Du søgte efter Vandel

Viser 1-20 af 55

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Vandel

  langstrakt, øst-vest-orienteret by 5 km øst for ... ... Læs mere

 2. Flyveplads Vandel

  tidl. Flyvestation Vandel,flyveplads ved Vandel vest for Vejle, anlagt af tyskerne under 2. Verdenskrig. Efter krigen blev den dansk militær flyve... ... Læs mere

 3. User:Anna Vandel

  • User:Anna Vandel

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 4. Landbrugets Kartoffelfond

  Landbrugets Kartoffelfonds hjemmeside...fond oprettet i 1948 med det formål at gennemføre kartoffelforædling og medvirke til udbredelse af de herved frembra... Læs mere

 5. Børge Jacobsen

  Børge Guhle Jacobsen,  2.1.1916-4.3.1976, forstander. Født i Tylstrup, død i Vejle, begravet Randbøl kgd. J. opvoksede på Tylstrup forsøgsstation, og ef... Læs mere

 6. integer vitæ scelerisque purus

  (lat.), uskyldig af vandel og fri for brøde. ... Læs mere

 7. Hærens Flyvetjeneste

  militær enhed fra 1971-2003. Hærens Flyvetjeneste havde under Hærens Operative Kommando ansvar for opstilling, forvaltning og uddannelse af observationsheli... Læs mere

 8. Wandal

  dansk præsteslægt, der føres tilbage til rådmand i Ribe Iver Vandel, hvis søn sognepræst Jens Iversen Wandal (1570-1628) var far til præsten og forfat... Læs mere

 9. ejendomsværdi

  en ejendoms værdi i handel og vandel, se ejendomsvurdering. ... Læs mere

 10. testimonium morum

  (lat. testimonium + bøjningsform af mos sæder), attest for sædelig vandel. ... Læs mere

 11. Grindsted Å

  vandløb i Sydvestjylland. Åen ligger i Varde Ås nedbørsområde og udspringer som Vandel Bæk på den jyske højderyg 10 km øst for Billund. Herfra løb... Læs mere

 12. Flyvestation

  ... ...FSN, base for militærfly. En flyvestation består af start- og landingsbaner af ca. 3 km længde med tilhørende rullebaner og flystandpladser. Flyvest... Læs mere

 13. P.A. Heiberg

  Peter Andreas Heiberg, 1758-1841, dansk forfatter. Et par år efter sin filologiske embedseksamen 1777 flygtede Heiberg til Sverige på grund af gæld, lod ... Læs mere

 14. Instruksen af 19.4.1782

  dansk forordning for Grønland. Instruksen fastlagde som 'grundlov for det beskyttende monopol' de sociale, økonomiske og kulturelle principper for den danske... Læs mere

 15. affektionsværdi

  juridisk betegnelse for interesse, der knytter sig til en ting, men som ikke giver sig udslag i genstandens værdi i handel og vandel. Ved beskadigelse af ting... Læs mere

 16. Chinvat-broen

  ...Tshinvat-broen, (avestisk 'skillerens bro'), Zarathustras betegnelse for overgangen fra denne til den hinsidige verden. De afdødes sjæles moralske vandel ... Læs mere

 17. revisor

  person, der udfører revision af regnskaber samt yder rådgivning, fx vedrørende skatteforhold, økonomistyring og it. Der sondres mellem interne og eksterne ... Læs mere

 18. Norske Arbeidersamfunn

  sammenslutning af lokale arbeidersamfunn i Norge. Arbejdersamfundene, hvoraf det første blev stiftet i 1850 af præsten Honoratus Halling (1819-86), var modst... Læs mere

 19. Randbøl Hede

  ca. 7,5 km2 stort hedeområde 8 km sydøst for Billund. Området ligger syd for rute 176 på den øvre del af Grindsted Hedeslette og er stærkt... ... Læs mere

 20. ejendomsskat

  skat, der pålægges ejeren eller brugeren af fast ejendom, og som pålignes et vedtaget mål for ejendommens værdi. I årene 1688-1903 var skattegrundlage... Læs mere

Viser 1-20 af 55

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki