Du søgte efter Storebælt

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Storebælt

  farvandet mellem Fyn og Sjælland. Det sydlige afsnit, Langelandsbælt, begrænses mod øst af et bredt fladvand fra Lolland nordpå over... ... Læs mere

 2. Langelandsbælt

  Storebælts sydlige forlængelse, mod vest begrænset af Langelands stejlkyst, mod øst af Lollands fligede fladvand. Den over 30 m dybe hovedrende, der udg... Læs mere

 3. Vresen

  5 ha stor ø i Storebælt 7 km nord for ... ... Læs mere

 4. bælttold

  passagetold; fra 1400-t. indtil 1857 opkrævet af skibe, der passerede Storebælt og Lillebælt. Bælttold kaldes også strømtold. Se sundtold. ... Læs mere

 5. rammekonstruktion

  i byggeteknik en konstruktion opbygget af bjælker og søjler, som er stift forbundet i knudepunkterne, så de ikke kan dreje sig i forhold til hinanden. Ramme... Læs mere

 6. Tudeå

  40 km langt vandløb, der afvander det centrale Vestsjællands åbne, frodige landbrugsland. Den udspringer lige nord for Tuelsø og løber i en stor bue nor... Læs mere

 7. Siøsundbroen

  550 m lang bro mellem Tåsinge og Siø, åbnet i 1959 som den første af de tre broer, der indgår i den faste forbindelse mellem Fyn og Langeland. Siøsundbro... Læs mere

 8. Skårupøre Sund

  ca. 4 km langt, 1 km bredt og indtil 1,5 m dybt fladvand, der adskiller ... ... Læs mere

 9. Ancylussøen

  ferskvandssø, som dækkede store dele af Østersøområdet 8400-6500 f.Kr. Søen havde først afløb gennem Svea älv i Midtsverige, siden gennem Danaelv sy... Læs mere

 10. topmejse

  ...Lophophanes cristatus, tidl. Parus cristatus, mejse (11,5 cm) udbredt i nåle- og blandskov i det meste af Europa. I Danmark er den ret almindelig i det... Læs mere

 11. Danmark - trafikanlæg (Lufthavne)

  ... Læs mere

 12. Halsskov

  nordlige bydel i Korsør på halvøen mellem Korsør Nor og Storebælt. I den nordvestlige udkant ligger Halsskov Færgehavn, ... ... Læs mere

 13. tejst

  Cepphus grylle, mellemstor alkefugl (30-32 cm), vidt udbredt langs arktiske kyster samt i den nordlige tempererede del af Nordatlanten. I Danmark yngler 11... Læs mere

 14. kirkeugle

  ...Athene noctua, lille ugle (21-23 cm) udbredt i Mellem- og Sydeuropa, Nordafrika og store dele af Asien. I Danmark, der ligger på nordgrænsen af udbred... Læs mere

 15. Svend Thorning Christensen

  Svend Carl Christian Thorning Christensen,  19.1.1898-3.1.1990, ingeniør, jernbanetekniker. Født i Kbh. (Jacobs). T. C. blev student 1916 privat dimitteret,... Læs mere

 16. stormflod

  ekstraordinært stort højvande i forbindelse med stærk blæst. Stormfloder er mange steder et alvorligt problem, der truer menneskeliv, ejendom og landska... Læs mere

 17. døvemenigheder

  tre folkekirkelige menigheder for døve: i København for døve øst for Storebælt (egen præst siden 1900, De Døves Kirke), i Haderslev Stift for døve i... Læs mere

 18. Byfjorden

  fjorden mellem Bergen og Askøy i Vestnorge. Fjorden har en livlig trafik af selv meget store skibe til og fra Bergen og dertil færgeruter og småskibe. I 199... Læs mere

 19. Knudshoved

  4 km lang halvø, der afgrænser Nyborg Fjord mod Storebælt. Den består af en lille moræneknold med fyrtårn og af stenede strandvolde. Mod Nyborg Fjord... Læs mere

 20. Lysegrund

  grund i det sydlige Kattegat ca. 10 km nord-nordøst for ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki