Du søgte efter Thrugot

Viser 1-13 af 13

 1. Thrugot

  magtfuld stormandsslægt i Danmark i 1100-t., oprindelig baseret i Jylland, men fra ca. 1100 også i Skåne. Stamfaderen Thrugot er muligvis identisk med Tho... Læs mere

 2. Thrugot Thorstensen

  Thrugot Thorstensen Hak, d. 2.5.1280, ærkebiskop. Død i Lund, begravet i domk. sst. T. var kannik i Lund og sammen med to andre medlemmer af domkapitlet, pr... Læs mere

 3. Thrugotslægten

  se Thrugot. ... Læs mere

 4. Asmildstenen

  runesten i Asmild Kirke ved Viborg, fundet i tårnfundamentet i 1950. Det er omstridt, om Thorgund, der rejste stenen over sin mand Bose, har hørt til den ind... Læs mere

 5. Hak

  skånsk adelsslægt, der tilhørte den danske uradel. Slægten kan med sikkerhed føres tilbage til 1200-t. En nyere slægtslinje har rigsråden Anders Hak s... Læs mere

 6. Sven Aggesen

  Sven Aagesen, levede ca. 1185, historieskriver. Ifølge A.s egne oplysninger må vi antage at han tilhørte den mægtige og formående Thrugot-slægt der bl.a.... Læs mere

 7. En europæisk kirkeleder: Eskil

  Det storpolitiske og ideologiske spil imellem gejstlig og verdslig øvrighed i den katolske kristenhed, imellem pave og kejser, fik i Danmark afgørende bety... Læs mere

 8. Thorgunna

  Thrugun, Trund, levede 1070, stammor til den jyske stormandsslægt Trundsen el. Thrugotsen. T. var mor til Thorkil, kaldet Sven, og Astrad, og disse brødre be... Læs mere

 9. Sven Thorgunnasen

  Sven Trundsen (Thrugotsen), levede 1086, hirdmand. T. og broderen Astrad var ifølge Knytlingasaga Knud den Helliges hirdmænd og kæreste venner. De ledsagede... Læs mere

 10. David Thorstensen Hak

  d. 1302, drost. H. var vistnok en søn af den Thorsten Hak, der nævnes 1241; en bror til ham var rimeligvis ærkebispen Thrugot Thorstensen, og det ses også ... Læs mere

 11. Sven Aggesen

  Historieskriveren Sven Aggesen har været citeret flere gange især som kilde til Sven Estridsens regering. Han var ligesom ærkebisperne Asser og Eskil af d... Læs mere

 12. Asser

  Asser Svensen,  vistnok før 1060-5.5.1137, ærkebiskop. Begravet i Lunds domk. A. tilhørte en af Danmarks fornemste stormandsslægter, den jyske Thrugot- el... Læs mere

 13. En våbensky og dorsk dansk krigerstand

  Respekten for paven bevirkede, at kongerne ikke blev udleveret til kejseren i henhold til dennes aftale med grev Henrik. Men respekten var dog ikke så stor,... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki