Du søgte efter Singspiels

Viser 1-20 af 20

 1. Torben Krogh

  Torben Thorberg Krogh,  21.4.1895-10.2.1970, musik- og teaterhistoriker. Født i Kbh. (Holmens), død i Kbh., begravet Ordrup kgd. K. blev student 1913 fra Or... Læs mere

 2. Giuseppe Sarti

  1729-1802, italiensk komponist, hofkapelmester og teaterleder. Kom til Danmark med Pietro Mingottis operatrup i 1753. Fik 1770 Det Kongelige Teater i entrepris... Læs mere

 3. hyrdespil

  it. pastorale efter pastor ‘hyrde’, ty. Schäferspiel, eng. pastoral drama, idyllisk italiensk skuespil fra 1400-1500-tallet. Lille skuespil med lykkelig s... Læs mere

 4. Anna Catharina v. Passow

   25.1. (el. 11.).1731-3.9.1757, skuespiller, forfatter. Født i Kbh., død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). Økonomisk trang førte den unge adelige pige ... Læs mere

 5. Jens Musted

   16.12.1730-25.6.1798, operasanger, skuespiller. Født i Kbh, død sst. (Nic), begravet sst. (Ass.). M. var den danske skueplads' første egentlige sanger. Al... Læs mere

 6. Thomas Christian Walter

   12.2.1749-18.11.1788, kammersekretær, komponist. Født i Kbh. (Trin.), død i Tranquebar, begravet sst. W. blev opdraget hos sin morfar, etatsråd, kommitte... Læs mere

 7. Paolo Scalabrini

   1713-.1803, musiker. Født antagelig i Italien, død i Lucca. Af hvem S. har fået sin musikalske uddannelse vides ikke. 1742 træffes han som kapelmester ve... Læs mere

 8. Niels Krog Bredal

   6.9.1732-26.1.1778, forfatter, teaterdirektør. Født i Trondheim, død i Kbh., begravet sst. (Nic). B. der stammede fra en familie med udprægede litterære... Læs mere

 9. Niels Schiørring

   1743 (døbt 8.9.)-6.2.1798, musiker. Født i Sabro, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Vajsenhusets kgd.). S. har muligvis fået sin første musikalske vejl... Læs mere

 10. Johann Hartmann

  Johann Ernst Hartmann, Joseph Hartmann,  24.12.1726-21.10.1793, komponist. Født i Gross Glogau i Schlesien, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Oplysn... Læs mere

 11. Giuseppe Sarti

   1.12.1729-28.7.1802, komponist. Født i Faënza, død i Berlin, begravet sst. (Hedvigsk.). S. fik en solid og grundig uddannelse hos den lærde Padre Martini... Læs mere

 12. Johan Adolph Scheibe

   1708, døbt 3. el. 5.5.-22.4.1776, komponist. Født i Leipzig, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri kgd.). S. blev 1725 indskrevet som student ved unive... Læs mere

 13. F.L. Ae. Kunzen

  Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen,  24.9.1761-28.1.1817, komponist. Født i Lübeck, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). K.s fra faderen og bedstefad... Læs mere

 14. J.A.P. Schulz

  Johann Abraham Peter Schulz, ved dåben Schultz, 31.3.1747-10.6.1800, komponist, kapelmester. J.A.P. Schulz' religiøse forældre ønskede at sønnen skulle ... Læs mere

 15. syngespil

  teaterstykke, oftest en komedie, med et væsentligt indslag af sange. Singspiel er betegnelsen for den lettere ... ... Læs mere

 16. Johann Adam Hiller

  1728-1804, tysk komponist, pædagog og kritiker. Som organisator af musiklivet arbejdede han for en forbedring af koncertvæsenet i Leipzig, hvor han også opr... Læs mere

 17. syngespil

  ty. Singspiel, fr. opéra comique, en musikdramatisk form opstået i 1700-tallets sidste halvdel. Oftest har S form som en komedie med strofiske sange til at u... Læs mere

 18. Johan Foltmar

   1714-26.4.1794, organist, komponist. Født i Kbh, død sst. F.s far, der som F.s ældre bror Herman Friedrich (ca. 1707-82) der 1738 blev hofviolon hos Chris... Læs mere

 19. operette

  diminutivform af opera, dvs. lille opera. I udstyr, længde og krav til de medvirkende er en O normalt på højde med en opera. Der er derfor snarere tale om e... Læs mere

 20. opera

  plur. af lat. opus ‘værk’, ital. opera per musica ‘musikværk’, dramatisk musikværk, hvor replikkerne synges, og hvor instrumentalmusik, sang, tekst ... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki