Du søgte efter Tübingen

Viser 61-80 af 100

 1. Burchard Ahlefeldt

   4.10.1634-9.9.1695, greve. Efter faderen arvede A. Eskilsmark, Saxtorp, Ornum og Stubbe i Svans, Kolmar, Mehlbek og Kampen i Holsten hvorved han blev en af s... Læs mere

 2. Hans Frandsen

   1532-4.7.1584, læge, digter. Efter at have gået i sin fødebys skole rejste Hans Frandsen 1551 til Wittenberg, tog her 27.2.1556 magistergraden, fortsatt... Læs mere

 3. Joachim Ernst

   29.8.1595-5.10.1671, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Pløn. Født på Sønderborg, død i Pløn, begravet sst. Efter at have studeret i Giessen og Tüb... Læs mere

 4. Diter von Wettstein

  Dietrich Holger Wettstein Ritter von Westersheim, f. 20.9.1929, arvelighedsforsker. Diter von Wettstein stammer fra en række navnkundige botanikere; begge h... Læs mere

 5. Gunde Lange

  til Kølbygård,  12.11.1576-26.10.1652. Født på Brejninggård, død på Kølbygård, begravet i Thisted k. L. blev 1588 sat i Århus skole, gik senere i Ri... Læs mere

 6. Henrik Gyldenstierne

   5.4.1594-7.9.1669, lensmand, landkommissær. Født på Vosborg, død på Skovsbo, begravet i Rynkeby k. G. var 1607 immatrikuleret i Tübingen og studerede d... Læs mere

 7. Sigrid Müller

  Sigrid Flamand Müller, 4.6.1904-23.1.1994, kunsthistoriker. Efter studentereksamen 1923 studerede Sigrid Müller som en af de første kvinder kunsthistorie ... Læs mere

 8. Frederik Giese

  15.6.1625-12.2.1693, kammersekretær, amtmand. Frederik Giese blev opdraget af mag. Johs. Rhenius og viste sig så opvakt at hans far fandt ham egnet til emb... Læs mere

 9. Anders Krag

  1553-8.6.1600, professor. Ved forældrenes tidlige død tog først domprovst Jesper Mule, siden biskop Poul Madsen sig af Anders Krag der var sat i Ribe lati... Læs mere

 10. K.E. Bugge

  Knud Eyvin Bugge,  4.10.1928, kirke- og skolehistoriker. Født i Godthåb, Grønland. B. tilbragte sin barndom på Grønland og i Canada. 1945 flyttede famili... Læs mere

 11. Gerhard Ebeling

  1912-2001, tysk evangelisk-luthersk teolog. Under nazistyret var han præst i den oppositionelle Bekendelseskirke. I 1946 blev han professor i kirkehistorie i ... Læs mere

 12. Jeremias Friedrich Reuss

  8.12.1700-6.3.1777, præst. Jeremias Friedrich Reuss gik først i skole i Denkendorf, siden i klosterskolen i Maulbrünn hvorfra han blev student 1721. Under... Læs mere

 13. Hans Wandal

  20.8.1579-16.12.1641, biskop. Efter at have gået i Ribe skole kom Hans Wandal til Herlufsholm hvorfra han blev student ca. 1596. Han studerede derpå nogle ... Læs mere

 14. Frederik Rantzau

   4.2.1590-13.1.1645, til Krapperup, Asdal og Bollerup, lensmand. Født på Silkeborg, død i Middelfart. Otte år gammel blev R. sendt til opdragelse hos sin ... Læs mere

 15. Ditlev Rantzau

   11.3.1644-8.9.1697, rigsgreve, statholder. Født i Hamburg, død sst., begravet i Itzehoe. R. rejste 1658-62 og 1663-64 i udlandet, ledsaget af sin hovmester... Læs mere

 16. Henrik Ramel

   28.4.1601-6.10.1653, rigsråd. Født på Bäckaskog, Skåne, død på Elmelundegård, begravet fra Nic. k., Kbh. Fra 1611 gik R. i skole i Stolp i Pommern og... Læs mere

 17. Ernst Bloch

  8.7.1885-4.8.1977, tysk marxistisk filosof af jødisk afstamning, født i Ludwigshafen. Ernst Bloch studerede fysik, musik og filosofi i München og Würzbur... Læs mere

 18. Peder Charisius

   20.5.1608-16.1.1685, diplomat. Født i Kbh, død på Palstrup, begravet i Højbjerg k. Om C.s ungdom vides meget lidt. Han havde efter forældrene arvet en d... Læs mere

 19. Eberhard David Hauber

   27.5.1695-15.2.1765, præst. Født i Hohenhasslach, Württemberg, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri urtegård). H. studerede fra 1709 i Tübingen hvo... Læs mere

 20. Cai Ahlefeldt

  27.6.1591-6.9.1670, amtmand, landråd. Cai Ahlefeldt immatrikuleredes ved universitetet i Rostock og studerede tillige ved universiteterne i Jena, Padova og ... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki