Du søgte efter Tøjhuset

Viser 1-20 af 71

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. Tøjhuset

  ...Lange Tøjhus, bygning på ... ... Læs mere

 2. Ulrich Wilhelm v.d. Pfordten

   1684-18.1.1761, officer. Født i Fredrikstad (?) i Norge, død i Rendsborg, begravet sst. v.d. P. blev 1701 fyrværker ved holstenske artilleri, deltog 1702-... Læs mere

 3. Proviantgården

  bygning på Slotsholmen i København, opført fra 1603 som del af Christian 4.s arsenal parallelt med ... ... Læs mere

 4. Hertugdømmerne

  Hertugdømmerne Slesvig og Holsten var et territorialt kludetæppe, skabt af 1500- og 1600-tallets fyrstelige arvedelinger. Omkring 1700 regerede den danske ... Læs mere

 5. Tøjhusmuseet

  kulturhistorisk specialmuseum, oprettet i 1928 og indrettet i Tøjhuset på Slotsholmen i København. Museet huser en international våbensamling, der viser ... Læs mere

 6. Toussaint de Colombe de Beaufort

  d. 9.9.1664, officer. Fransk af fødsel. Død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens k.). B., der først havde været fægtelærer for Christian IVs søn Val... Læs mere

 7. Alexander Bjarnov

  Julius Alexander Nicolaj Rasmussen Bjarnov,  7.7.1838-31.7.1912, rustmester. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Garn.). Efter skolegang i Viborg f... Læs mere

 8. tøjhus

  (af ty. Zeughaus, 1. led af mhty. ziug i bet. 'udrustning, materiel'), sted til opbevaring, vedligeholdelse og i et vist omfang fremstilling af militær udrust... Læs mere

  Tags:

 9. Nicolaus Maass

  Nicolaus Maass (Maas, Maess), d. aug.1615, orgelbygger. Blandt de musikere og instrumentbyggere Christian IV knyttede til sit hof indtog M. en fremtrædende pl... Læs mere

 10. Albert Gyldensparre

  Albert Schumacher Gyldensparre,  29.1.1642-28.6.1696, administrativ embedsmand. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Nic. k.). G. oplærtes først ved vinha... Læs mere

 11. Niels Heidenreich

  8.6.1761-7.8.1844, guldhornstyven. Niels Heidenreich tilhørte på fædrene side en slægt af degne. 1771 rømte moderen med Niels Heidenreich som hun også ... Læs mere

 12. Jens Lassen

   ca. 1625-23.3.1706, landsdommer, godsejer. Født på Vestergård i Nørre Bork sg, død i Kbh., begravet i Odense. L. kom til Kbh. 1651 som renteskriver efte... Læs mere

 13. A. W. Hauch

  Adam Wilhelm Hauch,  26.9.1755-26.2.1838, overhofmarskal, fysiker. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Holmens k. kapel). H. var fra barndommen be... Læs mere

 14. Hans Ulrik Gyldenløve

   10.3.1615-31.1.1645, underadmiral, lensmand. Født på Kronborg, død sst., begravet i Kbh. (Frue k.). G. opdroges til dels sammen med halvbroderen Chr. Ulr.... Læs mere

 15. Johan C. Tuxen

  Johan Cornelius Tuxen,  12.5.1820-29.1.1883, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). T. blev kadet 1834, sekondløjt... Læs mere

 16. Flåden

  Flåden var helstatens flåde. Lejlighedsvis var mindre styrker stationeret i Frederiksværn ved Oslofjorden og i Glückstadt ved Elben. Men det karakteristi... Læs mere

 17. I Napoleons skygge

  Det var en skrøbelig fred, snarere blot en midlertidig våbenhvile, der blev aftalt mellem Frankrig og Storbritannien i Amiens i marts 1802. 15 måneder sen... Læs mere

 18. Kunstkammeret

  ...Det Kongelige Kunstkammer, den kongelige museumssamling, grundlagt ca. 1650 af Frederik 3. og opstillet på ... ... Læs mere

 19. H. Grønvold

  Henrik Grønvold,  6.9..1858-23.3.1940, fuglemaler. Født i Præstø, død i Bedford, ligbrændt sst. Efter at have gået i skole i sin fødeby tog G. 1874 pr... Læs mere

 20. Københavns historie efter Reformationen

  I anden halvdel af 1500-tallet oplevede København en betydelig økonomisk fremgang, der hang sammen med den øgede handel især med hollandske skibe på Ø... Læs mere

Viser 1-20 af 71

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki