Du søgte efter Roskildebisp

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Peder Bodilsen

  levede ca. 1135. B.s mor må have været af fornem slægt siden han kaldtes efter hende og ikke efter faderen som er os ganske ukendt. Selv var han en af sin t... Læs mere

 2. Jens Andersen Lodehat

   1384-15.7.1431, biskop. Begravet i Roskilde domk. L. var en brorsøn af Peder Jensen Lodehat og opnåede, formodentlig ved dennes beskyttelse, tidligt anseli... Læs mere

 3. Peder Jakobsen

  d. 19.5.1225, biskop i Roskilde. Død i Ter Doest i Flandern, begravet sst., mellem 1616 og 1655 overført til Abbaye des Dunes i Brügge. Ærkebiskop Anders S... Læs mere

 4. Jakob Erlandsen

  d. 18.2.1274, ærkebiskop. Jakob Erlandsen tilhørte ved sin herkomst rigets aristokrati. Faderen var en (i øvrigt ukendt) skånsk stormand og moderen var a... Læs mere

 5. Absalon

  Absalon Assersen, 1128 (?)-21.3.1201, ærkebiskop. Absalon tilhørte ved sin fødsel en af rigets mægtigste og mest ansete slægter, den såkaldte Hvideslæ... Læs mere

 6. Kirkens organisation

  Den 20. februar 1461 døde roskildebispen Oluf Daa, og på ugedagen derefter samledes 25 domkanniker for at foretage nyvalg. Men først skulle selve valgmåd... Læs mere

 7. Sortekunsten

  I det lange løb kom den nye bogtrykkerkunst utvivlsomt til yderligere at forøge kendskabet til læsefærdigheden. Men når den nye opfindelse så hurtigt b... Læs mere

 8. Domkapitlet

  Ved sin side havde bispen domkapitlet, en stab af højtuddannede gejstlige, der fra først af havde skullet bistå i administrationen af stiftet. Men som dom... Læs mere

 9. seglbevarer

  ... Læs mere

 10. Ralswiek

  bebyggelse på den tyske ø Rügen i Østersøen. I vikingetid... ... Læs mere

 11. Bistrup

  i middelalderen en borg ved Roskilde, der tilhørte Roskilde bispestol. Bistrup kendes fra 1200-t. og blev afbrændt under ... ... Læs mere

 12. Hjortholm

  voldsted ved Furesøen. Hjortholm blev anlagt af Roskildebispen i midten af 1200-t. Borgen lå på den yderste spids af en bakketunge, der fra nordøst strak... Læs mere

 13. Eiler Hardenberg

  d. 1565, dansk rigshofmester fra 1559. Hardenberg blev som lensmand under Roskildebispen fængslet i 1536 under Reformationen; i 1543 v... ... Læs mere

 14. Jarimar 2.

  d. 1260, fyrste af Rügen fra 1249, hvor han efterfulgte sin far, Vitslav 1. I alliance med sin svigersøn hertug Erik 1. af Sønderjylland og vendiske fyrst... Læs mere

 15. Rike

  Rig, d. 18.10.1139, biskop i Slesvig og Roskilde. Død i Ramløse. R. var kannik i Lund og nævnes i brev fra 1135 som Erik Emunes kapellan. Ved kongens indfly... Læs mere

 16. Biskop og domkapitel

  Domkapitlet bestod af de højere gejstlige der gjorde tjeneste ved domkirken, og kapitlet udgjorde bispevalgets valgforsamling. Dets medlemmer levede oprindeli... Læs mere

 17. Erik 3. Lam

  ca. 1120-27.8.1146, konge af Danmark fra 1137, søn af Hakon Jyde (nævnt 1131) og Erik 1. Ejegods datter Ragnhild (d. 1152). Erik var nærmeste voksne arvi... Læs mere

 18. Sundby

  bydel på Amager, en del af Københavns Kommune; 135.400 indb. (2005). Bydelen afgrænses mod nord af Christianshavns Vold, mod vest af Vestamager, mod syd ... Læs mere

 19. Lekkende

  hovedgård 7 km syd for Præstø, oprettet i 1774 af Vordingborg ryttergods og indtil 1993 i familien ... ... Læs mere

 20. Dragør Kirke

  i ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki