Du søgte efter Svanninge

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Svanninge Bakker

  skovklædt randmorænestrøg 3 km nord for Faaborg med højder op til 126 m.o.h. (Lerbjerg). I Senglacialtid blev de overvejende sandede bakker gennemskår... Læs mere

 2. Svanninge Kirke

  ca. 3 km N for Faaborg, Fyens Stift, bygget omkr. 1100. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. Kirken... Læs mere

 3. Illum

  Slægten har navn fra øen Illum i Hornebugten, Svanninge sogn, hvor den gennem et kvindeled føres tilbage til gårdmand Peder Hansen (1693–1760), der gi... Læs mere

 4. De Fynske Alper

  højtliggende randmorænestrøg på Sydfyn mellem Jordløse og Arreskov Sø nord for ... ... Læs mere

 5. Jensenius Johansen

  døbt Jens Sinius,  7.10.1827-14.3.1902, præst. Født i Nakskov, død i Svanninge, begravet sst. J. blev student 1846 fra Nykøbing. I sin studentertid delto... Læs mere

 6. Erik Krummedige

  d. 11.1541, rigsråd. Død i Kbh. Vel omtrent så snart K. var nået til skels år og alder blev han lensmand på familie- og pantelenet Hønborg (ved Lillebæ... Læs mere

 7. Jacob Hardenberg

  d. 13.7.1542, rigsråd. Begravet i Skt. Hans k. i Odense. H. nævnes 1522 som kongelig hofsinde. I begyndelsen af 1523 forlenede Christian II ham med Nyborg og... Læs mere

 8. Karen Brahe

  1.12.1657-27.9.1736, legatstifter, bogsamler. Karen Brahes moder var en belæst dame der lagde vægt på at datteren fik en fortrinlig boglig opdragelse, og ... Læs mere

 9. De uægte børn

  Men forfatternes billeder gengav kun en del af virkeligheden, måske kun forholdene inden for kunstnernes egne cirkler. Hvordan de var landet over, lader sig... Læs mere

 10. Arreskov Sø

  Fyns største sø, 8 km nord for Faaborg; 3,5 km2. Søen er næringsrig, og bassinet er dannet under den sidste istid ved gletsjererosion. Den is, der har ... Læs mere

 11. Rafn

  Navnet Rafn, der må betragtes som en sideform til Ravn (se slægt Ravn), bæres af flere slægter hvoraf to skal omtales. I. En slægt der føres tilbage .... Læs mere

 12. Hans Madsen

   ca. 1530-1562, præst. M. var allerede ca. 1530 præst i Svanninge ved Fåborg og har antagelig på et tidligt tidspunkt sluttet sig til reformationen. 1.4.1... Læs mere

 13. Slaget ved Hjortspring

  I det 4. århundrede f.Kr. var der krig mange steder i Europa. Rundt om på kontinentet var der folkegrupper, der brød op for at erhverve sig velstand, for ... Læs mere

 14. Svane

  Swane. Der findes flere af hinanden uafhængige slægter der bærer navnet Svane. I. Længst tilbage føres den slægt der har sit udspring ... ... Læs mere

 15. Th. Andresen

  Thorvald Andreas Rasmus Andresen,  11.11.1892-23.1.1988, fotograf. Født på Gastrupgård, Hjerting sg. A. var 1907–10 i lære hos fotograf Bent Søndergaar... Læs mere

 16. Fyn

  Fyn er Danmarks tredjestørste ø. Den er forbundet med både Jylland, Sjælland og Tåsinge via broer. 1/3 af øens befolkning bor i ... ... Læs mere

 17. Valdemar Hansen

  Aksel Andreas Valdemar Hansen,  2.12.1878-27.9.1969, mejeriejer. Født i Kbh, død i Roskilde, begravet i Osted. H. kom som 14-årig i lære på Aakilde andel... Læs mere

 18. Hasselmus

  Hasselmusen lever i løv- og blandskove kendetegnet ved stor artsrigdom af planter, således at behovet for føde og skjulesteder sikres i den aktive period... Læs mere

 19. Svane

  dansk slægt, som kan føres tilbage til historieskriver Hans Svaning, der var ... ... Læs mere

 20. Fritz Syberg

  1862-1939, dansk maler, gift med maleren Anna Sy... ... Læs mere

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki