Du søgte efter Statskollegiet

Viser 1-20 af 63

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. Statskollegiet

  dansk centralforvaltningsorgan, oprettet i 1660 i forbindelse med enevældens indførelse. Statskollegiet var tiltænkt en overordnet koor... ... Læs mere

 2. Håndfæstningen forsvinder

  Med indførelsen af arveriget var første akt af det store efterårsdrama i 1660 spillet til ende. Men dermed var intet afgjort om den nye regeringsform. Bor... Læs mere

 3. Morten Skinkel

  1628-1691, dansk statsmand, der ved Christian 5.s tronbestigelse i 1670 blev gehejmeråd og medlem af ... ... Læs mere

 4. Joachim Gersdorff

  11.11.1611-19.4.1661, dansk rigshofmester og rigsdrost. Gersdorff blev efter uddannelse i udlandet knyttet til den udvalgte prins ... ... Læs mere

 5. Hans Svane

  27.3.1606-26.7.1668, dansk biskop. Efter studier i udlandet overtog Svane i 1635 professoratet i orientalske sprog ved Københavns Universitet. Han blev teo... Læs mere

 6. Hans Nansen

  23.11.1598-12.11.1667, borgmester og præsident i København. Nansens berømmelse stammer fra årene 1658-60. I august 1658 var han med til at skaffe sin by... Læs mere

 7. kollegiesystem

  placering af beslutningsret hos de samlede medlemmer af et organ i modsætning til den normale placering af ansvar hos en enkelt leder i en hierarkisk organisa... Læs mere

 8. Henrik Matthesius

  d. 23.8..1681, højesteretsassessor. M., der var tyskfødt, rejste 1649-53 udenlands med rigsmarsk Anders Billes børn. Sept. 1653-nov. 1655 var han præceptor... Læs mere

 9. Titus Bülche

   1639-9.8.1684, borgmester i Kbh. Født i Flensborg, død i Kbh. Efter at have studeret i Sorø og 1654 udgivet en deklamatorisk tale de regno Daniæ blev B. ... Læs mere

 10. Enevold Parsberg

   ca. 1630-4.12.1689, gehejmeråd. Begravet i Århus domk. P. var sammen med broderen på Sorø akademi og i udlandet (1648-53) og blev efter hjemkomsten hofju... Læs mere

 11. Niels Banner

   22.4.1622-22.2.1670, gehejmeråd, amtmand. Død på Frederiksgave. Om B.s ungdom vides intet. Han stod i stor yndest hos Frederik III som afholdt hans bryllu... Læs mere

 12. Otto Pogwisch

   ca. 1610-9.2.1684, generalkrigskommissær, gehejmeråd. Død i Kbh., begravet i Århus domk. P. var på Sorø akademi 1623, blev hofjunker 1640 og var under ... Læs mere

 13. Franz Rasch

   ca. 1625-1690, sekretær i tyske kancelli og statskollegiet. R. er antagelig identisk med den Franciscus Raschius Otthoniâ-Danus som 27.11.1647 blev immatri... Læs mere

 14. Henrik Rantzau

   26.1.1599-16.1.1674, rigsråd, stiftamtmand. Begravet i Rårup. R. studerede fra 1614 i Herborn, derefter i Genève (1618), Orléans (s.å.) Padova (1621), S... Læs mere

 15. Morten Skinkel

   27.7.1628-27.6.1691, gehejmeråd, overkammerherre. Død på Søholm, begravet i Vedtofte k. 1645–49 var S. elev på Sorø akademi; siden rejste han i udlan... Læs mere

 16. Corfitz Trolle

   17.3.1628-21.3.1684, gehejmeråd. Født på Vallø, død i Kbh. T. uddannedes som ung på Sorø akademi (1641 8) hvor han 1647 holdt en (senere trykt) sørge... Læs mere

 17. Henrik Blome

   1616-.1676, amtmand, gehejmeråd. Født på Hagen. B. studerede 1632 ved universitetet i Leiden, 1633 i Oxford og 1639 var han immatrikuleret i Padua og Rom.... Læs mere

 18. Peder Reedtz

   17.11.1614-10.7.1674, kansler. Født på Tygestrup, død i Kbh., begravet i Nic. k. R. fik sin opdragelse i hjemmet, på Herlufsholm (1632–34) og på Sorø... Læs mere

 19. Cornelius Pedersen Lerche

  ... Læs mere

 20. Christen Skeel

  Christen Jørgensen Skeel,  23.1.1623-23.3.1688, gehejmeråd, stiftamtmand. Født på Sostrup, død på Ulstrup, begravet i Århus domk. S. blev 1635–37 opd... Læs mere

Viser 1-20 af 63

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki