Du søgte efter Vestamager

Viser 1-19 af 19

 1. Vestamager

  inddæmmet område på Amager, ca. 25 km2. Området blev fredet i 1990 og indgår i et større sammenhængende, bynært naturlandskab. Området inddæmmedes u... Læs mere

 2. Vestamager

  Allerede i Middelalderen tørlagdes Amager Fælled og blev anvendt som militær øvelsesplads og græsningsareal. Området var beskyttet af et mindre dige, d... Læs mere

 3. Koklapperne

  nogle små halvøer og holme sydvest for Tårnby på Amager beliggende i den del af Kalveboderne, som i 1930'erne blev inddæmmet og tørlagt og nu indgår i... Læs mere

 4. Urban Hansen

  1908-1986, dansk politiker og Københavns overborgmester 1962-76. Urban Hansen var i 1953 medlem af Landstinget og 1953-57 af Folketinget for Socialdemokrati... Læs mere

 5. Kalvebod Strand

  det lave farvand syd for Københavns Havn mellem Amager og Sjælland. Det oprindelig kilometerbrede vandareal er gennem årene blevet reduceret ved opfy... ... Læs mere

 6. Københavns historie siden 1914

  København prægedes under og efter 1. Verdenskrig af knaphed på varer og boliger. Erhvervslivet kom atter i gang, om end neddæmpet i 1930'ernes kriseår.... Læs mere

 7. Amager Rundt

  Regional Cykelrute 80, cykelrute langs Amagers kyst fra Islands Brygge ved ... ... Læs mere

 8. Sundby

  bydel på Amager, en del af Københavns Kommune; 135.400 indb. (2005). Bydelen afgrænses mod nord af Christianshavns Vold, mod vest af Vestamager, mod syd ... Læs mere

 9. naturcenter

  center, som er placeret i et værdifuldt og særpræget naturområde og indrettet til at formidle oplysninger om områdets natur- og kulturmiljø. Naturcent... Læs mere

 10. Hovedstadsområdet

  tidl. Hovedstadsregionen, en ikke helt præcist defineret betegnelse for København og omegn. I den fysiske planlægning omfatter hovedstadsområdet i alt 34... Læs mere

 11. Tårnby Kommune

  forstadskommune i Københavns Amtskommune på Amager. Tårnby er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007. Byrådet i Tårnby Kommune bes... Læs mere

 12. Skelgårdskirken

  på Amager, Københavns Stift, bygget 1989. Den første aktivitet i området skete i december 1959 med bygning af et midlertidigt menighedshus på hjørnet a... Læs mere

 13. Landskabsdannelse efter istiden

  Siden sidste istid har andre naturkræfter præget landskabet. Istidslandskabets sandede og lerede topjord har gennemgået forskellig grad af jordbundsdannel... Læs mere

 14. Rovfugle

  Næsten alle de danske rovfuglearter udnytter det åbne land som fødesøgningsområde. De enkelte arter er hver især tilpasset forskellige byttedyr, og hve... Læs mere

 15. Københavns fornyelse

  I 1994 var finansminister Mogens Lykketoft tæt på at sætte København under administration på grund af et budgetunderskud på 2,9 milliarder kroner. Det ... Læs mere

 16. Københavns Metro

  metro, projekteret og anlagt fra 1993 i København under betegnelsen København mini-metro.  Første etape, der åbnede 2002, går fra Nørreport over Chri... Læs mere

 17. København - geografi

  Landskabet i Storkøbenhavn er mod vest en forholdsvis jævn, leret moræneflade. Mod nord er landskabet kuperet med vekslende leret og sandet moræne, hvor... Læs mere

 18. Strandengenes status og pleje

  Mange strandenge er forsvundet Strandengenes samlede areal blev i 1996 opgjort til 43.622 hektar (tabel 8-4). Det svarer til omkring 1% af landets areal. Opg... Læs mere

 19. Danmark - økonomi

  Danmark har en lille åben økonomi med stor afhængighed af samhandel med udlandet og uden mulighed for at kunne påvirke de internationale konjunkturer el... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki