Du søgte efter Verdenserklæringen om Menneskerettigheder

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. Verdenserklæringen om menneskerettigheder

  se menneskerettigheder. ... Læs mere

 2. mindretal

  ...minoritet, del af befolkningen i et samfund, fx nationale mindretal, som på en eller anden måde adskiller sig fra flertallet, fx med hensyn til hudfarve, ... Læs mere

 3. OHCHR

  ...Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder , FN-organisation med hovedkontor i Ge... Læs mere

 4. naturret

  en ret, der ikke hviler på vilkårlig menneskelig fastsættelse, men er overordnet den af mennesket fastsatte positive ret. Naturret kan føres tilbage til ... Læs mere

 5. FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder

  se menneskerettigheder. ... Læs mere

 6. menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat rådig... Læs mere

 7. FN-standardminimumsregler for fanger

  krav til behandling af fanger, fx krav mht. fysiske og psykiske forhold i fængsler, mht. disciplinærstraf, klageadgang, kontakt med omverdenen, mht. personal... Læs mere

 8. islam

  en af verdens store religioner. Islam betyder på arabisk underkastelse elle... ... Læs mere

 9. arbejde

  ... I nyere tid identificerer man ofte arbejde med lønarbejde eller med det at have et job — fx når man taler om arbejdsløshed — men det er trods alt ku... Læs mere

 10. René Cassin

  1887-1976, fransk jurist. Cassin var 1924-38 den franske delegat ved Folkenes Forbund i Genève. Efter Frankrigs fald i 1940 under 2. Verdenskrig sluttede han ... Læs mere

 11. liv

  måde at være til på, som kendetegner de ting i naturen, der opretholder sig selv, men kan dø. Sådanne levende størrelser har et helhedspræg og en org... Læs mere

 12. Amnesty International

  international menneskeretsorganisation med hovedkvarter i London, grundlagt i Storbritannien i 1961 af den britiske advokat Peter Benenson (1921-2005). Orga... Læs mere

 13. værdighed

  i middelalderen brugt om menneskers værdighed (lat. dignitas) som Guds skabninger og fra renæssancen om et menneskes personlige værd; en forlængelse af d... Læs mere

 14. statsløs

  person, der ikke er i besiddelse af noget anerkendt statsborgerskab, ofte som følge af et autoritært regimes udvisning af visse af landets egne borgere, fx... Læs mere

 15. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  aftale indgået mellem Europarådets medlemslande i Rom den 4.11.1950. Konventionen trådte i kraft den 3.9.1953, blev ratificeret af Danmark samme år o... ... Læs mere

 16. Jan Smuts

  24.5.1870-11.9.1950, sydafrikansk officer og politiker, premierminister 1919-24 og 1939-48. Smuts, der var født i Kapkolonien, blev uddannet som jurist i Ca... Læs mere

 17. legalitetsprincippet

  retsprincip, der indebærer, at myndighedsbeslutninger, som griber ind i menneskers frihed og rettigheder, altid skal have hjemmel i lov. Kravet om lovhjemme... Læs mere

 18. diskrimination (Internationale konventioner og strafferet)

  Forbud mod diskrimination findes i en række traktater; således er princippet om staternes ligeberettigelse optaget i FN-pagten art. 2. Traditionelt er det al... Læs mere

 19. ytringsfrihed - pressefrihed

  Ytringsfrihed i medierne er retten til at bringe meddelelser eller opinionsytringer til offentligheden uden sanktioner. Denne ret er fastslået i Danmarks Ri... Læs mere

 20. asyl

  beskyttelse, som enhver stat har ret, men ikke pligt, til at yde en person, der søger en sådan beskyttelse. Beskyttelsen kan ydes på statens eget territor... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki