere

 20. Henrik Øe

  Henrik Saugmandsgaard Øe, f. 27.4.1964, dansk jurist; fra 2006 forbrugerombudsmand. Henrik Øe blev cand.jur. i 1991 og LL.M. (... ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki