Du søgte efter Selsø

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste
 1. Selsø

  hovedgård ved ... ... Læs mere

 2. Selsø Sø

  1 km2 stor og indtil 1,4 m dyb sø med holme øst for Skibby. En højvandssluse forbinder den med ... ... Læs mere

 3. Selsø Kirke

  kirke på Horns Herred ca. 300 m fra herregården ... ... Læs mere

  Tags:

 4. Prymnesium

  (afledn. af gr. prymne 'bagstavn', om bagstavnstove og liner), slægt af stilkalger med omkring fem arter, der er almindelige i brakvand og marine, kystnære o... Læs mere

 5. Tetz Rosengaard

  Tetz Tetzen (Teze Tezesen) Rosengaard, d. .1476, ærkedegn, kongens kansler. Begravet i Roskilde domk. R. tilhørte den gren af den rügiske adelsslægt Schlaw... Læs mere

 6. Andreas von Barby

  1508-1559, tyskfødt diplomat, 1543 leder af ... ... Læs mere

 7. Hans Mossin

   1678 el. 1680-29.9.1755, præst. Født i Randers, død i Køge, begravet sst. M. blev student 1698 fra Randers, tog attestats 1701, blev sognepræst i Skulde... Læs mere

 8. Niels Lunge

  Niels Vincentsen Lunge,  ca. 1485-23.4.1552, til Asserstrup, rigsråd. Død på Selsø, begravet i Sandby k. Ligesom sine brødre optog L. sin mors navn, men ... Læs mere

 9. C.L. Scheel-Plessen

  Christian Ludvig Scheel-Plessen,  21.12.1741-25.10.1801, godsejer, amtmand. Født på Fussingø ved Randers, død på Lindholm, Gevninge sg., begravet i Gevni... Læs mere

 10. Råstof- og grundvandsindvinding

  Indvinding af råstoffer Det åbne land i Danmark er blevet meget påvirket af råstofindvinding. Grus, sand, ler og kridt er blevet udvundet af den danske u... Læs mere

 11. Corfitz Ulfeldt

  d. mellem 13. og 15.10.1644, søofficer. Død om bord i orlogsskibet Tre Løver, begravet i Tapdrup k. ved Viborg. 1614 blev U. og hans bror Christian og Johan... Læs mere

 12. Svend Gissel

   4.1.1921-3.2.2007, førstebibliotekar. Født i Assens, begravet påRønnevang kirkegård, Taastrup. G. blev student 1939 fra Vestre Borgerdydskole, og efter ... Læs mere

 13. Jens Nyborg

  d. 23.1.1344, biskop i Roskilde. Formentlig født i Nyborg. N. var dominikanermunk og blev udnævnt til pavelig pønitentiar. Han opholdt sig ved pavehoffet i ... Læs mere

 14. Kristen Amby

   4.3.1894-10.10.1961, politiker, præst. Født i Skive, død i Kbh., begravet på Vestre kgd. A. gik i Varde kommuneskole, var derefter hjorddreng og landbrug... Læs mere

 15. Corfitz Ulfeldt

   1520-12.3.1563, rigsråd. Død på Frederiksborg, begravet i Frue k. i Kbh. U. der var tredjeældste søn blev fra barn bestemt for den gejstlige stand. Af b... Læs mere

 16. Andreas v. Barby

   24.7.1508-3.8.1559, leder af Tyske kancelli. Begravet i Roskilde domk. B. blev uddannet i Wittenberg hos Hieronymus Schurff og gjorde senere tjeneste i kance... Læs mere

 17. Mogens Ulfeldt

   22.4.1569-15.6.1616, rigsadmiral. Født på Selsø, død i Kbh., begravet i Helligg. k. sst. U. studerede 1582-86 i Wittenberg, Jena (1583) og Leipzig. Efter... Læs mere

 18. Jakob Ulfeldt

  d. 8.(el.1.)10.1593, til Selsø og Kogsbølle, rigsråd. Død på Ulfeldtsholm, begravet i Vindinge k., 1616 overført til Kværndrup k. U. studerede 1551 i Lo... Læs mere

 19. Håndværkspladser og sæsonmarkeder

  Som vi allerede har hørt, dækkede bebyggelsen i det danske landskab efterhånden et bredt spektrum. Tidligere har vi besøgt dels de almindelige landsbyer,... Læs mere

 20. Christian Ludvig v. Plessen

  Christian Ludvig Scheel v. Plessen,  10.12.1676-30.8.1752, finansminister, godsejer. Født i Mecklenburg, død i Kbh., begravet i Ålum k. v.P. blev opdraget ... Læs mere

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki