Du søgte efter Statsomvæltningen 1660

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. Statsomvæltningen 1660

  på dansk grund overgangen fra ... ... Læs mere

 2. Enevoldsarveregeringsakten

  se Statsomvæltningen 1660. ... Læs mere

 3. Arvehyldningen 1660

  hyldningen af Frederik 3. som arvekonge, se Statsomvæltningen 1660. ... Læs mere

 4. Axel Urup

  13.9.1601-15.3.1671, dansk officer og rigsråd. Efter uddannelse og tjeneste i udlandet var Urup fra 1629 den ledende militære ingeniør i Danmark og hoved... Læs mere

 5. Niels Pedersen Slange

  1656-1737, dansk historiker og embedsmand. Slange gjorde fra 1681 karriere i centraladministrationen og endte som konferensråd i Danske Kancelli; i 1731 blev ... Læs mere

 6. Christian Rantzau

  2.5.1614-8.11.1663, dansk-holstensk rigsgreve, overstatholder, søn af ... ... Læs mere

 7. valgkongedømme

  kongedømme, hvor kongen i modsætning til i et arvekongedømme er valgt af folket, reelt ofte blot af stormænd og fyrster. Valg kombineredes fra oldtiden o... Læs mere

 8. Kongeloven

  den danske enevældes forfatningsdokument fra 1665. Kongeloven afløstes i 1849 af Danmarks Riges Grundlov (... ... Læs mere

 9. borger

  opr. købstadsbeboer, der besad fulde borgerrettigheder; nu såvel indbygger i en ... ... Læs mere

 10. Hannibal Sehested

  1609-13.9.1666, dansk statsmand; statholder i Norge 1642-51 og rigsskatmester fra 1660. Efter uddannelse på Sorø Akademi og i udlandet, bl.a. i Oxford, gj... Læs mere

 11. Skåne

  det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægningen af Malmöhus og ... ... Læs mere

 12. Henrik Müller

  16.3.1609-2.3.1692, embedsmand og storkøbmand. Müller, der var uddannet bl.a. på Sorø Akademi... ... Læs mere

 13. Peder Reedtz

  17.11.1614-10.7.1674, dansk kansler. Reedtz tilhørte den velstillede rigsrådsadel og gjorde karriere, først i Kancelliet 1641-46, derefter i forskellige ... Læs mere

 14. Johan Jørgensen, f. 1924

  Johan Adolph Jørgensen,  2.8.1924-14.3.1969, historiker, arkivar. Født i Kbh. (Skt. Andreas), død sst., begravet på Sundby kgd. J. blev student 1947 og ma... Læs mere

 15. Mikkel Skov

  Mikkel Jespersen Skov, d. sommeren 1713, officer. Sandsynligvis født i Ronneby, Blekinge. Begravelsesbevilling 5.8 1712. Efter at have været i udenlandsk kri... Læs mere

 16. Jacob Petersen

  Jacob von Petersen,  31.9.1622-26.10.1704, kgl. kammertjener, senere rigsbaron. Født i Rendsborg, død på Heiligenberg, begravet i Utrecht. Efter først at ... Læs mere

 17. Søren Kornerup

  Søren Hansen Kornerup,  1624-25.3.1674, generalfiskal. Født i Kornerup, død i Glostrup, begravet i kirken sst. K. dimitteredes 1648 fra Roskilde skole; kor... Læs mere

 18. Johan Christoph v. Körbitz

   13.8.1612-20.8.1682, rigsmarskal. Født i Meissen, begravet i Kbh. (Trin. k.). Efter skolegang i Merseburg 1623–27 og privatundervisning i Dresden 1627–2... Læs mere

 19. Frederik Gabel

   ca. 1645-21.6.1708, diplomat, vicestatholder i Norge. Død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). G., det ældste af forældrenes seks børn, er sandsynligvis fø... Læs mere

 20. C.O. Bøggild-Andersen

  Carl Olaf Bøggild-Andersen,  20.6.1898-9.2.1967, historiker. Født i Brønderslev, død i Århus, urne sst. (Vestre kgd.). B.-A.s forældre flyttede 1901 til... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki