Du søgte efter Rettertinget

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Kongens Retterting

  Rettertinget, kongen og Rigsrådet i deres funktion som landets øverste ... ... Læs mere

 2. retterting

  se Kongens Retterting. ... Læs mere

 3. herredag

  møde under deltagelse af konge og rigsråd, der i 1500- og 1600-t. som regel sammenkaldtes en gang årlig ugen efter pinse, først og fremmest for at afhold... Læs mere

 4. rigens kansler

  dansk embedsmand, knyttet til Kongens Retterting, som opbevarer af rettens segl, sigillum ad causas, og som den, der udfærdigede kongebreve vedrørende retspl... Læs mere

 5. drost

  (af glda. drotsæte, 1. led drot 'skare, hird', egl. betyder ordet 'den, der sidder i, er medlem af skaren', senere om lederen), højtstående embedsmand i mid... Læs mere

 6. Sagen mod Dina

  For at få sagen opklaret fik Ulfeldt tilladelse til at føre retssag mod Dina ved bytinget i København, og det blev til et skuespil for åbent tæppe foran... Læs mere

 7. Ludvig Nielsen Rosenkrantz

   1410-mellem 5.7.1490 og 10.7.1492., til Palsgård, rigsråd. R. skrev sig til Palsgård som han synes at have fået med sin hustru; desuden ejede han slægts... Læs mere

 8. Bysamfundet

  Næstved hørte hverken til rigets allerstørste byer eller besad en stiftsstads glans; men den gunstige beliggenhed ved Susåens udløb gav den sammen med e... Læs mere

 9. Axel Urup

  d. 7.8.1540, rigsråd. Død på Ugerup, begravet i Kopinge k. U. skrev sig til sin fædrene gård Ugerup i Skåne som han efter 1526 tog navn efter. Han omtale... Læs mere

 10. Peder Huitfeldt

  d. 1584, norsk kansler. H. nævnes første gang 1544 da han betalte bøder for et drab i Bergen hvor han var foged under broderen Christoffer på Bergenhus. 15... Læs mere

 11. Søren Jensen Qvist

  ... Læs mere

 12. domstol

  institution, hvis hovedformål det er at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser. I Danmark er der tre instanser inde... Læs mere

 13. Retssamfundet

  Den „bedre ordning og reformation”, som skulle sikre stændernes rettigheder og fredelige sameksistens i det kristne fællesskab, måtte ikke mindst omfa... Læs mere

 14. „Der er nok os hader alligevel”

  Det var langtfra alle adelige, der fandt udviklingen inden for det politiske liv efter 1536 tilfredsstillende. Mange havde længe følt, at regeringens lov-o... Læs mere

 15. Højesteret

  domstol, oprettet ved forordning af 14... ... Læs mere

 16. Holger Rosenkrantz

  Holger Axelsen Rosenkrantz, 9.5.1586-31.7.1647, lensmand. Holger Rosenkrantz gik ca. 1602–03 i Herlufsholm skole og kom derefter i huset hos kansler ... ... Læs mere

 17. Niels Eriksen Gyldenstierne

  d. 1484, hofmester. G. erhvervede med sin hustru Landting og søgte tidligt med hendes slægtninge at udvide sine besiddelser i Hardsyssel, hvorover han kom i ... Læs mere

 18. Ivar Stub

  d. 4.11.1611, professor. Født på Skodborghus ved Ribe. Efter studieophold i Rostock hvor han boede hos Lucas Bacmeister, og i Wittenberg hvor han 1579 tog ma... Læs mere

 19. Erik Eriksen Banner

   ca. 1484-28.3.1554, rigsmarsk, lensmand. Død på Kalø, begravet i Torslev k. i Øster Han hrd. Foruden det anselige gods B. tog i arv fra sin far fik han m... Læs mere

 20. Lov og ret

  Rammerne om det gamle nedarvede retssystem var stort set uændrede. Der fandtes halvandet hundrede herredsting, hvortil kom købstædernes byting samt et ant... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki