Du søgte efter Torstenssonkrigen

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. Ditlev Ahlefeldt

   20.2.1617-29.11.1686, officer, diplomat, forfatter. Født på Gelting i Angel, død i Hamburg. Efter at A. 1635 havde tiltrådt den vanlige 'grand tour' for ... Læs mere

 2. Jacob Madsen

   1596-21.5.1653, købmand, borgmester. Født i Visby, død i Kbh., begravet i Holmens k. Udover hans gotlandske afstamning er intet kendt om M. før han 1625 ... Læs mere

 3. Sivert Urne

   14.4.1603-16.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død i Vindekilde. U. stod hele sit liv hoffet nær. 1624-28 var han hofjunker hos kongen og kammer... Læs mere

 4. Christoffer Ulfeldt

   25.4.1583-18.9.1653, rigsråd. Begravet i Helsingborg. Om U.s barndom og ungdom vides ikke meget. Dog studerede han i Herborn 1598, Basel 1599 og i Orléans ... Læs mere

 5. Dietrich Reinkingk

   10.3.1590-15.12.1664, jurist, kansler. Født i Windau i Kurland, død i Glückstadt, begravet sst. R. sendtes 1603 til Osnabrück hvor hans farfar havde vær... Læs mere

 6. Just Høg

   8.9.1584-25.5.1646, hofmester i Sorø, rigskansler. Født på Vang, begravet i Sorø. H. gik i skole i Ålborg og Århus, sendtes 1601 til Hamburg og studere... Læs mere

 7. Otte Thott

   21.11.1607-10.9.1656, rigsråd. Født på Eriksholm, Skåne (nu Trolleholm), død på Malmøhus, begravet i Malmø. 1610–13 var T. i huset hos fasteren Kar... Læs mere

 8. Jørgen Brahe

   22.5.1585-12.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død på Hvedholm, begravet i Horne k. B. opdroges først hos sin fadder Sophie Gyldenstierne, abbe... Læs mere

 9. Knud Ulfeldt

   1609-28.7.1657, generalkrigskommissær. Død i træfningen ved Sibbarp, begravet i Igelösa k. U. var 1620-27 i Sorø skole, 1627 var han i London. 1628 var ... Læs mere

 10. Albert Baltser Berns

   20.1.1602-20.8.1652, købmand, kgl. dansk faktor i Hamburg. Født i Kbh, død på Wandsbeck, begravet sst. B.s far havde været en betydelig købmand med sæ... Læs mere

 11. Mogens Kaas

   3.10.1570-3.11.1656, til Støvringgård, rigsråd. Født på Lindbjerggård, begravet i Nyborg k. Fra toårsalderen blev K. opdraget hos sin farbrors datter ... Læs mere

 12. Arent Berntsen

  med tilnavnet Bergen,  12.5.1610-29.12.1680, økonomisk-statistisk forfatter. Født i Bergen, død i Kbh., begravet sst. (Nick.). I begyndelsen af 1630erne va... Læs mere

 13. Anders Bille

   19.3.1600-10.11.1657, rigsmarsk. Født på Rønnowsholm i Vendsyssel, død i Frederiksodde (Fredericia), begravet i Hårby k. B. gik tidligt i udenlandsk kri... Læs mere

 14. Axel Urup

  til Belteberga,  13.9.1601-15.3.1671, officer, militæringeniør, rigsråd. Død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). U. undervistes først hjemme og sendtes 1622... Læs mere

 15. Christian v. Pentz

   1600-sept..1651, rigsgreve, guvernør i Glückstadt. Død i Flensborg. v.P.s fædreneslægt, der stammede fra Mecklenburg, havde fra begyndelsen af 1500-tall... Læs mere

 16. Opgøret sætter ind

  Med håndfæstningen havde den danske adel skaffet sig en politisk forrangsstilling, der savnede sidestykke i danmarkshistorien. Og på toppen af den adelige... Læs mere

 17. Hans Nansen

   23.11.1598-12.11.1667, borgmester, præsident. Født i Flensborg, død i Kbh., begravet sst. (Helligg. k.). N. kom som syvårig i Flensborgs tyske skole. Eft... Læs mere

 18. Christian Rantzau

   2.5.1614-8.11.1663, rigsgreve, overstatholder. Født på Haderslevhus, død i Kbh., begravet i Itzehoe. R. kom efter faderens død 1627 og de kejserlige trop... Læs mere

 19. Krig og fred

  For ældre tiders vedkommende kan det være vanskeligt at afgøre, hvornår Danmark har haft fredsperioder. Dels kan det tænkes, at mindre krige ikke har ef... Læs mere

 20. Gunde Lange

  til Kølbygård,  12.11.1576-26.10.1652. Født på Brejninggård, død på Kølbygård, begravet i Thisted k. L. blev 1588 sat i Århus skole, gik senere i Ri... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki