Du søgte efter Saltø

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste
 1. Saltø

  hovedgård 8 km vest for Næstved. Gården kendes fra ca. 1330, tilhørte dronning ... ... Læs mere

 2. Mathias Numsen

   18.3.1646-17.4.1731, officer, forvaltningsembedsmand. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). N. var ganske ung indtrådt i krigstjeneste... Læs mere

 3. Hoveriafløsning

  Med forordningen om tjenestefolk, der skulle sikre en passende afstand mellem lønarbejde og fæste og dermed understrege lagdelingen inden for samfundspyram... Læs mere

 4. Peder Reedtz

   1531-21.9.1607, til Hørbygård og fygestrup, lensmand. Født på Schultendorp i Mark Brandenburg, død på Tygestrup, begravet i Hørby k., Tuse hrd. R. mis... Læs mere

 5. C.L. Scheel-Plessen

  Christian Ludvig Scheel-Plessen,  21.12.1741-25.10.1801, godsejer, amtmand. Født på Fussingø ved Randers, død på Lindholm, Gevninge sg., begravet i Gevni... Læs mere

 6. Carl Adolph v. Plessen

   18.3.1678-30.1.1758, minister, godsejer. Født i Mecklenburg, død i Kbh., begravet i Petri k. v.P. fik den sædvanlige uddannelse for adelige og studerede v... Læs mere

 7. Jørgen Rud

   ca. 1435–40-mellem 6.7.1504 og 31.3.1505, til Vedby, rigsråd, lensmand. Begravet i Antvorskov klosterk. R. var yngre søn; broderen Otte R. nævnes som ri... Læs mere

 8. Knud Thott

   21.12.1639-18.4.1702, gehejmeråd. Født på Nas i Skåne, død i Kbh., begravet i Vejlø k. Da moderen døde året efter T.s fødsel blev han til sit 16. å... Læs mere

 9. Hugo Lützow

   1.3.1617-21.3.1693, amtmand. Født i Dömitz, død på Antvorskov, begravet i Gimlinge. Efter sin fars død 1630 blev L. af hertug Adolf Friedrich af Mecklen... Læs mere

 10. Hother Tolderlund

  Hother Hakon Wiggo Tolderlund,  2.12.1820-10.4.1880, forfatter. Født i Nakskov, død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). T. tilbragte størstedelen af sin ... Læs mere

 11. Niels Skave

  d. 12. el. 15.11.1500, biskop. Begravet i Roskilde domk. S. forekommer 1470 som kannik i Roskilde, og 1483 blev han provst i Viborg og kongens kansler. 1485 bl... Læs mere

 12. Jens Truidsen Ulfstand

  d. 29.7.1566, lensmand. Død under Gotland, begravet i Vor Frue k. i Visby. U. og hans ældre bror Gregers var 1534 blandt de adelige skolebørn som borgerne i... Læs mere

 13. Eiler Rønnow

   ca. 1500-28.4.1565, rigsråd. Død på Hvidkilde, begravet i Egense k. Som ung var R. sammen med broderen Joachim i Frankrig hvor han skal have tjent kong Fr... Læs mere

 14. Næstved Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Sydsjælland, bestående af de tidligere primærkommuner Fuglebjerg i Vestsjællands Amtskommune og Fladså, Holmegaard, Næstved og S... Læs mere

 15. Rasmus Langeland Bagger

   20.4.1764-20.1.1819, politimester. Født på hovedgården Saltø, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). I barneårene havde B. lært Jens Baggesen at... Læs mere

 16. Holger Sebbelov

  Holger Sebbelow,  26.2.1866-1.2.1950, fabrikant. Født på Saltø, Karrebæk sg, død i Gentofte, begravet i Karrebæk. Efter konfirmationen kom S. 1880 i læ... Læs mere

 17. Steen Brahe

   21.12.1547-11.4.1620, rigsråd. Født på Gladsakse i Skåne, død på Kalundborg slot, begravet i Kågeröd k. B. gik i skole i Århus og Ålborg og kom der... Læs mere

 18. Jacob Brockenhuus

   7.4.1521-17.10.1577, admiral. Født på Saltø slot, død på Damsbo, begravet i Åstrup k. B. tjente i sin ungdom som hofsinde og var 1546 mundskænk. Ved s... Læs mere

 19. Hans Ahlefeldt

   1624-22.6.1694, officer. Født på Stendorf, død på Glorup, begravet i Skt. Knuds k., Odense. Som ung deltog A. i 30-årskrigen i den kejserlige hær hvor ... Læs mere

 20. Carl

   26.10.1680-8.7.1729, prins. Født i Kbh, død på Vemmetofte, begravet i Roskilde domk. I C.s barndom var J. G. Holstein, den senere minister, hans hofmester... Læs mere

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki