Du søgte efter Skala

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. skala

  (af ital. og lat. scala 'stige, trappe', afledn. af scandere 'stige op'), trinvis opstilling i op- eller nedadgående retning af tonerne i en given toneart. Pr... Læs mere

 2. skala

  gradinddeling på et måleinstrument, talangivelser på en måleakse eller en rækkefølge af målelige størrelser, fx en karakterskala. ... Læs mere

 3. kromatisk skala

  inden for musik: skala, der udelukkende består af halvtonetrin, se kromatik; det modsatte af ... ... Læs mere

 4. æolisk skala

  (se Æolus), kirketoneart fra 1500-t., der svarer til ren mol. ... Læs mere

 5. sociologisk skala

  statistisk redskab til måling og analyse af sociale fænomener, almindeligvis individers holdninger, vurderinger eller egenskaber, men kan også omfatte måli... Læs mere

 6. hedonisk skala

  beskrivende karakterskala til brug ved den samlede sansemæssige (organoleptiske) bedømmelse af levnedsmidler; se sensorisk kvalitet. ... Læs mere

 7. diatonisk skala

  betegnelse inden for musik for en skala, der består af hel- og halvtonetrin (i modsætning til fx ... ... Læs mere

 8. lineær skala

  skala på en orienteret linje, hvor man fra begyndelsespunktet for hvert tal y har afsat s = y∙e; e er enheden valgt for linjen. Lineær skala optræder i ... Læs mere

  Tags:

 9. logaritmisk skala

  skala, hvor positive tal x repræsenteres ved de punkter på en orienteret linje, hvis afstande fra begyndelsespunktet er tallenes ... ... Læs mere

  Tags:

 10. Guttman-skala

  (efter den amerikansk-israelske socialpsykolog Louis Guttman, 1916-87), rangordning af intensiteten i individers holdninger til et emne. Se sociologisk skala. ... Læs mere

 11. Mercalli-skala

  (efter den italienske seismolog Giuseppe Mercalli, 1850-1914), den mest anvendte intensitetsskala til klassifikation af jordskælvs virkninger på mennesker, b... Læs mere

 12. Likert-skala

  sociologisk skala til måling af holdninger, udviklet af den amerikanske socialpsykolog Rensis Likert (1903-81). Forsøgspersoners grader af samtykke/modvilje ... Læs mere

 13. INES-skala

  ...International Nuclear Event Scale, en af IAEA udarbejdet skala til angivelse af, hvor alvorligt et givet uheld på et nukleart anlæg er. Uheldene er delt o... Læs mere

 14. Glasgow koma skala

  Glasgow coma scale, GCS, skala, der anvendes af læger, sygeplejersker, ambulancefolk og samaritter til vurdering af bevidsthedsniveauet hos patienter, som h... Læs mere

 15. CEF-skala

  ...Common European Framework (of Reference for Languages), fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer, udarbejdet af Europarådet... Læs mere

 16. diatonik

  (af gr. dia- og tonos 'tone'), inden for musik tonesystem ordnet af hel- og halvtonetrin i ... ... Læs mere

 17. logaritmepapir

  ... papir med netværk baseret på inddelinger på to akser ligesom millimeterpapir, men med en ... ... Læs mere

 18. direktivitet

  retningsvirkning, en egenskab ved apparater og systemer til sending eller modtagning af bølger, fx højtalere, mikrofoner og antenner. Ved sending (eller modt... Læs mere

 19. ASA

  ...American Standards Association, det nuværende American National Standards Institute (ANSI); organisation, der indsamler og udgiver nationale amerikanske st... Læs mere

 20. nomografi

  ... (af nomo- og -grafi), læren om grafisk afbildning af ma... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki