Du søgte efter Sehesteds

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Wilhelm Frederik Wedell

   24.11.1640-7.2.1706, greve, lensbesidder. Død på Rugård, begravet i Husby k. Rigsfriherre W. kom fra Tyskland, hvor han havde været officer, til Danmark,... Læs mere

 2. Jens Jensen Bircherod

   12.11.1623-12.9.1686, professor. Født i Birkerød, død i Kbh., begravet sst. (Trin.k.). Efter fem års skolegang på Herlufsholm blev B. 1640 student. 1642... Læs mere

 3. Anders Bille

   19.3.1600-10.11.1657, rigsmarsk. Født på Rønnowsholm i Vendsyssel, død i Frederiksodde (Fredericia), begravet i Hårby k. B. gik tidligt i udenlandsk kri... Læs mere

 4. Ernst Günther

   14.10.1609-18.1.1689, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Begravet i Sønderborg slotskapel. Som ung knyttede E. sig til det danske hof. Unde... Læs mere

 5. Frederik Reedtz

   1586-8.6.1659, rigsråd. Født på Antvorskov, død i Kbh. R. studerede 1600 i Wittenberg, 1602 i Geneve og 1603 i Basel og Orleans, var 1605–08 hofjunker ... Læs mere

 6. Joachim v. Bredow

  Joachim Breda, Achim v. Bredow (Breda),  22.9.1593-20.12.1660, officer. Født på Löenberg i provins Brandenburg, død i Kbh., begravet i Hjembæk k. v. B. e... Læs mere

 7. Sehested

  I. Nørrejysk uradel. ... ... Læs mere

 8. Sehested

  en holstensk og en nørrejysk adelsslægt. Den holstenske slægt havde sit navn efter sognet Sehested syd for Eckernförde og brugte også stavemåden Sested... Læs mere

 9. Sehested

  nuv. Sehestedt, landsby 13 km nordøst for Rendsborg i Slesvig-Holsten; 809 indb. (1998). Her stod den 12. december 1813 et slag mellem en dansk styrke på c... Læs mere

 10. Selio Marselis

  Selius Marselis,  15.12.1602-20.3.1663, købmand, norsk postdirektør og oberbergamtsråd. Født i Rotterdam, død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). I sammenli... Læs mere

 11. Jens Bielke

   2.2.1580-7.11.1659, norsk rigskansler. Født på Austråt, død på Sande, begravet i Onsø kapel. Tyve år gammel indledte B. en stor udenlandsrejse hvorund... Læs mere

 12. Hans Ulrik Gyldenløve

   10.3.1615-31.1.1645, underadmiral, lensmand. Født på Kronborg, død sst., begravet i Kbh. (Frue k.). G. opdroges til dels sammen med halvbroderen Chr. Ulr.... Læs mere

 13. Hugo Lützow

   1.3.1617-21.3.1693, amtmand. Født i Dömitz, død på Antvorskov, begravet i Gimlinge. Efter sin fars død 1630 blev L. af hertug Adolf Friedrich af Mecklen... Læs mere

 14. Gregers Krabbe

   12.1.1594-20.12.1655, til Torstedlund (Hornum hrd.), statholder i Norge. Født på Vesløsgård, død på Akershus, begravet i Årestrup k. Hjemkommet fra en... Læs mere

 15. Peter Bülche

   29.8.1605-13.11.1671, præsident i Kbh. Født i Salzwedel i Mark Brandenburg, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). B. studerede fra 1621 først i Heidelber... Læs mere

 16. Niels Krabbe

  til Skällinge og Bæltebjerg (Bälteberga),  4.11.1603-16.4.1663, land- og generalkrigskommissær. Født på Övedskloster, død på Bälteberga, begravet i ... Læs mere

 17. Chr. Rottbøll

  Christian Michael Rottbøll,  7.7.1854-4.12.1928, politiker, landmand. Født på Børglum kloster, død sst., urne på Børglum kgd. R. blev student 1872 fra ... Læs mere

 18. Erik Juel

   1591-13.2.1657, rigsråd. Født på Alsted, død i Viborg. 1610 ansat i Danske kancelli tjente J. under Kalmarkrigen 1611–13 som hofjunker og fik under Kal... Læs mere

 19. Simon de Petkum

  d. . ca. 1692, diplomat. Død (?). P. skal være født i Nederlandene; om der bestod slægtskabsforbindelse mellem ham og den ost-friesiske slægt Petkum er ik... Læs mere

 20. Andreas Rosenpalm

   18.3.1679-18.1.1754, søofficer. Født i Kbh. (Frels.), død sst., bisat i Holmens k.s kapel, 1761 flyttet til Stillinge k., nu, begravet på kgd. sst. R. bl... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki