Du søgte efter Sorø Kloster

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Sorø Kloster

  oprindelig et mindre ... ... Læs mere

 2. Sorø Kirke

  Sorø Klosterkirke, opr. kirken til Sorø Kloster, opført i anden halvdel af 1100-t. Kirken var først Hvideslægtens gravkirke, men blev i 1300-t. kongeli... Læs mere

 3. Sorø Klosterkirke

  ...Sorø Kirke, opr. kirken til Sorø Kloster, opført i anden halvdel af 1100-t. Kirken var først ... ... Læs mere

 4. Margretes eftermæle

  Den snor, der lægges af strenge tre, den brister fuld næppelig, det siger vismand foruden spe, om hun lægges lempelig. Således skriver Den danske Rimkrø... Læs mere

 5. Klosterporten i Sorø

  indgangsport til det tidligere Sorø Kloster, hvis firelængede bygningskompleks lå omkring Fratergården, hvor ... ... Læs mere

 6. En øjenvidneskildring

  Der er bevaret en fremstilling af Valdemar Atterdags tilværelse omtrent fra han tiltrådte sit danske kongedømme til og med året 1359. Hvorfor den standse... Læs mere

 7. En mislykket klostergrundlæggelse

  Fra klostret Chartreuse i Frankrig udgik karteuserordenen, som pålagde sine medlemmer pligt til fuldstændig tavshed. Også denne orden så Eskil gerne repr... Læs mere

 8. Ås Kloster

  cistercienserkloster ca. 15 km nord for ... ... Læs mere

 9. Pedersborg

  voldsted ved nordsiden af Sorø Sø. Den 15 m høje borgbanke er omgivet af en 7 m høj og op til 25 m bred halvkredsvold, der omkranser et areal på over... Læs mere

 10. Ögmundur Pálsson

  ca. 1473-1541, islandsk gejstlig, den sidste katolske biskop i Skálholt, Island. Pálsson, der var blevet bispeviet i Norge i 1521, forsvarede med energi d... Læs mere

 11. Asserbo Ruin

  resterne af en middelalderlig, befæstet gård i den sydlige udkant af Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Biskop ... ... Læs mere

 12. Kongsdal

  til 1670 Tygestrup, hovedgård 15 km sydvest for Holbæk. Gården er nævnt 1180 som tilhørende ... ... Læs mere

 13. Skriverne og malerne

  Abbed Bo i Øm Kloster som blev valgt til abbed på Den hellige Vilhelms dag (16. juni) 1261 og forestod klosteret under en afgørende fase af dets eksistens... Læs mere

 14. Ødemark

  hovedgård 4 km sydvest for Munke Bjergby nord for Sorø. I 1280 nævnes Ødemark, ... ... Læs mere

 15. Perspektiver i kogekunsten

  Som der var forskel på monumentalbyggeriet og det jævne folks huse, således var der også forskel i madlavningen på samfundets forskellige niveauer. På ... Læs mere

 16. En stridbar biskop

  Det er ganske karakteristisk, at den sidste virkelige fejde førtes i form af organiseret voldsanvendelse imellem Sjællands to største gejstlige godsejere,... Læs mere

 17. Rom og retten

  I 1492 var det bispens tur til at stævne en nyvalgt sorøabbed for den pavelige domstol Rotaen. Som sagfører anvendte bispen adelsklerken Morten Olufsen fr... Læs mere

 18. Vornedskabet

  Kun sjældent får vi indblik i dagliglivets problemer. Men en gang opstod der uenighed imellem en alterpræst ved Roskilde Domkirke og hans fæster Torkild ... Læs mere

 19. Kirkens organisation

  Den 20. februar 1461 døde roskildebispen Oluf Daa, og på ugedagen derefter samledes 25 domkanniker for at foretage nyvalg. Men først skulle selve valgmåd... Læs mere

 20. Sorø

  by i det vestlige Midtsjælland; 7845 indb. (2014). Fra 2007 kommunecentrum i den nye ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki