Du søgte efter Skagerrak

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Skagerrak

  farvand mellem Sydnorge og Nordjylland afgrænset af Hanstholm-Lindesnes mod vest og Skagen-Pater Noster (ved Göteborg) mod øst. Langs den nordjyske kyst ... Læs mere

 2. Skagerrak og Nordsøen

  Det udstrømmende vand fra Østersøen bevæger sig både øst og vest om Læsø op i Skagerrak. Nord for Læsø samles det udstrømmende vand over mod den sve... Læs mere

 3. Skagerrak-slaget

  d.s.s. Jyllandsslaget. ... Læs mere

 4. Skagerrak-samfundet

  se havdyresamfund. ... Læs mere

 5. Havets fysiske forhold

  Havet omkring Danmark strækker sig fra Østersøområdet ved Bornholm op igennem de indre danske farvande til Skagerrak (figur 3-1 og 3-2). Herfra går det vi... Læs mere

 6. Otra

  elv i det sydlige Norge; 265 km lang. Otra udspringer i Sæsvatn nord for Hovden og løber mod syd gennem Setesdalen til Skagerrak ved Kristiansand. Undervejs... Læs mere

 7. Norsjø

  langstrakt sø NV for Skien i Sydnorge; 59 km2. Søen afvandes af den sejlbare Skienselva mod Skagerrak, og mod vest er der via Telemarkskanalen forbindelse h... Læs mere

 8. Lågen

  ...Numedalslågen, norsk elv, 342 km lang. Den udspringer i 1244 m højde på Hardangervidda og løber gennem en række store søer mod øst og syd til udlø... Læs mere

 9. Viken

  norsk middelalderlig betegnelse for de norske landskaber omkring Oslofjorden og ... ... Læs mere

 10. Notodden

  norsk industriby 85 km SV for Oslo; 8630 indb. (2005). Byen ligger ved søen Heddalsvatnet, hvorfra der kan sejles til Skagerrak, og dens opvækst i slutninge... Læs mere

 11. Lista

  (af oldn. listi 'rand, kant'), halvø med strandslette af morænesten og -grus i det allersydligste Norge vest for Lindesnes. Området er en vigtig rasteplads ... Læs mere

 12. prikfisk

  ...Myctophidae, familie af fisk med ca. 250 arter. Navnet henviser til de mange små, sorte lysorganer, der især er placeret på nederste del af kroppen. Prik... Læs mere

 13. Jomfruhummer

  Jomfruhummer, eller dybvandshummer som den også kaldes, lever i huler på blød bund i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Fiskeriet foregår med bundtrawl og... Læs mere

 14. vågmær

  (af isl. vogmær, af vogur 'bølge, vove', og oldn. merr 'hoppe, hunhest'), Trachipterus arcticus, fisk i vågmærfamilien, Trachipteridae. Vågmæren, der lig... Læs mere

 15. Livet på lavt vand

  Egentlig er alle de indre danske farvande lavvandede, i hvert fald hvis man sammenligner dem med Skagerrak, Atlanterhavet eller andre oceaner med vanddybder ... Læs mere

 16. De danske farvandes geologi

  Man kan uden risiko for grundstødning sejle fra Atlanterhavet ind gennem det dybe Skagerrak og derfra enten videre ned i Nordsøen eller runde Skagen og for... Læs mere

 17. brandmand

  ...Cyanea, slægt af storgopler. I danske fa... ... Læs mere

 18. Sørlandet

  den sydligste del af Norge. Afgrænsningen af området er upræcis, idet navnet enten kan dække landets to sydligste fylker, Vest- og Aust-Agder, eller kystom... Læs mere

 19. gråhaj

  ...Galeorhinus galeus, findes spredt i alle have, inklusive Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Den lever på bunden på 40-400 m og ernærer sig af bundfisk.... Læs mere

 20. havgalt

  ...Capros aper, fisk tilhørende en familie af pigfinnefisk, Caproidae. Havgalten har en høj, sammentrykt krop og en spids snude og kan blive 15 cm lang. Den... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki