Du søgte efter Ribe Å

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. Ribe Å

  ca. 20 km langt vandløb i Sydvestjylland. Åen begynder ved sammenløbet af Fladså og ... ... Læs mere

 2. Gram Å

  vandløb i Sønderjylland. Den ca. 20 km lange å udspringer ved Vojens og løber sammen med Jels Å og Nørreå øst for ... ... Læs mere

 3. Kammerslusen

  sluse ved Ribe Ås udløb i Vad... ... Læs mere

 4. Gels Å

  vandløb i Ribe Ås nedbørsområde. Gels Å dannes ved sammenløbet af Nipså og Sønderå (Immervad Å), som udspringer ved hovedvandskellet ca. 10 km no... Læs mere

 5. Knudedyb

  indtil 15 m dyb tidevandsrende mellem Fanø og Mandø i Vadehavet begrænset af højsandene Peter Meyers Sand, Flakstjerten og Keldsand. Mod vest blokeres Knud... Læs mere

 6. Andre byer

  ... Der er grund til at tro at bydannelsen var i gang mange steder i Danmark i midten af 1000-tallet, men i de fleste tilfælde savner vi endnu tilstrækkelig ... Læs mere

 7. Byernes fremvækst

  Først henimod vikingetiden begyndte det danske samfund at blive så specialiseret, at der opstod bosættelser, som man kan kalde for byer. De første er for... Læs mere

 8. Tidlige kontakter med det kristne Europa

  Størstedelen af det skriftlige kildemateriale blev skrevet uden for Danmark, først af frankerne og siden af tyskere og englændere. Frankerne var det mægt... Læs mere

 9. Pleje af fiskebestandene nu og i fremtiden

  Igennem hele 1900-tallet er fiskebestandene i vores vandløb som flere gange nævnt gået tilbage. Og som ligeledes nævnt har udretning af vandløb og opgr... Læs mere

 10. Bronzealderen og Jernalderen

  I Bronzealderen (ca. 4000-2500 år siden) og Jernalderen (ca. 2500-1200 år siden) var det danske landskab blevet helt åbent og skovene sparsomme. På de f... Læs mere

 11. Ribe

  Ifølge Rimberts Ansgars Levned gav Horik 2. (konge fra ca. 856) tilladelse til opførelse af en kirke i Ribe, og til at en præst måtte bo der. Det var ikk... Læs mere

 12. snæbel

  ...Coregonus oxyrhynchus, slank, sølvblank laksefisk med karakteristisk forlænget snude (ty. Schnäpel). Arten omfatter flere former i fersk- og brakvand ... Læs mere

 13. laks

  ...Salmo salar, atlantisk laks, art af laksefisk. Den er udbredt på d... ... Læs mere

 14. marsk

  karakteristisk, græsdækket, fladt og lavtliggende ... ... Læs mere

 15. Helt og snæbel - laksefisk med mange former

  To mindre kendte repræsentanter for laksefiskene er slægtningene helt og snæbel. Begge tilhører slægten Coregonus, der er vidt udbredt i Nordeuropa, Si... Læs mere

 16. Dankirke og Nordsøhandelen

  Historien beretter, at den første kirke i det nuværende Danmark blev bygget af Ansgar i 800-tallets Ribe. Sagnet vil vide, at Ansgars kirke havde en forgæ... Læs mere

 17. Laksen i de jyske åer

  Laksens livscyklus Når man taler om laks i vores vandløb, burde man i virkeligheden sige „atlantisk laks“, da der findes mange slags laksefisk, herund... Læs mere

 18. dambrug

  anlæg til opdræt af fisk. I danske dambrug opdrættes regnbueørreder til konsum, og ... ... Læs mere

 19. Esbjerg Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Sydvestjylland, hvoraf størstedelen bor i Esbjerg by. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner i Ribe Amt: Esbjerg, Ribe og ... Læs mere

 20. Porten mod vest

  Efter dette blik ind i det nordiske krigeraristokratis særegne forestillingsverden vil vi igen vende os til nogle af de mere konkrete spor af menneskenes vi... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki