Du søgte efter Vedtægter

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. consvetudo

  (lat., af consvescere, con- + svescere vænne sig til), vedtægter. ... Læs mere

  Tags:

 2. vedtægt

  i selskabs-, forenings- og fondsretten et regelsæt, der regulerer retsforholdene for et selskab, en forening eller en fond. På de områder, hvor der findes e... Læs mere

 3. vedtægt

  bestemmelser, der er fastsat af en administrativ myndighed, fx en politivedtægt. ... Læs mere

 4. H.C. Glahn

  Henrik Christopher Glahn,  16.12.1738-21.7.1804, missionær, præst. Født i Alling, Gem hrd, død i Riserup, begravet i Nørre Vedby. Allerede da G. 1755 ble... Læs mere

 5. August Schmidt

  August Frederik Schmidt,  4.8.1899-17.7.1965, forfatter. Født på mejeriet Kronborg i Gesten sg, død i Århus, begravet i Brabrand. S. voksede op ved landbr... Læs mere

 6. Poul Bjerge

   6.2.1853-8.10.1931, højskolelærer, historiker. Født i Ølgod Bjerge, Ribe amt, død i Askov, begravet på Askov kgd. Udgået fra et vestjysk bondehjem hvo... Læs mere

 7. bursprog

  (fra mnty. bursprake 'bonde-møde'), vedtægter fra middelalderen og nyere tid, som på møder blev fastlagt af en bys råd. Bursprog betegner samtidig selve d... Læs mere

  Tags:

 8. Fyns Vedtægt

  middelalderlig vedtægt for Fyn, hvoraf den ældste kendte redaktion er fra 1473. Vedtægten, der blev besluttet af de privilegerede stænder i deres egenska... Læs mere

 9. Filosofisk raptus og åndeligt testamente - Niels Klim, Moralske Tanker og Epistler

  Grænsen mellem Holbergs historiske og filosofiske raptus kan ikke trækkes skarpt op, da det historiske forfatterskab i stigende grad inddrager filosofiske ... Læs mere

 10. Vide og vedtægt

  Landsbyselvstyret var så gammelt som landsbyen selv. Og det blev betragtet med velvilje, både af jordens ejere og af statsmagten. For jordens ejer var det ... Læs mere

 11. landsbyvedtægter

  vider, bylove, grandebreve, vedtægter, der i ældre tid gjaldt for de enkelte landsbyer og indeholdt regler om jordfællesska... ... Læs mere

 12. prøveansættelse

  indledende, tidsbegrænset periode i et ansættelsesforhold med særlige regler for både arbejdsgiver og arbejdstager. Ifølge Tjenestemandsloven sker den fø... Læs mere

 13. seddelindløselighed

  regel i en centralbanks vedtægter om, at borgerne har krav på at kunne indløse de pengesedler, som banken har udstedt, mod mønter eller barrer af guld elle... Læs mere

 14. Ribe Oldemoder

  Ribe domkapitels brevbog bestående af 29 pergamentblade. Mellem 1290 og ca. 1322 skrev en kannik heri privilegier, skøder, indtægtsfortegnelser og kirkelige... Læs mere

 15. piratradio

  ulovlig radiostation. Radiospredning over landegrænser kan være i strid med internationale vedtægter, fx propagandaudsendelser under ... ... Læs mere

 16. firmagruppe

  ...Europæisk Økonomisk Firmagruppe, EØFG, form for grænseoverskridende interessentskab, der kan indgås mellem virksomheder, der er hjemmehørende i mindst... Læs mere

 17. repræsentationsret

  kompetence, der tilkommer ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen for et aktieselskab, et anpartsselskab og en erhvervsdrivende fond til at repræsentere ... Læs mere

 18. seddeldækning

  krav i lovgivning eller vedtægter for en centralbank om, at summen af de cirkulerende pengesedler til enhver tid skal være begrænset af størrelsen af centr... Læs mere

 19. Danske Regioner

  tidl. Amtsrådsforeningen, interesseorganisation for de fem danske regioner. Organisationen varetager regionernes interesser i forhold til bl.a. regeringen o... Læs mere

 20. decharge

  (af fr. décharge 'aflæsning, frikendelse', af de- og charger 'læsse', af mlat. carricare, af carrus 'kærre'), en generalforsamlings beslutning om, at selsk... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki