Du søgte efter U. A. Holsteins

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste
 1. Franz vom Hagen

   1672-10.6.1749, oversekretær i tyske kancelli. Født i Kbh, død sst. (Petri), begravet i Petri k. H. blev student ved Kbh.s universitet allerede 1687 og st... Læs mere

 2. Jens Sørensen Høberg

   1695-30.11.1727, skuespiller, teolog. Født formentlig i Sennels, død i Nykøbing M., begravet sst. H. kom 1716 som student fra Ålborg skole til universite... Læs mere

 3. Georg Saleman

  Georg Salemann,  ca. 1670-.1729, miniaturemaler. Født i Reval, begravet 22.3.1729 i Kbh. (Helligg. k.s kapel). Om S.s uddannelse og tidlige liv vides intet. ... Læs mere

 4. Jacob Fosie

   1679-1.12.1763, miniaturemaler, raderer. Født i Kbh, død sst. (Nic), begravet i Nic. k. F. skal have været elev af Hendrik Krock og har formentlig også m... Læs mere

 5. Constantin Brun

  Johan Christian Constantin Brun,  27.11.1746-19.2.1836, købmand. Født i Wismar, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). B.s barndom var fattig og han blev to... Læs mere

 6. Reinhard Keiser

  ... Læs mere

 7. Jean Henri Huguetan Gyldensteen

   1665-14.6.1749, greve, godsejer. Født i Lyon, død i Kbh., begravet i Nørre Sandager k. Efter det nantiske edikts ophævelse 1685 forlod H.s mor med sine t... Læs mere

 8. U.A. Holstein

  Ulrik Adolph Holstein, 14.4.1664-23.8.1737, lensgreve, storkansler. U.A. Holstein blev allerede som dreng 1678 page ved Christian 5.s hof hvor han ansattes t... Læs mere

 9. U.A. Holstein

  Ulrik Adolph Holstein, 4.2.1731-1.11.1789, officer, overpræsident. U.A. Holstein voksede op i Flensborg hvor han i hjemmet undervistes privat, men hverken h... Læs mere

 10. Frederik Holstein

   1704-1749se U. A. Holstein, 1664–1737. ... Læs mere

  Tags:

 11. Holsteinborg

  hovedgård (sædegård) og gods 12 km SØ for Skælskør. Gården er nævnt som Bråde, tilhørende Roskilde bispestol i 1357, og kaldtes Trolholm 1582-170... Læs mere

 12. Niels Friis

   22.6.1665-9.2.1699, greve, stiftbefalingsmand, diplomat. Død i Haag, begravet i Kbh. (Trin.). Efter sin fars død stod F. under formynderskab af moderen som... Læs mere

 13. Caspar Moltke

  Caspar Herman Gottlob Moltke,  6.10.1738-17.4.1800, officer. Født i Stege, døbt sst, død i Rendsborg, begravet sst. (Garn.k.). M. fik 1752 patent som korne... Læs mere

 14. Otto Blome

   3.6.1684-1.8.1738, overhofmarskal, gehejmekonferensråd. B. blev 1699 immatrikuleret ved Det kgl. ridderakademi i Kbh., studerede derpå ved tyske universite... Læs mere

 15. Jacob Wilhelm v. Aspern

   23.6.1723-4.11.1792, bogsamler. Født i Kbh. (Petri), død i Altona, begravet sst. A. blev student 1740 (privat dimitteret), sekretær i danske kancelli 1743... Læs mere

 16. Ditlev Wibe

  Ditlev Vibe,  15.11.1670-5.10.1731, oversekretær i danske kancelli, statholder i Norge. Født på Breitenburg, død i Kristiania, begravet i Kbh. (Petri k.).... Læs mere

 17. Gothard Albert Braem

   11.2.1710-17.1.1788, militær forvaltningsembedsmand, præsident i Kbh. Født i Tapdrup, død i Kbh., begravet i Helligg. k.s kor. B. var 1737 assessor i kam... Læs mere

 18. Peter Elias von Gähler

   1718-2.5.1783, officer. Født i Kbh, død i Itzehoe, begravet sst. Som sekstenårig kadet fulgte v.G. det danske hjælpekorps i felttoget ved Mosel 1734-35 (... Læs mere

 19. Claude Louis de Saint-Germain

   15.4.1707-15.1.1778, greve, officer, hærorganisator. Født på gården Vertamboz (Jura), død i Paris, begravet sst. (St. Pauls k.). Opdraget i jesuiterkoll... Læs mere

 20. C.L. Stemann

  Christian Ludvig (Ludwig) Stemann,  12.12.1730-11.11.1813, gehejmestatsminister. Født i Meldorf, død i Sorø, begravet sst. S. dimitteredes 1748 fra gymnasi... Læs mere

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki