Du søgte efter Sydjylland

Viser 1-20 af 91

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Sydjylland

  den del af det sydlige Jylland, som ikke hører til ... ... Læs mere

 2. Birkemus

  Også birkemusen hører til i det åbne land. Overfladisk set ligner birkemusen en ægte mus, men den hører til en helt anden gruppe inden for gnavernes orden... Læs mere

 3. Sønderjylland

  fra tidlig middelalder og frem til ca. 1200-1300-t. den almindelige betegnelse for området mellem ... ... Læs mere

 4. Carl v. Baudissin

  Carl Ludvig v. Baudissin,  21.8.1756-1.3.1814, rigsgreve, til Rantzau og Lammershagen, officer. Født på Knoop, død i Kiel, begravet sst. B. indtrådte i sa... Læs mere

 5. Danmarks pine

  Så, endelig, efter flere forgæves engelske, franske og nederlandske mæglingsforsøg kom det til direkte kontakt mellem de to krigsførende parter. Den 27.... Læs mere

 6. Rødrygget tornskade

  Det er altid en særlig oplevelse at se en rødrygget tornskade, som er en halvstor og smuk spurvefugl med en noget rovfugleagtig fremtoning (figur 13-10). P... Læs mere

 7. Trane

  Tranens stemningsfulde og vidtlydende duetskrig er et naturfænomen under udbredelse i den danske natur (figur 13-5). Denne sky og statelige fugl har gennem ... Læs mere

 8. Holger Vivike

   23.8.1910-2.7.1992, politiker. Holger Vivike tilbragte sin barndom i mormoderens beskedne hjem på Falster, og efter konfirmationen kom han ud at sejle. Ef... Læs mere

 9. Et krigeraristokrati vokser frem

  Mandens status ved gravlæggelsen blev i Jylland fortsat markeret med våben på samme måde som i førromersk jernalder. Men i Syd- og Sydøstjylland skille... Læs mere

 10. Pottemageren

  På bopladserne blev der mellem de mange andre gøremål også fremstillet keramik til husholdningen. Det var et håndværk, der alene tjente rent praktiske ... Læs mere

 11. Bopladser og gårde

  I tiden omkring 2000 f.Kr. var de lange midtsulehuse begyndt at vise sig i det danske landskab. Nogle imponerende bygninger var de, undertiden over 40 m lang... Læs mere

 12. I periferien af et imperium

  Man kan undre sig over, at den politiske udvikling tog så forskellig retning i de forskellige dele af landet: mod sydvest koncentreret om et aristokrati af ... Læs mere

 13. Carl Bardenfleth

  Jens Carl Bardenfleth,  26.2.1780-24.9.1855, officer. Født i Slagelse (Skt. Peders), død i Hillerød, begravet sst. B. blev vicekorporal i Fynske dragonregi... Læs mere

 14. Gravene

  På toppen af et langstrakt bakkedrag ved Trustrup midt på Djursland lå i slutningen af det 3. årtusinde f.Kr. en boplads med nogle få huse.110 Efter at ... Læs mere

 15. De døde og de levende

  Så ensartet det generelle kulturbillede end så ud i bondestenalderens slutning, så var der dog også skikke og traditioner, som gav hver enkelt af landets... Læs mere

 16. Kvæg, korn - og fisk

  Kvæg udgjorde en væsentlig del af husdyrholdet på bronzealderens bopladser. Men de arkæologiske fund, der kan belyse den side af bøndernes erhverv, er e... Læs mere

 17. Huse og agre

  Kiggede man indenfor i landsbyerne fra den sidste del af den yngre jernaldre, kunne man følge, hvordan huskonstruktionerne ændrede sig fra generation til g... Læs mere

 18. De levende og de døde

  Men lad os nu vende os til de mennesker, som boede i den ældre germanske jernalders landsbyer, men som vi i dag først og fremmest træffer på deres sidste... Læs mere

 19. Holstein Mellemistid

  Efter Elster Istid fulgte en ny varmeperiode, Holstein Mellemistid, der menes at have fundet sted for mellem 410.000 og 390.000 år siden. Plantevæksten Sø... Læs mere

 20. Pottemageren

  På mange af bronzealderens bopladser arbejdede også pottemageren – eller pottemagersken, for i hvert fald en del af udførelsen af dette ældgamle håndv... Læs mere

Viser 1-20 af 91

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki