Du søgte efter Værdi

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. værdi

  angivelse af, hvordan noget vurderes kvalitativt eller kvantitativt, og samtidig en betegnelse for det, der bør fastholdes eller virkeliggøres. Værdi og væ... Læs mere

 2. absolut værdi

  d.s.s. numerisk værdi. ... Læs mere

 3. regnskabsmæssig værdi

  den værdi, hvormed et aktiv eller en forpligtelse er indregnet i en virksomheds årsrapport. I ældre regnskabsterminologi bruges begrebet bogført værdi som... Læs mere

 4. indre værdi

  regnskabsmæssigt udtryk for en virksomheds egenkapital opgjort efter driftsøkonomiske principper. Ved brugen af den indre værdis metode indregner en virks... Læs mere

 5. numerisk værdi

  absolut værdi, af et (reelt) tal c er et tal |c| større end eller lig nul, nemlig c selv, hvis c ≥ 0, og det ... ... Læs mere

 6. det lejedes værdi

  lejeretligt begreb, som anvendes ved vurderingen af, om den gældende leje i et beboelses- eller erhvervslejemål skal forhøjes eller nedsættes. Ved lejefast... Læs mere

 7. LC50-værdi

  ...lethal concentration, udtryk for et kemisk stofs giftighed, se bioassay. ... Læs mere

 8. LD50-værdi

  ...lethal dose, udtryk for et kemisk stofs giftighed, se bioassay. ... Læs mere

 9. cw-værdi

  ... Læs mere

 10. Q-værdi

  i kernefysikken energiudviklingen ved en kerneproces, fx et radioaktivt henfald eller en kernereaktion. Q-værdien er forskellen mellem begyndelsestilstanden... Læs mere

  Tags:

 11. pH-værdi

  se pH. ... Læs mere

  Tags:

 12. k-værdi

  ...k'-værdii kemien et udtryk for et stofs tilbageholdelse i et kromatografisk system; k'-værdien er identisk med stoffets massefordelingsforhold. Se kromato... Læs mere

 13. k-værdi

  ...varmeoverføringskoefficient, i fysikken og varmeteknikken et mål for et materiales evne til at transmittere varme. Et homogent materialelag med tykkelse... Læs mere

 14. CEC-værdi

  Cation Exchange Capacity, kationadsorptionskapacitet, et udtryk for en jords egenskaber og sammensætning. Den måles eksperimentelt og opgives i cmol+ pr. k... Læs mere

 15. Q-værdi - egenfrekvens

  eng. quality factor, kvalitetsmål for en elektrisk svingningskreds eller en mekanisk oscillator defineret som forholdet mellem kredsens eller oscillatorens en... Læs mere

 16. kationadsorptionskapacitet

  udtryk for en jords sammensætning og egenskaber, se CEC-værdi. wiki.template('Artikelfod') ... ... Læs mere

  Tags:

 17. funktor

  (afledt af lat. fungi 'udføre, fuldende'), anvendes inden for logikken i flere betydninger: 1) udtryk, der giver en nærmere bestemmelse af et andet udtryk (f... Læs mere

 18. annoncehaj

  privatperson eller virksomhed, der bl.a. via annoncer sælger produkter, som sjældent har nogen værdi. Har produkt... ... Læs mere

 19. transmissionskoefficient

  ...varmeoverføringskoefficient, inden for bygningsteknik et mål for en bygningsdels varmeisoleringsevne; benævnes U-værdi og måles i W/m2 pr. ... ... Læs mere

 20. badwill

  dårligt omdømme for fx produkter eller producenter. Inden for regnskabsvæsen og revision anvendes koncernbadwill om det forhold, at et moderselskab betaler ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki