Du søgte efter Varde Å

Viser 1-20 af 40

Forrige 1 2 Næste
 1. Varde Å

  ca. 40 km lang, stærkt reguleret å i Sydvestjylland. Den begynder, hvor Ansager Å løber sammen med ... ... Læs mere

 2. Myrthue

  jernalderboplads ved Varde Å 14 km nord for Esbjerg. Den består af tre hustomter fra ældre jernalder med ildsteder og brolagte stalde. Hustomterne er reko... Læs mere

 3. Ansager Å

  vandløb i Sydvestjylland, tilløb til Varde Å. Åen udspringer 8 km sydvest for Billund og løber herfra med mange bugtninger 20 km mod vest, indtil den 2 ... Læs mere

 4. Vandløbenes planter

  Vandplanterne spiller en nøglerolle i vandløbenes økologi ved at påvirke strømmen, smådyrene og fiskene. Samtidig bliver vandløbene skønne at skue, n... Læs mere

 5. Hjerting

  nordvestlig bydel i Esbjerg; 7289 indb. i sognet (2011). Hjerting var oprindelig fiskerleje og ladeplads for ... ... Læs mere

 6. LIFE

  EU–tilskudsordning til miljø- og naturprojekter. Miljøprojekterne skal omfatte bl.a. udvikling af nye teknikker, og de skal bidrage til at sikre de fæl... Læs mere

 7. Skovenes planteliv

  Anemoner under nyudsprungne bøge, grønne mostæpper i dunkle granbevoksninger, lyse birke, krogede gamle ege, mosser og alger på sten og stammer. Plantern... Læs mere

 8. snæbel-projektet

  naturgenopretningsprojekt med det formål at hindre udryddelsen af den stærkt truede fisk ... ... Læs mere

 9. Grindsted Å

  vandløb i Sydvestjylland. Åen ligger i Varde Ås nedbørsområde og udspringer som Vandel Bæk på den jyske højderyg 10 km øst for Billund. Herfra løb... Læs mere

 10. Ho Bugt

  Vadehavets nordligste del som danner en bugt mellem halvøen Skallingen og kysten nord for Esbjerg. Mod nord løber Varde Å ud i bugten. Ho Bugt er mod sy... Læs mere

 11. Karlsgårde Sø

  kunstig, fladvandet sø i en sidedal til Varde Ådal 6 km nordøst for Varde; ca. 1 km2. Søen opstod i 1921 ved bygning af en dæmning tværs over sidedal... Læs mere

 12. Rævehøje og Ralm Bæk nær Varde - næringsfattig natur

  Ved Varde er der flere store vandløbssystemer med brede ådale og mange forskellige typer næringsfattig natur. Det er Varde Å, Holme Å, skonager Lilleå mv... Læs mere

 13. dammuslinger

  visse ferskvandsmuslinger, specielt arten Anodonta cygnea, som er den største danske ferskvandsmusling. Den bliver op til 20 cm lang. Skallerne er forholdsvi... Læs mere

 14. Vandløbenes og fiskenes historie

  Udnyttelse af vandløbene I forhistorisk tid har man primært udnyttet vandløbene som transportveje og fiskebestandene som et vigtigt supplement til den da... Læs mere

 15. Ribe Å

  ca. 20 km langt vandløb i Sydvestjylland. Åen begynder ved sammenløbet af Fladså og ... ... Læs mere

 16. Bronzealderen og Jernalderen

  I Bronzealderen (ca. 4000-2500 år siden) og Jernalderen (ca. 2500-1200 år siden) var det danske landskab blevet helt åbent og skovene sparsomme. På de f... Læs mere

 17. Forureningens og forureningsbekæmpelsens betydning

  Planterne...Tilbagegang...De store forandringer, der har fundet sted i vandløbene gennem de sidste godt 100 år, har for det første betydet, at artsantallet ... Læs mere

 18. Varde

  by i Vestjylland, ca. 20 km nord for Esbjerg; 13 605 indb. (2014). Den gamle købstad Varde ligger på begge sider af ... ... Læs mere

 19. snæbel

  ...Coregonus oxyrhynchus, slank, sølvblank laksefisk med karakteristisk forlænget snude (ty. Schnäpel). Arten omfatter flere former i fersk- og brakvand ... Læs mere

 20. laks

  ...Salmo salar, atlantisk laks, art af laksefisk. Den er udbredt på d... ... Læs mere

Viser 1-20 af 40

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki