Du søgte efter Utvivlsomt

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Hans van Paeschen

  Hans van Paschen (Pascha), Hans van Paaske,  før 1561-efter 1582, bygmester. Familieforhold ukendte. Utvivlsomt indvandret flamlænder, måske af samme slæg... Læs mere

 2. Erik Valkendorf

  d. 28.11.1522, ærkebiskop. Død i Rom. V. blev 1491-92 baccalaureus ved Greifswalds universitet og senere magister. Fra 1494 tjente han i kancelliet og blev 1... Læs mere

 3. Joh. Steenstrup

  Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup,  5.12.1844-3.8.1935, historiker. Født i Sorø, død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). S. indfangedes som... Læs mere

 4. Urfaust

  alm. betegnelse for den ældste version af (dele af) Johann Wolfgang von Goethes...Faust fra 1770'erne, fundet i en utvivlsomt troværdig af... ... Læs mere

  Tags:

 5. afskrækkelsesteori

  teori, ifølge hvilken straffens formål begrundes i straffetruslens afskrækkende virkning. Trussel om straf virker i forhold til almenheden, almenprævention... Læs mere

 6. Akkad

  den nordlige del af Babylonien i Mesopotamien; den sydlige del var Sumer. Navnet er afledt af bynavnet Akkade. Denne inddeling af Babylonien i et akkadisk nord... Læs mere

 7. Hans (dansk prins)

  1518-1532, dansk prins; søn af Christian 2. og Elisabeth. Hans blev opdraget i Nederlandene og var utvivlsomt tiltænkt en rolle i habsbu... ... Læs mere

 8. Silke

  pigenavn, der i Danmark er kommet på mode i løbet af 1990'erne. I sit udgangspunkt er navnet nedertysk og kendes som kalde- og kæleform for Cecilie. Pig... Læs mere

 9. in dubio pro reo

  (lat. 'i tvivlstilfælde til fordel for den anklagede'), princip inden for strafferetsplejen, hvorefter tvivlen skal komme den tiltalte til gode. In dubio pro ... Læs mere

 10. Eufemia af Pommern

  ca. 1285-1330, dansk dronning. Eufemia blev på et tidspunkt før 1307 gift med kong Christoffer 2. Ægteskabet var utvivlsomt politisk betinget, og Christo... Læs mere

 11. Kim

  drengenavn, indlånt fra engelsk hvor det er kortform til keltisk Kimball, der er af omstridt oprindelse. Navnet var populært i årtierne efter 2. Verdenskrig... Læs mere

 12. kidaritter

  (efter herskeren Kidara, vist beg. af 400-t. e.Kr.), asiatisk stammefolk, som bl.a. kendes fra Kushanmønter. Man ved kun lidt om kidaritterne, men de var utvi... Læs mere

 13. akvæduktmarmor

  lagdelt kalksten (travertin), der er aflejret på bunden af akvædukter i områder, hvor det transporterede vand var stærkt kalkholdigt. I tidlig middelalder ... Læs mere

 14. Meidum

  landsby 75 km syd for Cairo, kendt for en pyramide og gravplads. Pyramiden, som utvivlsomt er bygget af kong Snofru fra det 4. dynasti, var oprindelig en trinp... Læs mere

 15. lamel

  ... Læs mere

  Tags:

 16. chichimeker

  ... mange mindre grupper af nomader, som i præcolumbiansk tid boede i steppeområderne i det nuværende nordlige Mexico. Chichimeker var i Mesoamerika kendt s... Læs mere

 17. sumerer (Kunst og arkitektur)

  Sumerisk billedhuggerarbejde udviklede sig betydeligt i løbet af 3. årtusinde f.Kr. Man arbejdede hovedsagelig i de forholdsvis bløde sorter af kalksten ... Læs mere

 18. Klemensbrevene

  ...Clemensbrevene, to af de græske skrifter, der indgår i de apostolske fædre. Forfatteren ansås i ældre tid for at være identisk med den Clemens, som Pa... Læs mere

 19. Sprogreskripterne af 1851

  ordning, hvorefter dansk blev gjort til kirke- og skolesprog i 49 mellemslesvigske sogne samt Tønder by, selvom befolkningen her overvejende var tysksproget... Læs mere

 20. Krengerup

  (1514 Krencckeroppe, 1600 Kringerup, måske af et mands- eller tilnavn *Krængi, af glda. *krang 'krum', og ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki