Du søgte efter Viborg

Viser 61-80 af 100

 1. Broddenbjergmanden

  88 cm høj, groft udskåret fallisk figur af egetræ, fundet 1880. Ud fra en ... ... Læs mere

 2. politiklagenævn

  klagenævn, der ifølge Retsplejeloven kap. 93 d medvirker ved statsadvokatens behandling af klager over politipersonale og anmeldelser om strafbare forhold, d... Læs mere

 3. Konge og fædreland

  Lørdag den 4. oktober 1788 noterede den jyske fæstebonde Christen Andersen i Nørre Tulstrup tre ting i sin dagbog: hans karl, Christen, var ude at så rug... Læs mere

 4. Fremgang i 1840rne

  En af de fortjenester, den afdøde sjæl hos Johan Ludvig Heiberg forgæves påberåbte sig over for Sankt Peder, da han ønskede at komme ind i himmerige, v... Læs mere

 5. P. Jessen

  Hans Peter Boye (Pjotr Petrovitsj) Jessen,  5.3.1801-2.6.1875, veterinær. Født i Katharinenheerde, Ejdersted, død i Dorpat, begravet sst. J. fik den for en... Læs mere

 6. Forfædrenes grave

  I nogle egne af landet var der i det 4. årtusinde f.Kr. efterhånden blevet skabt store sammenhængende rydninger. Her lå nu tusinder af stenbyggede gravmo... Læs mere

 7. Martin Reinhardt Ursin

  Martin Reinhardt Krüger Ursin,  5.8.1795-23.8.1855, præst, topografisk forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet i Viborg. U. blev student 1813... Læs mere

 8. Thorning

  by i Midtjylland, ca. 20 km syd for Viborg; 1029 indb. (2013). Thorning ligger ved landevejen Vejle-Viborg - rute 13 - nær landskabsskellet mellem hedeslet... Læs mere

 9. Carte Blanche

  egnsteater i Viborg siden 2004, stiftet 2000 af skuespiller Sara Topsøe-Jensen (f. 1971), der er teatrets leder. Dets forestillinger er poetisk performance me... Læs mere

 10. Bigum jættestue

  velbevaret jættestue ved ... ... Læs mere

 11. Stenshøje

  gruppe af oldtidshøje ved Bruunshåb 5 km syd for ... ... Læs mere

 12. tugthus

  dels en frihedsstraf, der anvendtes indtil 1933, dels en bygning bestemt til afsoning af denne. Straffen blev i København udstået i Børnehuset, der fra 17... Læs mere

 13. Ulbjerg Klint

  fredet område ved Vesthimmerlands Limfjordskyst ved Ulbjerg 20 km nord for Viborg. Området består af strandeng, overdrev og lyngbakker, der krones af oldt... Læs mere

 14. Tulsbjerge

  fredetområde ved Møldrup i Vesthimmerland 22 km nord for Viborg. Det består af en markant ... ... Læs mere

 15. Løvel Bro

  Himmerbroen, stenbro fra 1200-t. 14 km nord for Viborg, hvor der i middelalderen var et overgangssted for ... ... Læs mere

 16. Frederik Friis

  1836-1917, dansk landmand og landbrugsminister. Friis tog landbrugseksamen i 1860 og overtog i 1862 hovedgården Duelund mellem Viborg og Silkeborg. Han var en... Læs mere

 17. Fjends

  tidligere herred i det tidligere Viborg Amt. Herredet var amtets største i udstrækning og strakte sig fra halvøen Lundø i nord til Alheden i syd. Nord-Fj... Læs mere

 18. Søren K. Sørensen

  Søren Kristian Sørensen, 1918-1994, dansk læge, medicinaldirektør 1974-88. Sørensen var anæstesioverlæge på Viborg Sygehus 1955-74 og tillige by- og ... Læs mere

 19. Carl Bang

  1926-1998, dansk forfatter. Carl Bang debuterede som lyriker i 1946, men vendte sig snart mod prosaen i en række miljø- og samtidsromaner med psykologisk a... Læs mere

 20. stift

  tidligere kaldet bispedømme, det lokale område for biskoppens og stiftsøvrighedens funktioner. I hvert stift findes en ... ... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki