Du søgte efter Sæbygård

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Sæbygård

  hovedgård (sædegård) ved ... ... Læs mere

 2. Sæbygård

  hovedgård (sædegård) umiddelbart vest for Sæby i Vendsyssel. Efter at have tilhørt Børglum bispesæde, kronen og f... ... Læs mere

 3. A. Falkenskiold

  Arnoldus Falkenskiold,  13.6.1743-15.5.1819, landmand, officer. Født i Kalundborg, død på Sophienberg ved Hørsholm, begravet i Hørsholm. F. var oprindeli... Læs mere

 4. Arenfeldt

  dansk adelsslægt, som nedstammer fra landsdommer, senere rigskansler ... ... Læs mere

 5. Sæby Kirke (Høng)

  Sæby Kirke, (efter Sæby, 1302 Sæby, af glda. sæ 'sø' og -by), kirke ved Tis... ... Læs mere

 6. Otte Brahe

   14.9.1582-10.7.1642, lensmand. Født på Krogholm, død i Viborg, bisat i Viborg domk. I sin ungdom tjente B. i en årrække hos pfalz-grev Philip Ludvig, he... Læs mere

 7. Hercules Midow

  nederlandsk bygmester og stenhugger, kendt i perioden 1570-80. Midow arbejdede ved Rådhushallen i Lübeck (1570-72, s.m. Hans Fleming). I 1570'erne var han... Læs mere

 8. Sæby

  by på Vendsyssels østkyst, ca. 15 km syd for Frederikshavn; 8803 indb. (2014). Byens ældste og velbevarede del udgøres af kvarteret omkring Algade-Stran... Læs mere

 9. Lars Benzon

   21.7.1687-.1741, deputeret i søetatens generalkommissariat. Født i Kbh, død sst., begravet 5.10.1741 sst. (Holmens k.). B. blev 1717 deputeret i generalko... Læs mere

 10. Esbern Snare

   1127(?)-.1204. Født i Fjenneslev, død på Sæbygård (?), begravet i Sorø k. E.S.s liv er næsten udelukkende kendt gennem fremstillingen i Saxos Danmarks... Læs mere

 11. Ebbe Munk

   6.8.1551-18.7.1622, lensmand. Født på Fjellebro, død sst., begravet i Odense (Skt. Knuds k.). Efter forældrenes død opdroges M. først af Frands Brocken... Læs mere

 12. Anne Meinstrup

  Anne Meinstorf,  ca. 1475-20.1.1535, hofmesterinde. Død dræbt på Ringsted landsting, begravet i Ringsted k., senere overført til Hornslet k. I en ung alde... Læs mere

 13. Wenzel Rothkirck

   24.6.1597-5.3.1655, kgl. staldmester og hofmarskal. Født på Jäschkendorf i Schlesien, død på Antvorskov, begravet i Tjæreborg. Tidligt faderløs fulgte... Læs mere

 14. Frederik Christian Adeler

   13.10..1668-19.4.1726, stiftamtmand. Født i Kbh, død på Christianshavn, begravet i Frue k. A. blev holdt over dåben af kronprins Christian (V) og fik en ... Læs mere

 15. Helmuth Otto v. Winterfeldt

   1617-17.2..1694, gehejmeråd. Død i Odense, begravet i Wustrow i Mecklenburg. v.W. var som ung ved det danske hof og senere i tjeneste hos Frederik III mens... Læs mere

 16. Frederik Carl

  Friedrich Carl, kaldet Carlstein,  4.8.1706-18.10.1761, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön. Født i Sønderborg, begravet i Plön. F.C.s far havde se... Læs mere

 17. herregårdsmuseum

  et kulturhistorisk museum, indrettet på en herregård, med denne eller regionens herregårde som tema. Efter lensafløsningen i 1920'erne og verdenskrisen det... Læs mere

 18. Bartholomæus de Cederfeld

   19.1.1715-12.11.1783, amtmand. Født i Rost ved Løgumkloster, død i Kalundborg, begravet i Nyborg k. de C. satte sig ind i embedsforretninger, først hos s... Læs mere

 19. Knud Rud

  Knud Jørgensen Rud, d. 27.3.1554, til Vedby og Møgelkær, rigsråd. Begravet i Ruds-Vedby k. Lisbet Bryskes slægtebog beretter at R. var lærd og skulle hav... Læs mere

 20. Christoffer Eilersen Rosenkrantz

  Christoffer Eilersen (Stygge) Rosenkrantz, til Lynderupgård, d. 7.7.1565 eller kort efter, lensmand. R. – af samtiden oftest kaldet Christoffer Stygge – v... Læs mere

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki