Du søgte efter Slesvigske

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Den Slesvigske Forening

  forening, som 1849-52 med udgangspunkt i Flensborg og filialer i ... ... Læs mere

 2. Den Slesvigske Forening

  forening, oprettet 1920 af redaktør Ernst Christiansen som politisk og kulturel organisation for det danske mindretal i Flens... ... Læs mere

 3. de slesvigske krige

  to dansk-tyske krige udkæmpet 1848-51 og 1864. Baggrunden for krigene var de nationale og sproglige modsætninger mellem de danske og tyske befolkningsdele... Læs mere

 4. Den Slesvigske Forening - Haderslev

  forening, stiftet i Haderslev i 1843. Foreningen var ledet af gårdejere, bl.a. Laurids Skau, og hovedparten af de knap 500 nordslesvigske... ... Læs mere

 5. 1. Slesvigske Krig

  se de slesvigske krige. ... Læs mere

 6. 2. Slesvigske Krig

  se de slesvigske krige. ... Læs mere

 7. Treårskrigen

  dansk-tysk krig 1848-51, andet navn for 1. Slesvigske Krig. Den traditionelle datering af Treårskrigen er 1848-50, idet kam... ... Læs mere

 8. Otto Vaupell

  Otto Frederik Vaupell, 12.12.1823-10.4.1899, dansk officer og militærhistoriker; bror til ... ... Læs mere

 9. dansk-tyske krige

  se slesvigske krige. ... Læs mere

 10. espingol

  ... (af fr. espingole, vist afledt af oldfr. espringuer 'springe'), skydevåben, der normalt består af flere løb, der hver især skiftevis fyldes med krudt o... Læs mere

 11. De offentlige udgifter

  De opgaver, som den offentlige sektor har påtaget sig, har været under stadig forandring. Helt frem til slutningen af 1800-tallet var der dog tre poster, s... Læs mere

 12. Ryes Skanse

  skanse på Helgenæs 10 km sydvest for Ebeltoft. Arbejdet blev påbegyndt 1848 og afsluttet 1849, da general Olaf Rye efter flere danske nederlag i ... ... Læs mere

 13. Wienerfreden (1864)

  fredsslutning 30.10.1864 efter 2. Slesvigske Krig (se slesvigske krige) mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden. Danmark afsto..... Læs mere

 14. Arnis

  (da. Arnæs), by i den tyske delstat Slesvig-Holsten cir... ... Læs mere

 15. Hilmer Finsen

  1824-1886, dansk-islandsk politiker. Finsen var borgmester i Sønderborg 1851-64, men måtte gå af ved den preussiske besættelse af Als under de slesvigske k... Læs mere

 16. Ferdinand August v. Dehn

  Friedrich August v. Dehn,  1689-13. og 14.12.1760, officer. Død i Rendsborg. v.D. blev 1709 fænrik i det korps der var i engelsk-hollandsk sold i Flandern, ... Læs mere

 17. Henrik Castenschiold

   25.1.1818-19.2.1908, officer. Født i Slagelse, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). C. blev kadet 1831, sekondløjtnant 1836, premierløjtnant 1847 og var ve... Læs mere

 18. Vækst i græsrødderne

  Frederik 7. var en så farverig og mærkelig skikkelse, at han og hans hof blev en folkelig myte i samtiden og selvfølgelig også har tiltrukket sig efterti... Læs mere

 19. Danske Vaabenbrødres Mindelegat

  legat, hvis renter anvendes til vedligeholdelse af krigergrave fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864, til understøttelse af enker efter faldne i kampene den... Læs mere

 20. Hans Nissen

  1788-1857, dansk sønderjysk politiker. Nissen var en fremtrædende talsmand for Nordslesvigs bondestand og spillede en vigtig rolle ved valget af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki