Du søgte efter Tübingen

Viser 61-80 af 100

 1. Burchard Ahlefeldt

   4.10.1634-9.9.1695, greve. Efter faderen arvede A. Eskilsmark, Saxtorp, Ornum og Stubbe i Svans, Kolmar, Mehlbek og Kampen i Holsten hvorved han blev en af s... Læs mere

 2. Joachim Ernst

   29.8.1595-5.10.1671, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Pløn. Født på Sønderborg, død i Pløn, begravet sst. Efter at have studeret i Giessen og Tüb... Læs mere

 3. Hans Frandsen

   1532-4.7.1584, læge, digter. Efter at have gået i sin fødebys skole rejste Hans Frandsen 1551 til Wittenberg, tog her 27.2.1556 magistergraden, fortsatt... Læs mere

 4. Diter von Wettstein

  Dietrich Holger Wettstein Ritter von Westersheim, f. 20.9.1929, arvelighedsforsker. Diter von Wettstein stammer fra en række navnkundige botanikere; begge h... Læs mere

 5. Henrik Gyldenstierne

   5.4.1594-7.9.1669, lensmand, landkommissær. Født på Vosborg, død på Skovsbo, begravet i Rynkeby k. G. var 1607 immatrikuleret i Tübingen og studerede d... Læs mere

 6. Gunde Lange

  til Kølbygård,  12.11.1576-26.10.1652. Født på Brejninggård, død på Kølbygård, begravet i Thisted k. L. blev 1588 sat i Århus skole, gik senere i Ri... Læs mere

 7. Sigrid Müller

  Sigrid Flamand Müller, 4.6.1904-23.1.1994, kunsthistoriker. Efter studentereksamen 1923 studerede Sigrid Müller som en af de første kvinder kunsthistorie ... Læs mere

 8. K.E. Bugge

  Knud Eyvin Bugge,  4.10.1928, kirke- og skolehistoriker. Født i Godthåb, Grønland. B. tilbragte sin barndom på Grønland og i Canada. 1945 flyttede famili... Læs mere

 9. Frederik Giese

  15.6.1625-12.2.1693, kammersekretær, amtmand. Frederik Giese blev opdraget af mag. Johs. Rhenius og viste sig så opvakt at hans far fandt ham egnet til emb... Læs mere

 10. Anders Krag

  1553-8.6.1600, professor. Ved forældrenes tidlige død tog først domprovst Jesper Mule, siden biskop Poul Madsen sig af Anders Krag der var sat i Ribe lati... Læs mere

 11. Gerhard Ebeling

  1912-2001, tysk evangelisk-luthersk teolog. Under nazistyret var han præst i den oppositionelle Bekendelseskirke. I 1946 blev han professor i kirkehistorie i ... Læs mere

 12. Jeremias Friedrich Reuss

  8.12.1700-6.3.1777, præst. Jeremias Friedrich Reuss gik først i skole i Denkendorf, siden i klosterskolen i Maulbrünn hvorfra han blev student 1721. Under... Læs mere

 13. Hans Wandal

  20.8.1579-16.12.1641, biskop. Efter at have gået i Ribe skole kom Hans Wandal til Herlufsholm hvorfra han blev student ca. 1596. Han studerede derpå nogle ... Læs mere

 14. Ditlev Rantzau

   11.3.1644-8.9.1697, rigsgreve, statholder. Født i Hamburg, død sst., begravet i Itzehoe. R. rejste 1658-62 og 1663-64 i udlandet, ledsaget af sin hovmester... Læs mere

 15. Ernst Bloch

  8.7.1885-4.8.1977, tysk marxistisk filosof af jødisk afstamning, født i Ludwigshafen. Ernst Bloch studerede fysik, musik og filosofi i München og Würzbur... Læs mere

 16. Frederik Rantzau

   4.2.1590-13.1.1645, til Krapperup, Asdal og Bollerup, lensmand. Født på Silkeborg, død i Middelfart. Otte år gammel blev R. sendt til opdragelse hos sin ... Læs mere

 17. Henrik Ramel

   28.4.1601-6.10.1653, rigsråd. Født på Bäckaskog, Skåne, død på Elmelundegård, begravet fra Nic. k., Kbh. Fra 1611 gik R. i skole i Stolp i Pommern og... Læs mere

 18. Peder Charisius

   20.5.1608-16.1.1685, diplomat. Født i Kbh, død på Palstrup, begravet i Højbjerg k. Om C.s ungdom vides meget lidt. Han havde efter forældrene arvet en d... Læs mere

 19. Cai Ahlefeldt

  27.6.1591-6.9.1670, amtmand, landråd. Cai Ahlefeldt immatrikuleredes ved universitetet i Rostock og studerede tillige ved universiteterne i Jena, Padova og ... Læs mere

 20. Eberhard David Hauber

   27.5.1695-15.2.1765, præst. Født i Hohenhasslach, Württemberg, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri urtegård). H. studerede fra 1709 i Tübingen hvo... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki