Du søgte efter Schleppegrell

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. Friederich Adolph Schleppegrell

  1792-1850, dansk generalmajor, født i Norge, hvor han udmærkede sig i kampen mod svenskerne. Efter Norges afståelse til Sverige gik Schleppegrell i preussis... Læs mere

 2. F. Schleppegrell

  Friderich (fra 1848 Frederik) Adolph Schleppegrell, 28.6.1792-26.7.1850, officer. F. Schleppegrell tilhørte en gammel lüneburgsk adelsslægt der med hans t... Læs mere

 3. Albert Naur

  Albert Emil August Schleppegrell Naur,  13.10.1889-2.2.1973, maler. Født i Kbh. (Helligg.), død i Gentofte, urne på Bispebjerg kgd. N. blev student 1908 fr... Læs mere

 4. Kritisk overgangsfase - Haab og Erindring

  I det store tankedigt „Haab og Erindring“ (1772) kan vi i en anden iscenesættelse følge den samme bevægelse, fra fordybelsen i jeget frem mod det sjæ... Læs mere

 5. Ludvig Castenskiold

   24.8.1823-30.9.1905, officer. Født i Slagelse, død på Frbg., begravet i Sorterup. C. blev kadet 1836, sekondløjtnant 1841 (anciennitet 1840) og ansattes ... Læs mere

 6. Philip Ræder

  Johan Philip Thomas Ræder,  25.4.1795-13.11.1869, officer. Født på gården Nes, Gryttens præstegæld i Romsdalen, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn... Læs mere

 7. Hans Helgesen

   4.10.1793-28.2.1858, officer. Født i Oslo, død i Rendsborg, begravet i Flensborg, krigergraven på Marie kgd. Efter at have gået i latinskole og vist gode... Læs mere

 8. Carl Caroc

  Frederik Carl Vilhelm Caroc,  25.11.1811-20.9.1882, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). C. blev kadet 1826, sekondløjtnant 1830,... Læs mere

 9. Oluf Krabbe

  Ole Krabbe,  1.11.1789-30.3.1864, officer. Født i Gamst ved Kolding, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). K. var bestemt til at blive civil embedsmand... Læs mere

 10. Krigsafslutning og uvis fred

  Både på det diplomatiske og på det militære plan faldt der i sommeren 1850 afgørelser, der – om end først efter nogen tid – bragte borgerkrigen til... Læs mere

 11. Ved eksistensens grænse

  Med Balders Død havde en ny tone og et digterisk univers af større dimensioner meldt sig, sådan at de ossianske klange og inspirationen fra Shakespeare ku... Læs mere

 12. Frederik Læssøe

  Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe,  23.9.1811-25.7.1850, officer. Født i Kbh. (Frue), død ved Isted, begravet i fællesgraven på Flensborg kgd. L. v... Læs mere

 13. Otto Bache

  21.8.1839-28.6.1927, maler. Otto Bache voksede op i små kår. Faderen kaldte sig købmand og konsul, men synes ikke at have været i stand til at ernære si... Læs mere

 14. Krigssange og fædrelandssange

  Krigsudbruddet og sejren to år efter førte til en opblussen af fædrelandsfølelsen, der fik langtrækkende virkninger i dansk åndshistorie, også efter n... Læs mere

 15. Olaf Rye

  Ole Rye,  16.11.1791-6.7.1849, officer. Født på gården Bøe i Nedre Telemarken, død ved Fredericia, begravet i Kbh. (Garn.). R. gennemgik 1804–08 Norske... Læs mere

 16. Christian de Meza

  Christian Julius de Meza, 14.1.1792-16.9.1865, officer. Christian de Meza var 1802-04 elev i opdragelsesanstalten Bernstorffsminde, blev 1803 indskrevet som ... Læs mere

 17. Christoph v. Krogh

  Gerhard Christoph v. Krogh,  9. el. 10.10.1785-12.4.1860, officer. Født på Åstrup ved Haderslev, død i Kbh. (Holmens), begravet i Flensborg. v. K. opdroge... Læs mere

 18. Ella Ungermann

  ... Læs mere

 19. C.F.A. Ostwald

  Christian Friedrich Adolph Ostwald,  13.6.1809-6.4.1873, forfatter. Født i Nørby, Risby sg, død i Kbh. (Frels.), begravet sst. (Ass.). Efter studentereksam... Læs mere

 20. Johan Bülow

  Carl Ernst Johan Bülow,  1.1.1814-6.10.1890, diplomat. Født i Kbh. (Garn.), død på St. Josephs hospital sst., begravet i Vejlø ved Næstved. B. dimittere... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki