Du søgte efter Udnyttelse

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Færdsel og rekreativ udnyttelse

  Landskabet udnyttes i stigende grad til en lang række fritidsaktiviteter, der på forskellig måde styrker vor livskvalitet. Mange af disse aktiviteter rumm... Læs mere

 2. Kommerciel udnyttelse af bundvegetation

  Både makroalger og havgræsser er fra gammel tid blevet udnyttet af mennesket til føde, dyrefoder, gødskning af marker og til bygningsmaterialer. Opskylle... Læs mere

 3. Menneskets udnyttelse af søernes fiskebestande

  Oldtiden Placeringen af oldtidens bopladser ved bredden af søer, fund af fiskeredskaber (kroge, lystre, ruser, fiskegærde) og endelig måltidets rester, ne... Læs mere

 4. Fremtidens fiskeriforvaltning

  For at reducere fiskeriindsatsen har EU, uden synderligt held, i en årrække givet økonomisk støtte til ophugning og oplægning af fiskefartøjer. Den dansk... Læs mere

 5. EU's nye fiskeripolitik

  EU har i 2002 revideret den fælles fiskeripolitik. Formålet med reformen har været at sikre ansvarlige og bæredygtige fiskeri- og akvakulturaktiviteter, ... Læs mere

 6. DTU Aqua

  Institut for Akvatiske Ressourcer, institut på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), oprettet 2007 ved en fusion mellem Danmarks Fiske... ... Læs mere

 7. Steen B. Böcher

  Steen Bugge Böcher,  18.7.1906-4.5.1987, professor i geografi. Født i Kbh. (Vor Frelser). B. blev student 1924 fra Metropolitanskolen, tog skoleembedseksame... Læs mere

 8. Fiskeriets indflydelse på bestandene

  Fiskebestandes dynamik Havets fortsatte produktion af fisk og skaldyr afhænger af, om naturen kan erstatte det som fjernes. En fiskebestands produktion er b... Læs mere

 9. Forvaltningen af danske pattedyr

  Forvaltning før og nu Fra føderessource til livskvalitet I historisk perspektiv afspejler forvaltningen af pattedyr i Danmark en udvikling. Fra at være e... Læs mere

 10. Thomas B. Thrige

  Thomas Barfoed Thrige,  5.5.1866-9.5.1938, fabrikant. Født i Odense, død sst., begravet sst. I nogle indledende selvbiografiske bemærkninger til et jubilæ... Læs mere

 11. hydroteknik

  teknisk udnyttelse af vand, se vandbygning. ... Læs mere

  Tags:

 12. intensivitet

  (af lat.), intensitet; stærk udnyttelse af resurser. ... Læs mere

  Tags:

 13. ekstensivt landbrug

  (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden. ... Læs mere

 14. bølgeflyvning

  svæveflyvning ved udnyttelse af bølger i atmosfæren, der dannes, når vinden passerer en bjergkæde. ... Læs mere

 15. pennalisme

  (lat. pennale + -isme), tidl. ved tyske universiteter ældre studenters udnyttelse og mishandling af pennalerne. ... Læs mere

 16. minelove

  love, der fastsætter betingelserne for udnyttelse af mineraler, fx den danske Undergrundslov og Råstoflov. ... Læs mere

 17. eksploitation

  (af fr. exploitation, af exploit bedrift, præstation, af lat. explicitum, af explicare udfolde), udnyttelse; udbytning. ... Læs mere

 18. koncentrationsfaktor

  i mineindustrien om forholdet mellem den minimumslødighed (cutoff-grad), der kræves for økonomisk udnyttelse af fx en kobbermalm, og gennemsnitsindholdet af... Læs mere

 19. bioteknik

  (gr. bio- + teknik), teknisk udnyttelse af biologiske processer ved fremstilling af levnedsmidler , lægemidler o.a. ... Læs mere

  Tags:

 20. videnstyring

  ...knowledge management, metoder til indsamling og udnyttelse af medarbejdernes viden i en virksomhed. Kan bl.a. omfatte it-systemer til videndeling. ... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki